Transformatie

Transformatie

15-8-2012

Het weefsel van je lichaam bestaat uit cellen. De cellen bestaan uit moleculen en dat gaat zo door tot we op het subatomaire niveau uitkomen. Op dat niveau zijn de blauwdrukken of de sjablonen voor de bouw van het lichaam aanwezig. De mogelijkheden van datgene wat we eventueel in ons leven zouden kunnen gaan doen zijn gecodeerd op subatomair niveau. En op dat niveau van ons bestaan worden nu de veranderingen in frequentie en lichtdoorlaatbaarheid aangebracht.

Het gebeurt terwijl de aardeveranderingen bezig zijn, waarbij de as van de aarde steeds verder aan het verschuiven is. Bij een verschuiving van de as van de Aarde zullen namelijk onze huidige leefpatronen en de wijze waarop onze cellen tot nu gestructureerd waren niet langer garanties bieden voor een voortbestaan op de huidige manier. En daarom moeten we veranderen.

Op fysiek niveau zullen deze veranderingen een herschikking inhouden van materie, terwijl op spiritueel gebied deze veranderingen gerelateerd zijn aan een groei in planetair bewustzijn. Wanneer deze veranderingen zich voordoen veranderen ook de verschillende levensvormen op de planeet.

De precieze structuur van iedere cel in ons lichaam is aan het veranderen. De veranderingen in de cellen van ons lichaam ontstaan ten gevolge van een infusie van nieuwe elektromagnetische impulsen. De structuur van energieoverdracht en energiewisselingen in de cellen wordt langzaam herzien tijdens deze mutaties. Dit kan de periodieke lichamelijke uitputtingen tot gevolg hebben, aangezien je lichaam door een fase van radicale hermodellering gaat.

Wanneer je deze veranderingen opmerkt, probeer dan te relaxen en laat je meevoeren met de veranderingen. Dat komt de processen in het lichaam ten goede. Lees, relax, stem je af, mediteer, voed je goed en wacht tot de veranderingen minder worden en stoppen.

Ga in zulke perioden conflicten uit de weg. Die vergen alleen maar extra energie. Laat wel emoties die zich aandienen de vrije hand, dat wil zeggen stop ze niet weg maar beleef ze en durf een positieve houding ten opzichte van het probleem aan te nemen.

We bouwen nieuwe informatie in de cellen van ons lichaam en bij velen is het de vraag of het herprogrammeren van ons DNA door onszelf wordt gedaan of dat het een onoverkomelijk natuurlijk proces is. Je zou kunnen zeggen dat het van beide een beetje is. Het zit als volgt in elkaar: Voorafgaande aan de tijd van de geboorte van de mensheid zijn de cellen gecodeerd voor deze tijdsperiode in de geschiedenis van de mensheid. Velen ondervinden in deze periode dat ze naar een bepaalde plaats of tot een bepaalde persoon worden aangetrokken. Ze ondervinden dat op een bepaalde plaats of in de aanwezigheid van een specifiek persoon zijn een soort ‘trigger’ doet ontstaan in het geheugen. Er ontstaat een herkenning of een ontwaken. Dus op deze wijze gebeurt het automatisch.

We volgen de impulsen die zich aandienen, de natuurlijke beweging van het leven die ook ons lichaam leidt. Zo wordt nieuwe informatie op gang gebracht en onder onze aandacht gebracht. Dit gebeurt op vele verschillende niveaus in ons lichaam. En hoe meer wij in overeenstemming zijn met de wijsheid die is opgeslagen in ons lichaam, hoe beter wij ons op een natuurlijke en bewuste wijze kunnen voortbewegen naar de verschillende situaties die de ‘triggers’ zijn voor het activeren van de transformatie in ons DNA. Dus ja, wij hebben er zelf deel aan.

Achterover zitten en afwachten of overgaan op de automatische piloot biedt geen soelaas. Misschien in bepaalde mate wel, maar zeker is dat hoe meer je bewust in overeenstemming (in balans) bent met de veranderingen, hoe meer je bent als de kapitein van het schip dat bezig is aan een woeste reis, in staat om het rustige vaarwater te kiezen. Je wordt dan zelf de dirigent en mede-schepper van je nieuwe zelf. Een transformatie kun je dus bewust en mededirigerend ondergaan of je kunt op- en neergeslingerd worden in de golven, zonder te beseffen waar je heen gaat.

In biochemische termen is dit wat er gaande is in het lichaam vrij overdonderend. Er vindt een fundamentele renovatie plaats in je huis terwijl je erin verblijft. Laat mij een vergelijking geven met het dagelijkse leven. Je laat je huis renoveren. De werklui vernieuwen het dak, halen de oude vloer weg, verbreken de verbinding met het riool, verbreken de toevoer van elektriciteit en verleggen de bedrading daarvan in het gehele huis. En dit gebeurt allemaal terwijl je probeert om in het huis verder te leven. Op dezelfde manier vindt dit ook plaats in je lichaam en kunnen er momenten optreden van hevige desoriëntatie en ongemak.

Ons DNA draagt oude kennis in zich over onze bestaanskant die diep geworteld is in ons eigen individuele bestaan. Het DNA draagt de eigenschappen in zich van goddelijkheid, van de individuele ‘Ik’ en van het AL.
Kun je je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je je volledig bewust bent van jezelf als individu en tegelijkertijd ook van het feit dat je tevens het AL bent? Dat is wat we nu aan het realiseren zijn via de transformatie van ons DNA, of je het nu geloven wilt of niet. De potentie van ons DNA is in staat om een proces van reformatie in te gaan om deze veranderingen mogelijk te maken en dat proces voltrekt zich nu.

