…nog even over UFO’s

…nog even over UFO’s

29-2-2012

Onderstaand bericht is van 30 juli 2011 van de site Niburu.nl. Deze site – een Nederlandstalige – volg ik nauwlettend ivm te lezen nieuws- en andere berichten. Een andere site die ik gedegen volg is de geweldige site van Steve Beckow: the2012scenario.com.
Anyway, onderstaand bericht staat op Niburu.nl en is van 30 juli jl.

Hooggeplaatste militairen en overheidsfunctionarissen kwamen in de National Press Club in Washington DC bij elkaar voor een waarlijk historische gebeurtenis.
Tegenover de aanwezige pers deden zij uitspraken over UFO’s en buitenaardse afgezanten die momenteel in contact treden met aardbewoners.

In onderstaande video Out of the Blue wordt verslag gedaan van deze historische persconferentie.

Onder de aanwezigen waren onder meer oud-gouverneur van de Amerikaanse staat Arizona Fife Symington; oud-generaal-majoor van de Belgische luchtmacht Wilfried de Brouwer; Ingenieur, astronoom en astrofysicus Dr. Claude Poher; oud-Air France piloot Jean-Charles Duboc; astrofysicus Dr. Jean-Claude Ribes; oud-generaal van de Iraanse luchtmacht Parviz Jafari; kapitein van het Chileense leger Rodrigo Bravo Gamido; oud-Commandant Luchtstrijdkrachten van de Peruaanse luchtmacht Oscar Santa Maria Huertas; oprichter van de Peruaanse onderzoeksgroep voor ongewone luchtfenomenen OIFAA Dr. Anthony Choy; piloot van Aurigny Airlines Ray Bowyer; oud-medewerker van het Britse ministerie van Defensie Nick Pope; oud-sergeant van de Amerikaanse luchtmacht James Penniston; oud-kolonel van de Amerikaanse luchtmacht Charles Halt en oud-afdelingschef van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA John Callahan.

<<   >>

Ascensie-feiten

Ascensie-feiten

22-2-2012

…Verder is het, voor zover ik nu weet na bestudering van diverse sites en informatiebronnen, zo dat:

– de aarde binnen twee tot drie eeuwen zal ascenderen en zich weer volledig zal herstellen. Er worden trouwens allerlei verschillende tijdframes gegeven. Ik kan nergens vinden of de mens er ook zo lang over doet. De ene site/deskundige zegt van wel en de andere zegt van niet. Wat dat aangaat: er rouleert ook heel veel onzin en misinformatie over het ascensieproces op internet. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb (integendeel!), maar ik probeer een beeld neer te zetten waarvan ik (na maandenlange studie van het ascensieproces) denk dat het weleens waar zou kunnen zijn. Daarbij vaar ik volledig op mijn intuitie, dus ik kan er volledig naast zitten!

– het lichaam van de mens, net zoals de rest in het heelal, van koolstof-based naar silicium-based zal gaan. En verder zijn er nog tal van wijzigingen die het lichaam van de mens zal ondergaan. “Dat alles vraagt om de juiste aanpassingen in ons auraveld en in ons bewustzijn. Of we het nu wel of niet willen, onze cellen, organen, chakra’s, energiemeridianen en de gehele aura worden momenteel onder druk gezet om meer ruimte voor het extra licht aan te maken. Deze lichamelijke en energetische veranderingen zijn al gaande zonder onze bewuste medewerking”. [citaat vanwww.spiritueleweg.com].

Over de lichamelijke veranderingen en vooral de symptomen die het ascensieproces met zich meebrengt (en waarvan ikzelf behoorlijk veel last heb) is best veel te vinden op internet. Zie de artikelen die ik wat dat betreft hierbij heb gedaan. Ik heb ze apart gehouden omdat dit document anders veel te lang wordt. (die voeg ik later toe, als ze aan de beurt zijn, -Jules.)

