Gabriella’s song

Gabriella’s song

“Vanaf nu is mijn leven van mij
Ik heb maar zo’n korte tijd op aarde
En mijn verlangen heeft me hier gebracht
Alles wat mij ontbrak
En alles wat ik vergaarde
En toch is het de weg die ik verkoos
Mijn vertrouwen was eindeloos
Dat mij een klein stukje toonde
Van de hemel die ik nooit vond
Ik wil voelen dat ik leef
Al mijn dagen lang
Ik wil leven zoals ik wil
Ik wil voelen dat ik leef
In de wetenschap dat ik goed genoeg was
Ik ben nooit mijzelf verloren
Het sliep alleen in me
Misschien had ik nooit ‘n keuze
Behalve dan de wil om te leven
Het enige wat ik wil is gelukkig worden
Zijn wie ik ben en sterk en vrij zijn
De dag uit de nacht zien opkomen
Ik ben hier en mijn leven is alleen van mij
En de hemel waarvan ik overtuigd was
Bleek ergens daar te zijn
Ik wil voelen
Dat ik mijn leven geleefd heb
Zoals ik wil.”

Verandering

Verandering

30-5-2012

[Crop circle at Cherhill White Horse, Nr Calne, Wiltshire. Reported 27th July].
Noot MD: deze graancirkel wilde ik je niet onthouden. Hij is van 27 juli 2011.
De Canadese 2012-deskundige Steve Beckow publiceerde hem op z’n site en schreef erbij: “Hey, we’re people too! We have hopes and dreams too. We raise kids and go on vacations. We take a moment out and put our feet up. What did you think? We’re not human?”

Verwacht wordt dat buitenaardsen publiekelijk contact met ons zullen maken. We worden hier al voorzichtig op voorbereid. Graancirkels die de mensheid en de aarde helpen in hun evolutieproces zijn tevens speldenprikjes van buitenaardsen om onze geloofsovertuigingen m.b.t. buitenaards leven te veranderen. Op 5 maart 2004 heeft het Mexicaanse leger nog beelden gemaakt van UFO’s in formatie. Een en ander is erkend door de regering van Mexico. Noot MD: het aantal UFO-sightings is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Dit omdat de ET’s ons langzaam aan het voorbereiden zijn op contact. Kijk bv. op Youtube en je komt om in de filmpjes. Of bekijk het (levens)werk van de Mexicaan Jaime Maussan, o.a. hier.

Vele mensen zijn al fysiek bezocht. Maar ja, vertel dat maar eens tegen je buurman. In vorige levens werd je voor gek verklaard en liep je het risico op een brandstapel te eindigen. Nu we hier meer voor openstaan, komen steeds meer mensen naar ‘buiten’ met hun ervaringen.

Einde van het monetaire stelsel
Het monetaire stelsel zoals wij dat kennen zal instorten. Je ziet hiervan trouwens nu grote tekenen. De schulden van de USA zijn nog nooit zo hoog geweest. Daardoor verzwakt de positie van de Dollar. Steeds minder landen zijn bereid om kredieten te verschaffen aan de USA om zo de Dollar kunstmatig sterk te houden. Een van de Maya-kalenders voorspelt dat we mentaal boven het concept van zowel tijd als geld zullen uitstijgen en dat ons DNA zal veranderen.

Veranderingen in ons DNA
In de huidige vorm van ons biologische lichaam moeten wij een verjongingsproces en heractivering van het DNA ondergaan om het volgende niveau van de menselijke evolutie te bereiken. Sommigen, waaronder Channie West, ambassadrice Universal White Time Healing voor de Aarde, zeggen dat diegenen die mee ascenderen met de aarde naar de vijfde dimensie, hun lichaam geleidelijk terugbrengen naar een leeftijd van ongeveer 30 jaren.

Naast ons gewone DNA bezitten wij allemaal 5 paar virtuele DNA-strengen. De verbindingen tussen onze virtuele DNA-strengen en onze ‘gewone’ strengen DNA zijn door allerlei invloeden geblokkeerd. Er is veel geschreven over het belang en de functie van deze strengen. Duidelijk is dat heractivering van deze strengen essentieel is in ons evolutieproces. De blokkades van deze strengen zullen de komende jaren verdwijnen. Door deze heractivering zullen o.a. onze heldere vermogens toenemen. Onze cellen zullen anders en sneller delen en onze gedachten, woorden en daden zullen ongeremd in onze stof komen. Dus denk, spreek en handel positief! Alle nieuwgeboren kinderen zullen telepathisch begaafd zijn. Ze zijn intelligenter, enorm intuïtief en zullen de leiders zijn van de toekomst.