Een universele wet vereist dat een fysieke verschijningsvorm als expressie van goddelijk leven niet door buitenstaanders veranderd mag worden. Het DNA van een lichaam op aarde kan daarom alleen veranderd worden door de degene die het lichaam bewoont. Dit is zo’n belangrijk gegeven en de basis van veel waar wij het al over hebben gehad, dat de volgende vraag gesteld kan worden: Hoe kun je je eigen DNA dan veranderen? Het antwoord is simpel. Om je DNA en de structuur daarvan te kunnen veranderen is het nodig om je emoties en je denkwijze te veranderen. Door dat te doen, veranderen de chemische processen in je hersenen en de biochemische samenstelling van je lichaam. Je wordt ontvankelijk voor de transformerende energieën die ons omringen, de stroming komt op gang in je lichaam en je begint aan je eigen transformatieproces. (Bij de kinderen van nu is de mutatie reeds bij de geboorte tot op bepaalde hoogte een feit.) Wanneer deze veranderingen optreden kun je ook duizeligheid, hoofdpijnen en soms verkoudheden, een gevoel van rondtollen en verlies van emotionele balans ervaren.

Tijdens dit proces van moleculaire transformatie produceert je lichaam een constante stroom van afgedankte proteïnen en structuren. Een letterlijk proces van afbreken en wederopbouw van je lichaam. Je bent een genetische ingenieur voor de mens van de nieuwe wereld. Als je ermee kunt instemmen en veranderen wilt, dien je de herstructurering en de wederopbouw van je eigen DNA aan te pakken. Je leeft in je lichamelijk huis en zal het veranderen terwijl je erin woont.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

Liefde, dat is waar het écht om gaat

Liefde, dat is waar het écht om gaat

‘Hoe gaat het met je?’
‘Oh, goed hoor…’

Ons meest ingeburgerde begroetingsritueel is niet bedoeld om werkelijk contact te maken. Welnee. Het betekent zoiets als: speel jij je rol in de Matrix nog wel, mijn beste? Geen afwijkingen van het script? Mooi zo! Vertel vooral niet hoe je je werkelijk voelt en veins de schone schijn van uiterlijk geluk.

Laten we het ritueel eens wat nader beschouwen. Als we dichter bij elkaar in de buurt komen, fysiek gezien, dan is huidcontact niet meer te vermijden. De meest geëigende vorm daartoe is natuurlijk de handdruk. Formeel, veilig, vertrouwd en toch afstandelijk genoeg om geen inbreuk te maken op de gevoelswereld. Stel je toch eens voor! Wat hebben we nog meer voor begroetingen?

De Businessman: handdruk met vertrouwd kneepje van de linkerhand om de pols of op de schouder en quasi geïnteresseerde blik. ‘Hoe is het met jou, joh?

Of als er al meer amicaal contact is, de Chiropractor, waarbij de joviale begroeter je in de armen sluit en en passant even kraakt.

Of natuurlijk de Hollywood, waarbij je je breedste ‘gemeende’ grijns op je gezicht tovert en ‘haiiiiiiiiiii, wat zie je er goed uit’ liegt.

Dan hebben we natuurlijk nog de begroeting die het goed doet in de scène van bijna ontwaakte zielen: de hug. Deze begroetingsvorm lijkt misschien intiem, maar is dat vaak helemaal niet. Meestal lopen de begroeters op elkaar af zonder eerst oogcontact te maken, een vereiste voor werkelijke intimiteit. Armen om elkaar heen, tap, tap, tap op de schouders en klaar is Kees.

Armoede
We leven massaal onder de armoedegrens. Contactarmoede, welteverstaan. Die armoede is overerfelijk. Als jij als kindje niet de strelingen en liefkozingen hebt gehad die je nodig had, word je er misschien zelfs allergisch voor en groei je vervolgens op als een volwassene die werkelijk contact uit de weg gaat. Terwijl je er diep van binnen naar snakt om intiem te zijn met anderen. Ieder mens heeft die behoefte. De meeste weten het alleen niet (meer). Ze vermijden intiem contact liever, dan dat ze het risico nemen om gekwetst te worden. Als je te weinig liefkozingen hebt gehad in je kindertijd, zal intimiteit ongemakkelijk aanvoelen, en verbonden zijn aan pijnlijke gevoelens en schaamte. Gevoelens die tegen elke prijs vermeden dienen te worden. Liever houden we de schijn op van een rijk, gezond en succesvol leven.

Hoe gaat het? Uitstekend! Die contactarmoede wordt zo van ouder op kind doorgegeven, generaties lang. Doordat je niet weet wat je mist of waarnaar je verlangt, kun je gerust een levenlang dolend blijven en op zoek naar een substituut in de vorm van aandacht, aanzien, macht, geld, eten, alcohol, snoep, drugs, dure spullen, seks of andere genotmiddelen. Voor heel even is de diepe knagende behoefte misschien vervuld, de eeuwigdurende innerlijke honger zal snel weer toeslaan. Deze honger is niet te stillen. Althans, niet met substituten.

Er is maar één werkelijk medicijn: liefde.
Gesteld dat bovenstaande waar zou zijn, dan is de hamvraag natuurlijk: kan ik mijn negatief intimiteitssaldo ooit aanvullen? Voordat we met die vraag doorgaan, kunnen we beter eerst het waarheidsgehalte onderzoeken, iets wat je alleen voor jezelf kan doen. Hoe is het met jouw behoefte aan intimiteit gesteld? Hoe voelt het als iemand je aankijkt, of aanraakt? Mogen mensen dicht bij je komen? Hoe voelt je huid als iemand je streelt, of als iemand je langer dan drie seconden aankijkt of vasthoudt?

Met dit zelfonderzoek kom je er al gauw achter hoe je ervoor staat. Hoe was het bij jou vroeger thuis, werd je liefdevol aangeraakt? Sommigen hebben hier te weinig in gekregen en zijn emotioneel verwaarloosd. Anderen hebben juist weer verkeerde aandacht gekregen, in het geval van incest of geweld.

Behoeften en grenzen
Waar het bij contact om draait is: wat is goed voor jou? Hoe voelt het contact fijn voor jou? Wil je iemand dichtbij laten komen, of is wat afstand juist beter? Contact begint dus bij jezelf, bij jouw eigen behoefte, en hoe je hebt geleerd die behoefte te uiten en te bevredigen.

Alleen als je je eigen behoefte kent, en weet wanneer iets fijn is en wanneer niet, kun je de ander jouw behoefte duidelijk maken en je gezonde grenzen aangeven. Dan begint het spannende spel van contact maken, van uitzoeken hoe je je tot de ander verhoudt. Wanneer die verhouding klopt en beide partners voelen aan wat de ander en hij/zijzelf fijn vindt, ontstaat er een basis van intimiteit en liefdevol contact. Beiden zijn dan afgestemd op elkaars behoeften en grenzen. Dát is het soort liefde dat het negatieve banksaldo aan kan vullen en je uit de rode gevoelscijfers kan helpen.