Overigens is de bewering dat niet alleen de aarde, maar ons hele zonnestelsel momenteel stevig in transformatie is, via talloze wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Het probleem met de reguliere science is echter dat wetenschappers langs elkaar heen werken, en dus het grote plaatje niet zien. Gelukkig zijn er mensen zoals David Wilcock, Greg Braden en Michael Tsarion die EN spiritueel EN wetenschappelijk voldoende onderlegd zijn om het complete beeld te schetsen.

 

In ieder geval zijn er enorme (meetbare) veranderingen gaande op alle planeten binnen ons zonnestelsel, op de zon, op de aarde, en zoals gezegd strekken die veranderingen zich uit tot het hele universum.

Het magnetische grid van de aarde is veranderd en verschoven. Vandaar dat er voorheen zoveel walvissen e.d. aanspoelden; die zwommen op hun achterhaalde innerlijke kompas dat nog was uitgelijnd op het voormalige magnetische grid. Maar gelukkig, het merendeel van de walvissen heeft zijn innerlijke kompas inmiddels opnieuw uitgelijnd, en het aantal strandingen is dan ook aanzienlijk gedaald. Het schijnt dat ook trekvogels af en toe de weg behoorlijk kwijt waren.

De (wilde) flora en fauna had in 2010 vanwege alle veranderingen een slecht jaar, berichtten mensen die zich daarmee bezighouden. Maar in slechts 1 jaar tijd heeft het hele planten- en dierenrijk zich aan de veranderingen van de aarde (=o.a. gewijzigd magnetisch grid, hoger trillingsniveau, hogere elektromagnetische straling van de zon) aangepast en dit jaar bloeit en groeit alles als nooit tevoren.

In 2011 is het de beurt aan ons, de mens (en alle huisdieren, want die lopen waarschijnlijk parallel met de mens) om zich opnieuw uit te lijnen met de veranderende aarde.

Dat heel veel mensen daar de grootste moeite mee hebben, blijkt wel uit het aantal figuren dat ‘flipt’, en ofwel zelfmoord pleegt of om zich heen gaan schieten, of allebei.

Door de ascensie (en dus een toegenomen activiteit in o.a. het kruinchakra en de pijnappelklier) horen steeds meer mensen stemmen of krijgen boodschappen door. Het aantal mediums en mensen die zich met paranormale zaken bezighouden is de afgelopen jaren verveelvoudigd! Dit is een typisch verschijnsel van deze ‘eindtijd’ en van meer belasting van, en activiteit in (met name) het kruinchakra. Zoals ik hiervoor al zei: niet iedereen kan daar even goed tegen. Types die toch al last hebben/hadden van labiliteit [zoals jongens als Tristan van der Vlist en Kim De Gelder], kunnen er gemakkelijk aan onderdoor gaan en het is dan maar de vraag wat ze gaan doen. Van der Vlist en De Gelder hadden last van stemmen/paranormale waarnemingen en ontvingen (kwaadaardige) boodschappen, zo is algemeen bekend. Ze waren psychotisch of minstens randpsychotisch. Het waren (te) gevoelige eenlingen, sociaal geïsoleerd en ze hadden te weinig backup van familie of vrienden.

Het horen van stemmen en het ontvangen van boodschappen is trouwens niet echt een psychiatrische ziekte*. Zelf zie ik het meer als een direct gevolg van de planetaire en humanitaire ascensie en het gaat er denk ik vooral om hoe je ermee omgaat.

 

* Twee goede boeken over dit fenomeen: ‘Stemmen horen accepteren’ van de schrijvers Romme en Escher en ‘Gek genoeg gewoon, een andere visie op stemmen horen en beelden zien’ van Titus Rivas en Tilly Gerritsma.

<<   >>

De ‘zweverige’ Versie

De ‘zweverige’ Versie

15-2-2012

Hieronder heb ik een tekst van ene Anne Helena (een astroloog/spiritueel healer) geplakt die het verhaal vanuit een iets andere invalshoek vertelt. De zweverige, wat plechtige taal moet je haar maar niet euvel duiden 😉

(Hier en daar heb ik wat veranderingen aangebracht en ik heb de tekst ingekort).

