De Schumann-resonantie

25-4-2012

Dominosteentje

“Al eeuwen en eeuwen”, zeggen Richard en Iona Miller*, “zorgt de Schumann-resonantie (de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer) voor de georkestreerde polsslag van al het leven op onze planeet. Deze frequentie geeft het tempo aan voor gezondheid en welzijn. Extreem lage frequenties (ELF) van deze Schumann-resonantie zijn nauw verbonden met onze hersengolven. Natuurlijke of kunstmatige veranderingen in de Schumann-resonantie kunnen van invloed zijn op onze hersenactiviteit. Vloeibare kristallen zoals DNA, hersenventrikels en celstructuren in ons lichaam werken mogelijk als een antenne om wereldwijde en lokale ELF-signalen te ontdekken en te decoderen.”

* noot MD: Richard Alan Miller is (oa) natuurkundige en Ilona Miller is (oa) hypnotherapeut en publicist. Hoewel in 1994 gescheiden, schrijft dit stel nog steeds samen boeken en artikelen, o.a. over de Schumann-resonantie, alchemie, bewustzijn(sverruiming) en kruiden. Zie voor Schumann-resonantie enkele alinea’s hieronder.

Er lijkt dus een harmonische relatie te bestaan tussen de Aarde, onze geest en ons lichaam. Onze interne ritmes reageren op elkaar en zijn verweven met externe ritmes die o.a. onze balans, REM-slaappatronen en mentale focus beïnvloeden.

Of is het precies andersom? Beïnvloeden de mentale, emotionele en psychologische toestanden van de mens de elektromagnetische veranderingen van de Aarde? Dat is inderdaad de mening van onder meer Wilhelm Reich*, in tegenstelling tot de algemeen geldende wetenschappelijk-materialistisch-realistische kijk, die stelt dat het allemaal komt door de omgeving. Ons bewustzijn zou daaraan ondergeschikt zijn. Maar misschien heeft bewustzijn wel veel meer invloed op materie dan we ooit gedacht hebben. Misschien is bewustzijn wel het eerste dominosteentje.

* noot MD: Natuurlijk is er een wisselwerking, zoals bij alles in het universum. Mijns inziens is een verandering in ons bewustzijn dan ook het eerste dominosteentje (en dit stellen ook de meeste bronnen trouwens). 

Hartslag van de Aarde

De Maya’s, wier kalender de enige is die zich baseert op Galactische cycli, ontwikkelden hun kalender* om de cyclus van het licht uit het Galactische centrum te volgen. En naar verluidt: hoe dat licht ons DNA beïnvloedt. We weten inmiddels door het werk van Fritz Albert Popp dat DNA niet alleen licht opneemt, maar ook (biofotonen) uitzendt. DNA lijkt ook de brug te zijn tussen ons fysieke en etherische lichaam. Vooruitstrevende wetenschappers denken dat ons DNA ons bewustzijn direct spiegelt, zodat het mogelijk is op basis van wilskracht ons DNA te veranderen.

* Naar nu bekend is geworden, is de Maya-kalender afkomstig van de overlevenden van Atlantis. De Maya hebben deze kalender dus zelf niet bedacht, maar ‘geërfd’, en aangevuld met eigen elementen zoals inheemse diersoorten.  

De hartslag ofwel basisfrequentie van de Aarde, eerder ook de Schumann-resonantie genoemd, stijgt de laatste tijd sterk. En hoewel deze varieert van geografische regio tot regio, was de Schumann-resonantie decennialang 7,8 cycli per seconde. Ooit dacht men dat deze constant was. Recente rapportages spreken echter over al meer dan 11 Hz, en dit getal is nog steeds stijgende. Wetenschappers weten niet waarom of hoe dat komt. Wilhelm Reich zou zeggen: Door de veranderingen in bewustzijn wordt dit veroorzaakt. En dáárvoor is de Photon Belt weer verantwoordelijk…

Ons brein kent trillingen die vergelijkbaar zijn met de Schumann-resonantie. Alfagolven in de hersenen liggen tussen 7 en 12 Hz, bètagolven tussen 12 en 25 Hz en gammagolven variëren van 25 tot 60 Hz. Alfagolven vinden plaats als we dromen of mediteren. Betagolven horen bij onze wakkere toestand en gammagolven vinden plaats als ons brein inspannende taken verricht.

De stijging van de Schumann-resonantie betekent dus dat we met z’n allen wakker worden, en dat ons bewustzijn wordt verhoogd zonder gebruik te (hoeven) maken van geestverruimende middelen. Wij mensen passen ons immers aan onze omgeving aan en dus ook aan deze frequenties. De Schumann-resonantie, zo is de verwachting, zal nog verder stijgen waardoor we in de volgende fase van onze evolutionaire ontwikkeling komen.

Geef daarom de Photon Belt niet de schuld dat ze het licht laat schijnen op de duisternis van onze planeet. Wij kunnen gaan zien dat wij van hetzelfde laken een pak zijn, m.a.w.: ook bij ons mensen zal de Photon Belt licht schijnen op onze duistere plekken, onze schaduwkant dus. Verborgen karaktertrekken worden ineens pijnlijk duidelijk zichtbaar (zie punt 4 volgende bijdrage). En dat is al volop aan de gang!

<<   >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »

Stichting Carien - carien.org