Kan ik dat bewijzen? Nee! Kun je het ervaren? Jazeker! Je kunt het voelen, wanneer iedere cel in je lichaam zich ontspant en tot leven komt. Wanneer je magnetisch naar de ander toe wordt getrokken en je huid hunkert naar contact en aanraking. Als dat gebeurt, weet je dat je gevoed wordt met liefde.

Echte intimiteit kun je voelen en ervaren in je hart: als het goed is kun je voelen dat het opengaat. Misschien gaat het zelfs wel gloeien. Dan wéét je dat je trouw bent aan jezelf, aan je gevoelens en behoeften en dat je helemaal afgestemd bent op jezelf én de ander. Het zou mooi zijn als deze vorm van intimiteit ook ten grondslag ligt aan je seksualiteit, maar dat is niet nodig om je ware behoeften te bevredigen: deze vorm van intimiteit kun je met iedereen beleven.

Laten we eens kijken wat de wetenschap over het fenomeen intimiteit te zeggen heeft. De theorie zegt dat het de neurotransmitter oftewel het hormoon oxytocine is dat verantwoordelijk is voor onze beleving van liefde. Zonder dit hormoon zou je niet verliefd kunnen worden. En hoe zorgen we ervoor dat het hormoon toeneemt in ons systeem? Door elkaar aan te raken! Sterker nog, als je dit hormoon van buitenaf toedient gebeurt er niets: het wordt direct door het lichaam afgebroken. Een heilige bescherming van onze schepper wellicht, om ervoor te zorgen dat liefde niet uit een potje kan komen…

Oxytocine wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd. Het verklaart waarom we ons zo heerlijk voelen, de eerste jaren van een intieme relatie (in sommige relaties een leven lang!) We raken elkaar volop aan, en stimuleren de toename van het liefdeshormoon. Volgens de statistieken leven getrouwde mensen dan ook langer. Hoe het precies werkt is voor de wetenschap nog niet duidelijk maar het lijkt erop dat oxytocine de effecten van stress – de basis van de meeste welvaartsziektes – ongedaan maakt. Wetenschappelijk is aangetoond dat oxytocine hunkeringen naar verslavende stoffen opheft, dat het kalmeert, seksuele ontvankelijkheid stimuleert, impotentie opheft, stress reduceert en depressie vermindert. In mijn woorden: liefde als universeel panacee.

Ontmoeting
Nu we onze fake-begroetingen een voor een hebben ontmanteld en hebben gezien hoe belangrijk liefde en intimiteit is voor onze gezondheid en ons welbevinden, rest natuurlijk nog één vraag: hoe groeten wij elkaar op een voor beide partijen voedende manier?

Een voedende liefdevolle ontmoeting werkt als volgt: allereerst maak je contact met je hart, met je eigen gevoelens. Vanuit je eigen gevoelscentrum maak je contact met de ander, allereerst met je ogen. Vervolgens hou je elkaars handen vast. Niemand leidt, niemand volgt. Laat ze eenvoudig bij elkaar rusten, doe er niets mee. Handen en ogen zijn beide verlengstukken van het hart. Je voelt hoe het contact is, je blijft bij jezelf en ontmoet de ander met je ogen, in jouw gevoelswereld. Ontmantel jezelf, laat je oordelen over de ander los en kijk en voel alleen. Met zachte, tedere ogen ontvang je de ander en zie je jezelf weerspiegeld. Zodra jij jezelf ontwapent, kan de ander ook smelten. Wanneer jullie beiden smelten, komt de stroom van liefde op gang. Het kan dan zomaar zijn dat de ontmoeting verder gaat, dat jullie handen openen en het eindigt in een hug, waarbij de lichamen versmelten. Zo´n ontmoeting komt diep binnen en heelt wat ooit beschadigd raakte onder tekort aan aandacht. Het mooie aan liefde is: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je krijgt. Open je hart en volg het, luister naar jouw grenzen en voed jezelf met de nectar waar dit universum om draait. Het knuffelseizoen is geopend!

Lars Faber is auteur van boeken als ‘De Gewijde Reis’ en ‘De Heldenreis’, www.degewijdereis.nl

Processen van verandering

Processen van verandering

8-8-2012

Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces van verandering dat gaande is, laat je op die wijze je eigen beperkte ‘wijze van zijn’ los. Zoals je verlangens in wezen zeer beperkend zijn omdat die je heel dicht houden tegen de gevoelens van zekerheid, verzorgd willen zijn en bescherming. En wanneer ze niet gerealiseerd worden wekken ze angsten op.

Het tegenovergestelde is vertrouwen, een bredere kijk door bewustzijnsverruiming en het putten uit de grotere stroom van licht, energie (=informatie en kennis) die door je heengaat. Tijdens deze veranderingsprocessen gebeurt er heel veel op de diepere niveaus van jezelf, meestal op het onderbewuste. Je kunt een treurig gevoel ervaren, voelen dat je iets kwijt bent, of dat je iets achterlaat zonder ook maar enig idee te hebben wat het is en waarom je eventueel moet huilen. Terwijl je dichter en dichter bij de finale ervaring van ascensie komt zul je steeds meer dingen van jezelf loslaten. Dat is alleen maar toe te juichen. Gedurende het proces van moleculaire transformatie kun je dus fysieke veranderingen zien of voelen in je lichaam of zien bij anderen. Hier volgt een aantal.

Krampen, pijnen, hoofdpijnen
Nieuwe soorten krampen en pijnen kunnen zich voordoen op verscheidene plaatsen in het lichaam om vervolgens weer te verdwijnen. Hoofdpijnen en plotselinge steken (pijnscheuten) in het hoofd of de ogen kunnen voorkomen. Dat kunnen tekenen van aanpassingen in je energieën zijn. Het zicht van de ogen kan tijdelijk minder worden, wat ook opgewekt wordt door de grotere afscheiding van afvalstoffen via de nieren. Deze aanpassingen willen je afstemmen op de verschillende frequenties tijdens moleculaire transformatie.