Anne Helena:

“Planeet Aarde zal in 2012 niet vergaan, daarvoor is haar positie in het heelal veel te belangrijk. Het is zelfs haar stralende toekomst dat ze weer in haar oude, glorievolle staat zal worden hersteld. Ook de mensheid zal niet teloor gaan.

Wat zal gaan gebeuren is dat de mensheid zich haar ware aard zal gaan herinneren, haar zuivere, goddelijke oorsprong. Dat zij haar heilige verbinding met moeder Aarde in ere zal gaan herstellen en weer verantwoordelijkheid zal gaan dragen voor dit kostbare moederlichaam, omdat zij het juk van de zogenaamde zondeval, het juk van het dragen van de doodzonde, dat ons eeuwenlang op de schouders is gelegd door diverse religies, met verve van zich af zal werpen.

Als universele reizigers met een enorme levenservaring, opgedaan in talloze levensvormen in diverse universa, hebben wij lang geleden de moed gehad om op de planeet Aarde te incarneren om al het nieuwe, jonge leven op deze planeet te gaan bezielen met ons licht en onze liefde/wijsheid.

Wij hebben de moed gehad de diepste dichtheid der dichtheden in te gaan en ondergedompeld te raken in een wereld van polariteit en dualiteiten, waarin we met het geschenk van de vrije wil en met het behoud van een Originele Bron (of Goddelijke Vonk) in ons hart onze weg terug zouden leren vinden naar het eenheidsbewustzijn van de oorspronkelijke Bron van Schepping, en daarmee het meesterschap verwervend over de werelden van dualiteit.

Ergens op de rondgang van deze weg zijn we gevangen geraakt en is er een belangrijk deel van ons geheugen aan de Oorspronkelijke Bron door versluiering verloren gegaan. Aldus ontstond er het gevoel van afgescheidenheid, van elkaar en van God/de Originele Bron (of hoe je deze kracht of dit bewustzijn ook maar wil noemen). Maar nu, heel specifiek op dit moment in de lineaire tijd, krijgen we hulp, alle hulp die we maar willen en kunnen toelaten vanuit de Oorspronkelijk Bron, teneinde deze sluiers op te lossen en ons geheugen weer te doen ontwaken.

Gelegenheid en hulp worden ons volop aangereikt, maar wij zullen deze zelf moeten herkennen, erkennen, vragen, aannemen en werkzaam doen worden, en daartoe worden ons volop technieken aangereikt door de ons begeleidende lichtgidsen, engelen en aartsengelen*.

*Noot MD: Niet alleen lichtgidsen, engelen en aartsengelen schieten ons hierbij te hulp. Ook andere beschavingen uit het heelal helpen ons hierbij. Daartoe zijn ze in groten getale naar ons toegekomen. Het stikt momenteel in de buurt van de aarde dus van de ruimteschepen! Niet zo gek dus dat het aantal UFO-sightings is geëxplodeerd, en sinds kort is het helemaal niet meer bij te houden! Persoonlijk ga ik ervan uit dat wij op aarde al tijden contact hebben (gehad) met ET’s/Aliens/Buitenaardsen, en dat deze kennis jarenlang opzettelijk verborgen is gehouden door onze leiders. Deze kennis komt de laatste tijd, net als een heleboel andere verzwegen zaken, steeds meer aan het licht. Dit wordt echter nog steeds grotendeels genegeerd door de media, zelfs al komen ook steeds meer ex- of oud-militairen met hun verhaal over contact met aliens/ET’s naar buiten. Maar dat is weer een geheel ander verhaal (zie een stukje verderop in dit document).