Maatschappelijke onrust
Doordat we bezocht gaan worden door buitenaardsen en het monetaire stelsel langzaam maar zeker instort, zullen diegenen die nu controle en macht hebben en willen behouden (zoals schaduwregeringen, het leger en het Vaticaan) wellicht onzeker worden en alles in het werk stellen om hun repressieve controle te behouden.

<<   >>

De bijzondere astrologische positie van de Aarde op 21-12-2012

De bijzondere astrologische positie van de Aarde op 21-12-2012

23-5-2012

In één lijn met de Centrale Zon.

Veel boeken zijn geschreven over ons huidige ascentieproces, de aantoonbare astrologische veranderingen van dit moment, de bijzondere astrologische positie van de Aarde op 21-12-2012 en de eventuele effecten van de transformerende stralingen die ons dan vanuit de Centrale Zon bereiken. Zowel Peter Toonen in zijn boek “De Natuurlijke Tijd” als Kiara Windrider in zijn boek “De poort naar de Eeuwigheid” hebben in mijn ogen beiden een uitstekende objectieve uiteenzetting gegeven van wat er over dit onderwerp beschreven is.

Peter Toonen heeft in zijn boek “De Natuurlijke Tijd” aangegeven dat 260 dagen een sleutelgetal blijkt te zijn dat planetaire cycli binnen ons zonnestelsel met elkaar verbindt. O.a. de zon draait in 260 dagen om haar as. 260 is een fractaal van 26.000. Op een dag heeft de mens gemiddeld zo’n 26.000 ademhalingen. De astronomische precessie duurt 26.000 jaar. Dit is de tijd dat wij samen met de zon nodig hebben om een virtueel rondje te maken om de Zon Alcyone, de centrale zon van de Pleiaden (één Pleiadische cyclus). Op 21-12-2012 komen we op één lijn met het Hart van onze melkweg en kruisen we tegelijkertijd de galactische evenaar (dit gebeurt eens in de 13.000 jaar). Volgens José Argüelles in zijn boek ‘The Mayan Factor’ zouden wij ons dan op één lijn bevinden met de evolutionaire energieën die uit het galactische centrum stromen, waardoor we naar een hoger dimensioneel planetair bewustzijn geslingerd zullen worden. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat de elektromagnetische polen van de aarde ompolen.

Volgens Virgil Armstrong zullen op dat moment nog twee andere galaxies op een lijn getrokken worden. Op 21-12-2012 eindigt weer een precessieperiode van 26.000 jaar. Wat is er in het verleden gebeurd op die momenten dat wij (de Aarde) op één lijn kwamen met de Centrale Zon van ons Melkwegstelsel en tegelijkertijd de galactische evenaar kruisten?

13.000 jaar geleden was het einde van de IJstijd die 104.000 jaar geleden begon! 26.000 jaar geleden stierf de Neanderthaler in Europa uit en bleef de Homo Sapiens als enige tweebenige over. Tegelijkertijd, aan de andere kant van de aarde, zonk Lemurië weg in de Stille Oceaan. De overlevenden van Lemurië kwamen via een omweg (via het gebied dat ten zuiden begrensd wordt door het Titicacameer in Peru en in het noorden door Mount Shasta in California) terecht in Atlantis, een groep van tien grote eilanden gelegen in het noordelijke deel van de huidige Atlantische Oceaan. Er ontstond een samenleving met ongekende, nieuwe mogelijkheden. Ongeveer 16.000 jaar geleden is het raamwerk van eenheidsbewustzijn rondom onze planeet opgeblazen. 13.000 jaar geleden verschoven de magnetische polen van de aarde weer en de overgebleven zielen raakten hun geheugen kwijt (hiermee wordt bedoeld de hoogontwikkelde kennis die we toen tot onze beschikking hadden etc.).

52.000 jaar geleden is de beschaving van de aboriginals ontstaan in Australië.
Volgens verschillende bronnen moet in de periode 52.000 – 26.000 Lemurië hebben bestaan.

Wij staan nu wellicht op het punt van een grote verandering!!

<<   >>

2012: licht, liefde, eenheid

2012: licht, liefde, eenheid
Het Maya-rijk

16-5-2012

Waar gaan we naartoe? Wat gebeurt er met ons voor en na het jaar 2012?

Om aan te geven wat er voor en na 2012 staat te gebeuren, beschrijf ik vooral datgene wat voorspeld en beschreven is door de Mayabeschaving.
De kalenders die zij gemaakt hebben zijn het meest accuraat van deze planeet.