De delen van je hersenen die in het verleden inactief zijn geweest worden nu geactiveerd en gebruikt. Dit kan enige vernieuwing van de ‘bedrading’ van het circuit in de hersenen vergen, terwijl hersenpatronen die niet langer functioneren binnen dat circuit worden verlegd. Tijdens dit ontwikkelen van een hogere wijze van zijn en denken, zul je eveneens een diepere vorm van creativiteit kunnen ervaren. Ook wordt het bereiken van hogere niveaus tijdens mediteren mogelijk. Wanneer transformatie optreedt kunnen er zich momenten voordoen tijdens welke je jezelf ongeruster en geïrriteerder kunt voelen dan gewoonlijk. Je kunt rusteloos worden en minder in staat je te concentreren, je geheugen sneller (tijdelijk) kwijt zijn en hoofdpijnscheuten ervaren. Je kunt een toename van gevoeligheid ervaren voor andere mensen, geluiden, geuren en omgevingen. Zo kun je jezelf minder thuis voelen op plaatsen of bij mensen waar dat vroeger wel het geval was en minder tegen geluiden kunnen en verlangen naar absolute stilte om je heen. Je kunt gevoelige en verzwakte spieren ervaren in de armen en benen en je onderrug, pijnen aan de wervelkolom hebben en de verschijnselen van een armoedige spijsvertering ervaren.

Tijdens zulke processen en overstimulatie van de cellen is het lichaam voortdurend in een zogenaamde ‘vechtstaat’ waardoor de opname en het verbruik van voeding met ongelooflijke snelheid verloopt. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit. Dit vergt goede gezonde voeding en ondersteuning van die voeding, waar mogelijk met vitaminen en mineralen en veel, heel veel zuiver water om de sneller loskomende afvalstoffen (transformatieresten) af te voeren om zodoende de nieren, lever, darmen en maag niet overbelast te laten worden.

Het mutatieproces dat je nu meemaakt wordt in de moleculaire structuur van de hersenen geïnitieerd. De steeds progressievere cycli van veranderingen (die zijn er wel maar je merkt er gaandeweg steeds minder van omdat je lichaam meer aankan naarmate je verandert) worden in eerste instantie geleid via je ruggenmerg om van daaruit geleidelijk via het gehele zenuwstelsel verder te gaan. Dit is de reden voor een gevoel van plotselinge sensatie of van verstoringen in hoofd, ogen, wervelkolom en zenuwen om vervolgens te resulteren in duizelingen, hoofdpijnen, druk in het hoofd, zenuwuitbarstingen, slapeloosheid en ongebruikelijke energie toe- en afnamen. Spijsverteringsproblemen en eigenaardige pijnen in verscheidene delen van het lichaam kunnen zonder waarschuwing komen en gaan.

<<   >>

MMS – Op bezoek bij Jim Humble

MMS – Op bezoek bij Jim Humble

Dit artikel omdat ik, en in mijn omgeving ook anderen, al zoveel baat hebben gehad bij MMS. Jules.

Genezen kan ook eenvoudig en goedkoop.

Op bezoek bij Jim Humble in Barahona de Santa Cruz.

door Sylvia van der Wild.

Sylvia van der Wild reisde naar de Dominicaanse Republiek voor een persoonlijke ontmoeting met Jim Humble. In een cursus van één week leert Jim Humble zijn cursisten de oorsprong, ontwikkeling, evolutie en het gebruik van ’s werelds belangrijkste breed-spectrum-, niet-toxische, antivirale, antibacteriële, minerale vloeistof.

In 2010 is Jim Humble samen met Mark Grenon in de Dominicaanse Republiek een missie gestart om zijn ideeën betreffende het Master Mineral Supplement over de wereld te verspreiden met het doel een wereld te scheppen zonder ziektes. Zij worden hierbij gesteund door de twee zonen van Mark en sinds eind 2010 ook door de zuster van Jim, die zich voornamelijk bezighoudt met zijn nieuw te publiceren boek.

De accommodatie

De missie ligt op circa drie uur rijden van de luchthaven van Santo Domingo, voornamelijk tussen armoedige van golfplaten gebouwde huisjes van de lokale bevolking. Het missiegebouw bestaat uit twee woningen, één van Jim en één van Mark en zijn familie, een cursusgebouw en een voormalig zwembad, gelegen binnen een stenen omheining met ijzeren deuren. De benedenverdieping van het cursusgebouw bestaat uit een eetzaal en een keuken. Op de eerste verdieping is de slaapzaal en op de tweede verdieping de cursuszaal met eenvoudige gastenkamers. Er bestaan grote plannen om het complex te renoveren en het zwembad te herstellen, maar de prioriteiten gaan uit naar eersteklas computermateriaal voor een goede website, een betere auto en financiële steun bij eventuele juridische problemen met de overheid. Vanaf de etages van het cursusgebouw is er een prachtig uitzicht op zee. De kiezelstranden liggen echter op een afstand van respectievelijk 20, 40 en 60 minuten rijden met de auto. Om naar het dorp te gaan heeft men eveneens vervoer nodig. De lokale bevolking zelf gebruikt hoofdzakelijk bromfietsen om zich te verplaatsen. Regelmatig viel de elektriciteit uit waardoor de lokale bevolking zonder stroom zat. In het missiegebouw echter werd er automatisch op de dieselgenerator overgeschakeld.

Genesis 2 Church voor Health and Healing

Omdat in de VS en het Verenigd Koninkrijk de verkoop van MMS tegengewerkt wordt en voorraden in beslag genomen worden, leek het stichten van een kerk voor gezondheid de beste oplossing. Inderdaad blijkt het -tot op heden- een effectieve juridische maatregel. Wanneer vertegenwoordigers van de Amerikaanse of Engelse overheid langskomen voor controle bij een verkoper van MMS en de certificaten van de gevolgde cursussen en het logo van de kerk worden getoond, laten zij de eigenaar met rust en nemen niets in beslag. Kennelijk is het voor de overheid nog te compromitterend om zich tegen een kerkelijke instelling te keren.

