Ascensie: veranderingen in het centrale zenuwstelsel

29-8-2012

Er zijn vele nieuwe soorten ziektebeelden die zich bij de mensen voordoen ten gevolge van onbalans naarmate het zenuwstelsel veranderingen ondergaat. Steeds meer mensen ondervinden diepgaande gevoelens van frustratie en agressieve opgewondenheid, wat vele symptomen in het lichaam veroorzaakt, maar ook nerveuze verstoringen en temperatuurstijgingen. Het komt eruit als explosieve uitingen van boosheid en geweld. Er ontstaat een onbalans in het zenuwstelsel die de oorzaak kan zijn van vele verstoringen, vele soorten koorts en voor storingen in de hersengolven tengevolge van een verandering van onze manier van denken. De zogenaamde ‘herbedrading’ van onze lichaamssystemen om de lichtdoorlaatbaarheid te vergroten zorgt voor veel verstoringen en ziektebeelden. Het is alsof iemand een 120 watt lamp plaatst in een houder die bestemd is voor maximaal 40 watt. Of nog beter, alsof iemand 1000 volt spanning laat stromen door een lamp die bestemd is voor 220 volt zonder dat de bedrading in de lamp daarop is aangepast.

Maar bij ons vindt tegelijkertijd een aanpassing plaats van de bedrading om de hogere spanning aan te kunnen. De periode van aanpassing die via het zenuwstelsel verloopt, geeft echter de grootste problemen omdat wij op dit moment nog niet helemaal voldoen aan de nieuwe eisen en op onze tenen moeten lopen om die aan te kunnen. Indien wij onze dagelijkse wijze van leven (eten, drinken, gedragingen, denken, patronen, enz.) hierop niet aanpassen zodat de druk van de veranderingen beter kan worden geabsorbeerd, zal ons zenuwstelsel op den duur de steeds hogere energieën niet langer aankunnen. Het gevolg zien we steeds vaker in onze samenleving en in ons individuele (gezins-)leven. Aangeraden wordt om regelmatig in contact te zijn met de aarde (letterlijk de handen op de aarde houden, wandelingen in bossen te maken, enz.) en om meer contact te maken met water (strandwandeling, zwemmen, aquarium of de vissenkom in huis). Dit werkt harmoniserend op je eigen elektromagnetische veld.

De herstructurering van het DNA betekent dat wij niet langer zullen bestaan uit meerdere lichamen (fysieke en subtiele) en meerdere chakra’s. Er zal geen sprake meer zijn van een bewustzijn met meerdere lagen of niveaus. Alles, je totale systeem, zal gebaseerd zijn op het vormen van één geheel. Tijdens deze veranderingen van de cellen zullen er perioden zijn van onsamenhangende gevoelens en onbalans, alsof het lichaam helemaal los is komen te staan van alles. Dit kan heel erg frustrerend zijn op mentaal en emotioneel niveau: je kunt je minder inzetbaar voelen, vooral wanneer je nog bezig bent de oude gewoonten te transformeren, nog vóórdat daar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Perioden waarbij je gevoelsmatig vis noch vlees bent.

Tijdens zulke perioden gaat het gevoel van zelfvertrouwen meestal naar een veel lager niveau. De gevolgen kunnen divers zijn wanneer je niet weet wat er gaande is. Probeer vol te houden en niet te vluchten in de illusie van alcohol, drugs en andere opwekkende middelen die tevens afbraak en nog meer onbalans veroorzaken. Wanneer je dit gebrek aan vertrouwen ervaart, weet dan dat het niet ligt aan tekortkomingen van jezelf als mens maar aan een gigantisch transformatieproces dat ons allen aan het gebeuren is. Geen enkele reden dus om je niet verloren te mogen voelen of om je emoties niet gewoon de vrije loop te mogen laten binnen de grenzen van het toelaatbare, hetgeen wil zeggen dat je je emoties mag beleven zonder anderen kwaad te berokkenen of schade toe te brengen.

Zwakke momenten durven uiten betekent eigenlijk ‘je niet storen’ aan opgelegde maatschappelijke verwachtingen. En vergeet niet dat het gewone mensen zijn die de maatschappelijke patronen hebben gecreëerd. Die mensen hebben eveneens te kampen met een veranderingsproces waar ze doorheen moeten. Wanneer je ‘zwak’ durft te zijn en niet vlucht voor wat er gaande is, word je in feite sterker.

Het is geen eeuwigdurend proces. Iedere keer maak je weer een sprongetje naar een iets hoger niveau van bewustzijn, waarop je weer meer aankan. De draagkracht van je vleugels wordt steeds groter. En het besef, de kennis van wat het leven inhoudt, neemt daardoor ook steeds meer toe. Je krijgt belangstelling voor andere dingen, steeds meer gericht op echte waarden. Je krachten die worden gevoed door die echte waarden nemen daardoor steeds meer toe. En zo komen we langzaam maar zeker op de niveaus waarbij de krachten die alleen door de grote meesters worden beheerst ook voor ons bereikbaar worden.

Wij zijn dus meesters in wording en kunnen de gaven die daarbij horen alleen dan dragen wanneer we zelf evenwichtig zijn en de elementen van het dagelijks leven hebben leren beheersen. Dan zal de trilling die het lichaam heeft bereikt tijdens deze transformatie in evenwicht zijn met de lichtfrequentie die door ons heen stroomt en zullen er niet langer hindernissen bestaan in onze fysieke, mentale en emotionele lichamen. Mooier nog: dan zullen al deze lichamen één zijn geworden. Een lichtlichaam, geïntegreerd met het fysieke lichaam.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

Translate »

Stichting Carien - carien.org