[Hieronder weer verder met Anne Helena]

Het geheim weer meester te worden over jezelf, weer vrij te komen uit de gevangenis die de wereld van de materie inmiddels geworden is, ligt in het vermogen weer contact te kunnen maken met je eigen Hogere Zelf of Goddelijke Vonk en vanuit deze verbinding weer als volledig ontwaakt bewustzijn te gaan leven en creëren.

Leven vanuit Zelfmeesterschap betekent buiten jezelf geen religies, wetten en machten meer nodig te hebben. Dat houdt in: een leven van ontwikkelend bewustzijn en dienovereenkomstige vermogens, waardoor een leven van vreugde, liefde/wijsheid, verantwoordelijkheid voor elkaar vanuit eenheidsgevoel, balans, harmonie, vrijheid, perfecte vormgeving, gezondheid en creatie mogelijk wordt”.

Aldus Anne Helena. Kortom: Hallelujah!

<<   >>

Ascensie wanneer?

Ascensie wanneer?

5-2-2012

Het precieze moment van ascensie is het moment dat de aarde exact is uitgelijnd met het Galactische Centrum (GC). Het GC kun je ook wel zien als ‘God’ (in de meest brede zin des woords), De Bron, Infinite Source of Creation, de Schepper, Het Licht, Onvoorwaardelijke Liefde, De Onnoembare, of al die andere namen die ervoor zijn bedacht.

Over het exacte moment van uitlijning bestaat enige discussie – die mij overigens niet zo interesseert, ik beschouw dat als bijzaak – maar de meeste mensen gaan uit van 21 december 2012.

In ieder geval moeten we elke verandering van het seizoen in de gaten houden. Op of rond die datum gebeurt er iedere keer weer iets bijzonders in het kader van de energie en de aarde.

“Er is een belangrijk punt dat volgens Calleman onze volledige aandacht vereist, namelijk het begin van de zg. ‘zesde nacht van de Negende golf’. Aan het begin van de zesde nacht, op 23 september 2011, vond een convergentie plaats van energieverschuivingen in de Mayakalender en bewoog de komeet Elenin tussen de Aarde en de Zon.

Alhoewel er veel wordt gespeculeerd over komeet Elenin is alleen met zekerheid te zeggen dat het hemellichaam de Aarde passeert gedurende de eindtijden van de Mayakalender. De Negende golf, ook wel de Universele Onderwereld genoemd, geeft het menselijk leven een kosmische context zoals nooit tevoren.

Mensen staan op het punt galactische wezens te worden, een bewustzijnsverandering die ervoor zorgt dat er meer interesse is in het buitenaardse”. Dit citaat is afkomstig van het artikel “Voorbereiding op de Kosmische Convergentie” van Calleman. Zie voor de Nederlandstalige versie de site:voorbereiding-op-de-kosmische-convergentie. Of ga anders naar www.calleman.comvoor de Engelstalige tekst.

Terug naar de ascensie.

Onderstaande punten vond ik ergens op internet:

Er zijn 3 belangrijke aspecten met betrekking tot de ascensie en de veranderingen in 2012:

– er is een energie- en dus ook tijdsversnelling die nu op onze planeet plaatsvindt

– er is een verhoging van het trillingsniveau van de aarde en van het menselijke bewustzijn

– er is een reconnectie, een herstellingsproces dat de energetische verbinding van de mensheid op aarde met het gehele Universum opnieuw tot stand zal brengen. Het ik-denken gaat plaatsmaken voor het wij-denken. De bijbehorende boodschappen die steeds terugkomen, zijn: “You are not alone”. En: “We are all one”.

De Maya’s, 2012 en ascensie

Iedereen heeft het maar steeds over de voorspellingen van de Maya’s in deze kwestie. Okee, het is inderdaad heel spectaculair dat ze als ‘einddatum’ 21 december 2012 hebben voorspeld, maar natuurlijk hebben ze geen patent op deze voorspelling. Er zijn tig volkeren en andere, veel oudere beschavingen op de wereld (geweest) die in deze periode een grote omslag hebben voorzien. Overigens is 21 december 2012 helemaal geen einddatum. De Maya’s zeiden alleen dat hun kalender dan ophield en dat er daarna een ‘Golden Age’ zou beginnen.