In Nederland is MMS1 nog steeds vrij verkrijgbaar, alhoewel er op moet staan dat het slechts voor uitwendig gebruik is, ook al is het dat niet.
Na het met goed gevolg behaald hebben van de cursus en het praktijkgedeelte verkrijgt men de certificaten: “Minister of Health 1” en “Reverend”. Het eerste geeft de bevoegdheid om zelf de MMS-cursus te geven en het tweede om een “Genesis 2 Church of Health and Healing” te beginnen. Deze naam is gekozen omdat ‘Genesis’ voor begin staat, ‘2’ voor het tweede begin en ‘Church for health and healing’ voor een wereld zonder ziektes. In 2011 waren er 140 personen verspreid over 40 landen die het “Minister of Health” certificaat hadden behaald.

De cursus

De cursus duurt een week en begint ’s morgens om 9 uur tot het avondeten met tussendoor een lunchpauze. Tijdens en na het eten is Jim altijd beschikbaar voor discussies en/of vragen.

In de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Het zelf vervaardigen van de activator en MMS1 en 2, de werking van MMS op de verschillende pathogenen in het lichaam, de nieuwe protocollen, wijzen van gebruik en het behandelen van bijzondere aandoeningen, zoals HIV, malaria, cholera, hepatitis, fibromyalgie, Alzheimer, Parkinson, MS, diabetis, diverse soorten kanker en de gevolgen van inentingen. De cursus wordt afgesloten met een examen bestaande uit circa 200 vragen.

MMS2 zorgt voor een meer gericht transport van MMS1 en voor een diepere werking

Praktijkgedeelte

Voor het praktijkgedeelte wordt de bevolking in de bergen (‘locals’ in de campo) bezocht. Deze mensen hebben jaren geleden van de regering kleine huisjes gekregen met een koffieplantage. Sinds die tijd is er echter geen onderhoud meer gepleegd aan zowel huizen als wegen en daarom is er van de plantages slechts weinig overgebleven. Door de vele regenseizoenen zijn de wegen veranderd in rivierbeddingen, zodat deze vrijwel onbegaanbaar zijn geworden. Het transport van de cursisten verliep dientengevolge in de laadbak van een 4-wiel aangedreven Pick-Up. De bevolking woont in kleine dorpjes van circa 10 tot 20 huisjes, waarvan de meeste bewoners familieleden van elkaar zijn. In sommige dorpjes waren er slechts in één huisje mensen aanwezig, omdat de rest op het land aan het werk was.

De eerste praktijkdag kwamen we, na zeker een uur gereden te hebben, bij het eerste dorpje aan. De helft van onze groep stapte hier uit om de mensen uitleg te geven over het zuiveren van drinkwater. Indien mogelijk werden hun ook de eerste keer al andere toepassingen van MMS geleerd, maar soms gebeurde dit pas bij een tweede bezoek. De andere helft van de groep reed verder naar het volgende dorpje. Hier troffen we, na wat navragen bij een aantal vrouwen, een priester aan die een goede opleiding had gehad. Het was gemakkelijk om hem uit te leggen hoe hij het water kon zuiveren met de MMS1, zodat de dorpsbewoners beter bestand zullen zijn tegen de cholera. Tevens werd het maken van een sprayfles met MMS1 gedemonstreerd. De priester toonde goed initiatief, want bij de tweede sprayfles pakte hij het materiaal al uit mijn handen en ging zelf aan de slag. Gezamenlijk vulden we nog een aantal sprayflessen zodat hij deze later kon uitdelen aan de overige families in het dorpje. Tevens werd afgesproken dat hij de volgende maand zijn geloofsgemeenschap bijeen zou laten komen in zijn kerk wanneer de nieuwe groep cursisten langs zou komen.

Op deze manier is het gemakkelijker om een grote groep mensen tegelijkertijd te bereiken. Na afscheid te hebben genomen reden we verder en kwamen we een zeer magere oude man tegen die over zijn hele lijf trilde en met een stok moeizaam de omhooggaande weg opliep. Tevens droeg hij een grote zak grapefruits van wel 15 kilo. We stopten om de man te helpen. We vertelden wie we waren en legden uit hoe hij een sprayfles met MMS kon maken en hoe hij deze kon gebruiken ter bestrijding van de pijn in zijn rug en het beven van zijn handen. Ook lieten we zien dat hij de spray op zijn hoofd kon spuiten. Eén van ons masseerde het in zijn hoofdhuid. Tevens demonstreerden we het maken van een dosis MMS1 om in te nemen en legden de werking ervan uit. Het was opvallend hoe open en geïnteresseerd deze man zich toonde en hoeveel vertrouwen hij in ons stelde.

Grapefruits en trossen bananen

Om de MMS te kunnen innemen moest hij eerst met zijn rug tegen een boom leunen waarna hij zijn stok kon laten vallen om de beker van ons aan te nemen. Zijn handen en hele lichaam beefden zo hevig dat de inhoud van de beker over de rand spatte. Hij moest geholpen worden om de MMS te kunnen innemen. Ook werd hij geholpen om de flesjes en de spray in zijn broekzak te stoppen omdat hij dit vanwege het beven niet zelfstandig voor elkaar kreeg. Daarna boden we hem een lift aan. Toen hij instapte en wij hem zijn stok wilden geven gooide hij ‘m weg met de woorden: “nu ik met de auto ga heb ik mijn stok niet meer nodig”. Het kwam goed uit dat hij onderweg bleek te zijn naar het dorp van de priester. Aan de priester werd voor deze aandoening, waarschijnlijk Parkinson, het meest geschikte protocol uitgelegd, zodat hij de verzorging van de man op zich zou kunnen nemen.

Tot slot bezochten we nog een familie waaraan we ook de waterzuivering en de spray demonstreerden waarna we de andere groep weer opzochten. Intussen hadden de diverse dorpelingen grapefruits en trossen bananen verzameld die wij als dank voor onze hulp mee naar huis kregen. Deze giften weigeren zou een belediging zijn. Het accepteren schept een band voor de toekomst.