De Maya’s waren zich zeer bewust van het heelal dat hen omringde en de bewegingen van de planeten. Ze konden niet alleen met grote precisie eclipsen voorspellen maar ook de lengte en de baan die de aarde rond de zon maakt, met een verschil van een duizendste decimale punt ten opzichte van de berekeningen van de moderne wetenschap. Hoe is dit te verklaren voor een beschaving die niet over moderne meetapparatuur beschikte en die niet eens het gebruik van het wiel als transportmiddel* had ontdekt? De Maya’s hadden een uitgebreide verbinding met het Universum tot stand gebracht.
De Maya’s gebruikten de term Kuxán Suum om te definiëren hoe wij verbonden zijn met de Melkweg. Kuxán Suum wordt vertaald als ‘de weg van de hemel die leidt naar de navelstreng van het Universum’. Het gaat hierbij om een streng die bij ieder mens vanuit de solar plexus loopt en via de zon uitkomt bij de Hunab Kú**, gewoonlijk vertaald als ‘het begin van het leven voorbij de zon’. De Maya’s geloofden dat alles met elkaar in verbinding staat door dunne draden. Personen die over de benodigde gevoeligheid beschikten om de resonantie van dingen waar te nemen, konden zich daarmee in verbinding stellen en alle kosmische kennis rechtstreeks ontvangen.

De kalenders van de Maya’s geven vele tijdscycli van het universum en o.a. ons zonnestelsel weer. Veel van de voorspellingen die beschreven zijn door de Maya’s vertonen veel overeenkomsten met die van de Chinese I-Ching. Ook zijn ze gevonden in de Egyptische piramide van Cheops. Voorspellingen die gevonden zijn in de piramide van Cheops, uit de Mayacultuur en uit de I Ching eindigen op 21-12-2012. De lange telling van de Maya’s, de kalenders van de Hopi’s, Inca’s en oude Egyptenaren eindigen op 21-12-2012. Zelfs in ons DNA (I Ching = DNA) zou de einddatum van 21-12-2012 opgeslagen liggen! (Bron: Peter Toonen / De Natuurlijke Tijd).

* Noot MD: Velen nemen inmiddels aan dat de Maya andere vormen van vervoer hadden: ze transporteerden zaken puur met de kracht van hun geest.

** Noot MD: Hunab K’u is (ook) een andere naam voor het Galactisch Centrum. Hunab K’u is het Galactische hart, die ene bron waar alles uit voortkomt en in terugkeert. Hunab K’u manifesteert zich in een natuurlijke cyclische beweging.
Wat gaat er gebeuren op 21 december 2012? Zal onze Aarde ontploffen zoals sommigen beweren, zal de aarde ‘opstijgen’ naar de vijfde dimensie met alleen diegenen die hun trilling voldoende verhoogd hebben, of komen de meer positieve voorspellingen uit?

Volgens de Maya’s eindigt de vijfde wereld in 1989 en start de zesde wereld in 2012. Met het einde van de vijfde wereld eindigt ook de periode van de 9 Hellen die in het jaar 1519 is begonnen met de rooftocht van de Spanjaard Cortés in het land van de Azteken.
Met de start van de zesde wereld begint volgens de Maya’s de periode van de 13 Hemelen. De onbeschreven zesde wereld (de nieuwe wereld, nieuwe beschaving) zou door ons, als medescheppers, mede geschreven kunnen worden door onze gedachten, woorden en daden.
De periode die tussen de vijfde en zesde wereld ligt, wordt de Apocalyps of ‘openbaring’ genoemd. Anderen noemen dit de overgangsperiode van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk of de vierde dimensie (een tussenliggend of tijdelijk bestaan), de brug die de derde dimensie met de vijfde dimensie verbindt. Steve Rother & de Groep noemen deze overgang plan A en plan B (Bron: Steve Rother & de Groep, Herinneren en Welkom Thuis). Waarbij plan B nu door onszelf ingevuld kan en mag worden.

Nogmaals: het Aquariustijdperk is ingegaan, het tijdperk van licht, liefde en eenheid.

<<   >>

pfoei, hier heb ik lang op gewacht.

pfoei, hier heb ik lang op gewacht.

De afgelopen jaren stuurden er al op aan maar dit is een van de eerste gevallen die ik tegenkom in de mainstream-media, die nu langzaam hun juk afwerpen, waarmee het echte nieuws kansen kan gaan krijgen.

In het filmpje wordt uitgelegd dat de federale banken overal op de wereld eigenlijk privébanken zijn die ons met frauduleuze praktijken in hun greep hebben. Een rechtszaak bij het constitutionele hof in Zuid-Afrika moet daar in dat land een eind aan maken, wat natuurlijk vergaande consequenties kan hebben voor de rest van de wereld. Let wel, ik heb het hier niet over onze huis- tuin- en keukenbanken, het gaat juist over onze Centrale Banken.

Als de video nog niet van youtube is geweerd, kun je ‘m ook daar bekijken.

The Carien Foundation - carien.org