Het jammere van die Maya-voorspelling is dat de media met hun onheilstijdingen zich erop hebben gestort, en aldus begon er een misplaatst beeld te ontstaan van het feit dat de aarde rond deze tijd zou vergaan. Maar niets is minder waar!

Sommige mensen beweren dat na 21-12-12 het begrip ‘tijd’ verdwijnt of een wijziging ondergaat. Dat zou kunnen. Alles is mogelijk. Alles behalve een catastrofe waarbij de mensheid en eventueel de aarde vernietigd wordt. Dat gaat NIET gebeuren. Het schijnt dat we die garantie van het universum, of, zo je wilt, De Bron/God, hebben gekregen. Sommigen zeggen dat dat pas is gebeurd in het jaar 2007!

<<   >>

Wat is Ascensie?

Wat is Ascensie?

2-2-2012

Heeeeeel kort door de bocht: transformatie/transmutatie van de aarde, van de mens, van ons zonnestelsel en dus waarschijnlijk van het hele universum .

Men verklaart ascensie ook wel als een shift in dimensies, maar voor mij is dat te abstract want ik snap niet goed wat een dimensie is.

In ieder geval is ascensie ook: grote spirituele vooruitgang en een enorme heropleving van oude, verloren gewaande kennis [zoals Sacrale Geometrie].

Het is de bedoeling dat je wat betreft je ‘spirituele huiswerk’ voor 21 december 2012 zo ver mogelijk komt. Niet alleen leren over ware spiritualiteit, maar vooral ook praktiseren. Dus: ‘Walk your Talk’ en ‘Practise What You Preach’.

Verder houdt ascensie in: het (opzettelijk) degraderen van je ego. We gaan van een ‘ik’- naar een ‘wij’-denken. ‘Ik’ en ego worden steeds minder belangrijk; het gaat om het welvaren van de gemeenschap, de aarde en de mensheid als geheel.

Verder hameren ascensiedeskundigen/lichtwerkers steeds op het belang van ‘denken en beslissingen nemen met je hart’ en niet alleen met je hoofd.

Waar je in spiritueel opzicht bent op het moment van de ascensie – en dat moment komt met rasse schreden nader! – bepaalt waar je uiteindelijk (qua dimensie) terecht komt. Althans, dit zegt men. Maar, dit moet ik er wel bij zeggen, men zegt zoveel. De ene zegt dat het niet je daden zijn maar dat het je persoonlijkheid is die telt, en de andere zegt dat juist wel je daden tellen. Dus niemand weet het precies en vele bronnen spreken elkaar tegen. Enfin, we komen er vanzelf wel achter!

Overigens zijn we er na 21 december 2012 nog lang niet. Er zullen wellicht heel veel mensen zijn die uitleg kunnen gebruiken over de processen die gaande zijn, en – als mijn gezondheid het toelaat – wil ik ze die uitleg graag geven (dit doe ik overigens nu al geregeld). Of ik ga andere dingen doen die moeten gebeuren. Er zal genoeg te doen zijn.

Wat ascensie in ieder geval NIET is, is je lichaam verlaten en als een soort goddelijke wolk ten hemel opstijgen. Heel veel mensen denken dit. Misschien omdat het Engelse ‘ascension’ letterlijk ‘hemelvaart’ betekent. En vroeger ging het bij een ascensie inderdaad als een soort hemelvaart, maar die tijd is voorbij.

Bij de huidige ascensie is het uitdrukkelijk de bedoeling hier op aarde en in je lichaam te blijven. Al zullen er wel mensen zijn die overgaan, maar men zegt dat dit gebeurt ‘omdat hun zielscontract is afgelopen’, ofwel, ze hebben dit voor hun incarnatie zo gepland, en het is dan gewoon hun tijd.

<<   >>

The Carien Foundation - carien.org