MMS heeft een ongekend breed werkingsspectrum

Jim Humble

Medicijnman van het dorp

De tweede dag volgden we aanvankelijk dezelfde route, maar halverwege bij een splitsing namen we een andere richting. Bij een dorpje aangekomen verdeelden we ons weer in twee groepen. De groep waarvan ik deel uitmaakte kwam bij een familie terecht waar twee grote zeugen rondliepen met kleine biggetjes, een paar geitjes, kippen, honden, poezen, een haan en een ezel. Tevens hadden ze wat fruitbomen. De overige families waren niet aanwezig omdat zij op het land werkten. We vertelden weer dat we van een kerk voor gezondheid en genezing waren en geen religie aanhingen en legden het procedé van de spray uit. Daar de ezel een open rug had kon de spray prima op het dier gedemonstreerd worden en lieten we de man zelf zijn dier behandelen.

Eerst legden we het zuiveren van het water uit (1 druppel MMS1 en 1 druppel activator op 3,5 liter water), waarna de man over zijn maagklachten begon. Zulke momenten kunnen goed benut worden om het innemen van MMS uit te leggen. Daarna begon hij over zijn vrouw die last had van pijn in haar voeten en enkels. Voor dit probleem kon een voetenbad met geactiveerd MMS1 geadviseerd worden. Omdat hij een soort middelpuntfiguur voor de dorpsbewoners is, gaven wij hem meerdere kant en klare sprays en sets MMS1 en activator voor de overige families. Hij voelde zich zeer gevleid en promoveerde zichzelf tot medicijnman van het dorp. Hij was zo blij met onze adviezen dat hij mijn handen beetpakte en zei: “Jullie komen als een geschenk uit de hemel”. Er kwam nog een heel relaas achteraan in het Spaans wat ik slechts gedeeltelijk verstond vanwege zijn slechte articulatie door een aantal ontbrekende voortanden. Het was in ieder geval erg goed bedoeld.

Band voor de toekomst

We werden uitgenodigd om te gaan zitten en samen met zijn gezin sinaasappels te eten. Ook werd er koffie gezet van zelf geoogste en gebrande koffie. Hij schilde de sinaasappels met een kapmes van bijna een meter lengte en had nog zo’n zelfde mes aan zijn riem hangen. Tot mijn grote verbazing presenteerde de man bij de koffie dezelfde witte kleffe fabrieksbroodjes die wij ook iedere ochtend aan het ontbijt kregen. Kennelijk ging hij zijn oogstopbrengst beneden in het dorp op de markt verkopen om er Amerikaanse producten voor terug te kopen. Alles wat uit Amerika komt, zoals Cola, snoep, knakworstjes, witte meelproducten en kant en klare zakjes om saus te maken, wordt door de lokale bevolking gezien als luxe. Tevens bleek hij nog een megafoon te hebben die hij gebruikte om allerlei liederen te zingen ter betuiging van zijn dankbaarheid. Volgens mij had hij de dag van zijn leven. Ook hier gold weer dat het samen met deze familie eten en drinken een band voor de toekomst zou scheppen.

Toen ik wat afzijdig was gaan staan kwam één van de jongere knapen naar mij toe die mij duidelijk maakte dat hij de spray ook wilde proberen, waarna ik de vloeistof in zijn mond spoot. Tevens gaf hij mij te kennen dat hij ook zo’n sprayfles wilde hebben voor zijn gezondheid. Toen hij er een kreeg stopte hij deze weg in zijn broekzak, zo diep dat de oudere man de fles niet zou kunnen zien zitten. Hij lachte van oor tot oor en was mij zeer dankbaar. Toen ik wegging wierp hij mij nog een samenzweerderige en veelbetekenende blik van erkentelijkheid toe.

Bij een bezoek aan een andere familie werd mij door een jongen eenzelfde soort kapmes, zoals ik er al eerder een had gezien, in mijn handen gestopt om daarmee een grapefruit te schillen. Beleefd heb ik bedankt en gevraagd of hij het voor me wilde doen.

De derde praktijkdag gingen we niet naar de bergen, maar naar de kust omdat we slechts een truck met kapotte voorruit, ‘gare’ versnellingsbak en slechte remmen tot onze beschikking hadden. Ondanks dat de kustweg geasfalteerd was, bleek de rit minstens zo oncomfortabel als de weg door de bergen. Ten eerste lag de snelheid veel hoger en vertoonde de weg vele bochten, hobbels, gaten en kuilen. Aangezien ik de enige vrouw in het gezelschap was en weinig plaats innam, mocht ik binnen zitten tussen de chauffeur en zijn assistent. Hopende dat de gebarsten voorruit door de hobbels niet zou breken, schoot geheel onverwachts de achterruit van de cabine uit zijn sponning boven op mijn hoofd. Gelukkig zonder enige schade te veroorzaken.

Na een rit van circa 40 minuten werd de auto langs de weg geparkeerd bij een groep huisjes die verspreid lagen over een vrij steile berghelling. Om bij de huisjes te komen liepen we over smalle onregelmatige paadjes. Na een aantal huisjes gepasseerd te zijn, waarvan de bewoners niet thuis waren, kwamen we bij een vrouw terecht die graag van onze hulp gebruik wilde maken. Na de eerste uitleg verschenen ook haar man en dochtertje. Zij waren zeer geïnteresseerd en waren bereid om alles op een later tijdstip aan de op dat moment werkende dorpsgenoten uit te leggen. Inmiddels was er nog een vrouw bij komen staan die nieuwsgierig toekeek en ook graag een sprayfles wilde hebben. De eerste vrouw deed al giechelend voor hoe de sprayfles ook als deodorant te gebruiken is.

Ademhalingsorganen

Regelmatig gebeurde het dat gedurende een demonstratie aan een familie zich steeds meer nieuwsgierigen om ons heen verzamelden. In het volgende huisje dat wij bezochten woonde een nog vrij jong meisje met twee kinderen. Haar man was ergens beneden aan het werk. Zij nodigde ons uit op haar betonnen veranda van twee vierkante meter. Gelukkig had niemand last van hoogtevrees, want het terras hing zonder omheining boven een steile berghelling. Na de uitleg over de waterzuivering vertelde de vrouw dat alle gezinsleden last hadden van hun ademhalingsorganen en dat haar jongste dochtertje astma had. Wij maakten voor haar een MMS1 samenstelling volgens protocol 1000 met 1 druppel per uur, waarvan het hele gezin een slok nam om zich ervan te vergewissen dat het inderdaad geen bijsmaak had. Over het algemeen proefde één van ons altijd voor om te laten zien dat het geen vieze smaak heeft en MMS geen kwaad kan.

Als afsluiting van de laatste praktijkdag zijn we op een terras bij het strand gaan lunchen. De uitspanning bestond uit een stel plastic tafels en stoelen verspreid op een stuk zandgrond, gelegen tussen een meertje met koud zoet water dat ontsprong uit een ondergrondse bron en aan de andere kant het strand met de zee. Door de dichte bomen maakte het geheel een sombere indruk. De keuken bevond zich in een door de overheid gebouwd cementen huisje dat door een paar dames gerund werd. Uit de vriezer konden we onze vis uitzoeken en vertellen of we deze gegrild of gefrituurd en al dan niet gekruid wilden hebben. De vis werd met rijst en avocado geserveerd en smaakte prima. De koffie trouwens ook. Inmiddels beschouwden wij dit al als een luxueus uitstapje. Het blijft echter jammer dat er van een dergelijke plek niet iets gezelligs wordt gemaakt. Het zag er allemaal verwaarloosd en armoedig uit en een sanitair bezoek is sterk af te raden.

De openheid, dankbaarheid en gastvrijheid van de bergbewoners heeft mij diep ontroerd en zal mij altijd bijblijven. Van deze mensen kunnen wij een hoop leren voor onze samenleving.

Tot slot nodigt Jim Humble iedereen, rijk of arm, uit om naar de Dominicaanse Republiek te komen om te worden genezen, met name die mensen die door de heren doktoren zijn opgegeven. Hij biedt dit kostenloos aan en accepteert donaties pas nadat iemand volkomen is genezen. Het is niet verplicht te doneren, maar het wordt wel op prijs gesteld, zodat anderen ook weer geholpen kunnen worden.

De nieuwste inzichten

Jim Humble is voortdurend aan het onderzoeken hoe MMS nog effectiever en gemakkelijker te gebruiken is. Onderstaand volgen een aantal van zijn nieuwste inzichten die hij tijdens de cursus presenteerde.

Zijn nieuwe protocol 1000 wordt gebruikt bij niet levensbedreigende ziekten. Elk uur, gedurende 8 uur per dag moeten er respectievelijk 1, 2 of 3 druppels MMS1 gemengd met citroenzuur 50%, in 1 dl water worden ingenomen.

Het is het gemakkelijkste om 8 druppels MMS1 en 8 druppels citroenzuur 50% in een literfles te mengen. Dit mengsel gedurende 20 seconden te laten staan, tot het een bruine kleur heeft gekregen. Dit bruine mengsel is geactiveerd MMS1.

Daarna circa 8 dl water toevoegen en de fles goed afsluiten, zodat het mengsel zijn werking blijft behouden. Vervolgens met een marker de fles horizontaal in 8 gelijke delen van 1 dl verdelen en om het uur 1 dl van de inhoud opdrinken.
Tupperwareflessen met een maatverdeling zijn in de handel te koop.

Reacties

Wanneer men geen diarree krijgt, misselijk wordt of overgeeft, kan de dosis verhoogd worden naar 16 druppels per fles of 2 druppels per uur gedurende 8 uren. Ontstaan er wel problemen, dan kan de dosis verlaagd worden naar 4 druppels per fles of 1/2 druppel per uur. Het is van belang om tijdens de kuur van 8 uur geen koffie, cola, koolzuurhoudende dranken, sinaasappelsap, colloïdaal zilver, vitamine C tabletten en/of andere voedingssupplementen met anti-oxidanten te nuttigen, daar deze stoffen de werking van MMS1 verminderen en/of teniet doen. Let erop dat veel vruchtensappen en andere producten ascorbinezuur (vit. C) bevatten als conserveringsmiddel. Een uur na de laatste dagdosis kunnen alle producten weer gegeten en gedronken worden.

Bij zeer sterke ongewenste reacties kan men het effect direct verminderen door een kop koffie of een glas sinaasappelsap te drinken of een dosis vitamine C in te nemen. Men kan bijvoorbeeld ’s morgens vroeg om zes uur met een kuur beginnen, zodat de laatste dosis om twee uur ’s middags ingenomen wordt. Na drie uur in de middag kan dan weer gewoon gegeten en gedronken worden en kunnen eventueel voedingssupplementen ingenomen worden.

Lengte van een kuur

Jim Humble raadt een kuur van minimaal drie weken aan. Zijn protocol 2000 wordt gebruikt bij levensbedreigende ziekten. Dit houdt in dat men zo veel mogelijk druppels geactiveerd MMS1 per uur, als mogelijk c.q. te verdragen is inneemt, gedurende 10 uur per dag en dit volhoudt totdat de ziekte verdwenen is. Beide protocollen kunnen aangevuld worden met capsules MMS2, een spray, (voeten)bad, inhalatie via waterdamp, klysma, oog-, neus en/of oorreiniging en/of gasdamp op de huid (niet inademen).

MMS2 zorgt voor een meer gericht transport van MMS1 en voor een diepere werking

Het gebruik van MMS2 als aanvulling 

De totale dagdosis MMS1 wordt in dit geval opgelost in 1 liter water, in plaats van in 8 dl en dient dan verdeeld over 10 uren om de 2 uur ingenomen te worden. Als volgt neemt men het eerste uur een MMS1 dosis van 1 dl, het volgende uur een MMS2 capsule met 2 glazen water (het water is van groot belang), een uur later weer gevolgd door een dosis MMS1. Indien de MMS2 capsule geen problemen heeft veroorzaakt (diarree, misselijkheid of overgeven), kan de tweede capsule MMS2 ingenomen worden, enz. De laatste MMS2 capsule wordt dan 1 uur na de laatste MMS1 dosis ingenomen. Vergeet niet dat de MMS2 capsule altijd met 2 glazen water ingenomen dient te worden, anders geeft het een brandend gevoel in de maag. MMS2 zorgt voor een meer gericht transport van MMS1 en voor een diepere werking.

Schema voor inname derhalve: aanvang 6 uur ’s morgens; even uren MMS1; oneven uren MMS2.

Capsules

De geactiveerde MMS1-druppels kunnen ook in een lege capsule gedruppeld worden en met een glas water ingenomen. Maak hiervoor een klein flesje geactiveerd MMS1 van bijvoorbeeld 8 druppels MMS1 en 8 druppels activator met wat water. Op het werk en onderweg kunnen de capsules gevuld worden.

Klysma

Het flesje geactiveerde MMS1 kan ook gebruikt worden om aan een klysmazak met water een aantal druppels toe te voegen.

De spray

Zelf vind ik de spray een prettige manier van het gebruik van MMS1. Vooral voor mensen die het vervelend vinden om MMS1 in te nemen, problemen hebben met de smaak of heel heftig reageren en bij een halve druppel MMS1 al diarree krijgen, kan het goed gebruikt worden om mee te beginnen. Het werkt zowel afzonderlijk als samen met inname van geactiveerd MMS1. Het is ondermeer te gebruiken bij huiduitslag en spierproblemen. Ook als deodorant is het aanbevelenswaardig. Wel moet er bij gezegd worden dat het ongeveer één á twee uur werkt en alleen de geur bestrijdt.

De spray bestaat uit 80 druppels geactiveerde MMS1, verdund met circa 180 milliliter water, bereid in een sprayflesje van 200 milliliter. Het blijft, indien in een gesloten flesje, koel en donker bewaard, zeker een maand bruikbaar. Deze spray kan naar behoeven gebruikt worden op wonden, uitslag, pijnlijke spieren en gewrichten, wratten, puistjes, insectenbeten, op het hoofd voor de bevordering van de haargroei en ter bestrijding van roos. In de mond gesprayd werkt het antibacterieel en helpt de tandplaque tegen te gaan. Het tandvlees herstelt en tanden en kiezen gaan weer steviger in de mond vastzitten. Door met een tandenborstel het MMS1 goed in het tandvlees te borstelen ontstaat een nog betere werking.

Voetenbad

Een aantal geactiveerde druppels MMS1 in een voetenbad of een bad met warm water, verbetert de bloedcirculatie. Elke dag een kwartiertje kan wonderen verrichten. Ook hier met een lage dosis beginnen en voorzichtig opvoeren. Voor een voetenbad adviseert Jim maximaal 20 druppels MMS1 en 20 druppels activator op 2 liter water. Gebruik hiervoor geen metalen pan maar een plastic, glazen of emaille bak.

Inhaleren

Ingeademde damp volgt in het lichaam dezelfde weg als ingeademde zuurstof en kan dus een zeer sterke werking hebben. Het handigst is om een inhalatie-apparaat te gebruiken. Start met een mengsel van 1 druppel MMS1 en 1 druppel activator op 0,5 liter water. Inhaleer de stoom circa 5 minuten. Indien dit goed verdragen wordt kan het na een aantal uren nog een keer herhaald worden en kan tevens de dosis langzaam opgevoerd worden tot maximaal 3 druppels MMS1 en 3 druppels activator. Wanneer het mengsel na gebruik bewaard wordt in een afgesloten tupperware bakje, kan het nogmaals gebruikt worden.

Voedselvergiftiging

Bij acute voedselvergiftiging adviseert Jim 6 druppels MMS1 met 6 druppels activator te mengen in een glas en dit vervolgens, nadat het bruin geworden is, met water te vullen en op te drinken. Na 15 tot 20 minuten herhalen met 4 druppels MMS1 en 4 druppels activator, verdund in een glas water. Deze laatste hoeveelheid kan een aantal keren om de twintig minuten herhaald worden tot het vergif uit het lichaam verwijderd is. In dit geval geldt volgens Jim: “beter een beetje te veel MMS1 dan teveel vergif van het voedsel”.

Wratten en moedervlekken

Onverdund geactiveerd MMS1 kan hiervoor gebruikt worden. De werkwijze is als volgt: Doe 1 druppel MMS1 op een schoteltje en druppel hierop 1 druppel activator. Wacht circa 20 seconden tot het mengsel bruin geworden is. Doop een wattenstaafje in het mengsel en stip de wrat of moedervlek aan.

Schimmels

Belangrijk om te weten is dat MMS niet werkt tegen bepaalde schimmels, zoals zwemmerseczeem en candida. Voor het eerste is Tea tree etherische olie zeer geschikt en voor candida is oregano etherische olie een goede oplossing, die ook als emulsie in pilvorm verkrijgbaar is. Tevens zijn er diverse voedingssupplementen verkrijgbaar, speciaal voor de behandeling van candida. In de Carribean wordt Aztec Clay gebruikt, zowel voor inname opgelost in water als op de huid aangebracht gemengd met olie of boter.

Informatie:
www.genesis2church.org
www.mmsnews.org
www.jimhumble.com

Adressen waar u MMS kunt bestellen kunt u vinden onderaan ons eerdere artikel over MMS.

 

Licht

Licht

1-8-2012

Wezens, wij dus, hebben altijd geleefd in compacte fysieke lichamen en krijgen nu de mogelijkheid te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht. Het resultaat van deze verandering kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn. Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn. Het endocriene stelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding. Je kunt plotseling een krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen. Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid.

We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen. Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe.

Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam. Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën. De veranderingen hebben onmiddellijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant’- manifestatie is van je etherische lichaam. Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande.

Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reeds bereikte niveau van ontwaken. Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele gehanteerd. Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze. Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd. En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen. Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheel door de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweegbrengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken. Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn.

Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet.

Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn. Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan, zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen. Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven. Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt. Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden. De nood om elkaar op de hoogte te brengen van deze veranderingen is dus groot en zeker gewenst.

Wat met velen van ons nu gebeurt heeft z’n oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn. Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen. Het fysieke lichaam probeert dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien. Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals in het vorige artikel uitgelegd. Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam. Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam, terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen. Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van ons fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren. De verruiming in bewustzijn tijdens deze moleculaire transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn.

De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er middenin staat en het ervaart. Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft naar meer rust en slaap. Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie-, omgangs- en activiteitensfeer, in de gedragingen dus!

<<   >>

Translate »

Stichting Carien - carien.org