Thrive – gedijen, wat zal ervoor nodig zijn?

Thrive – gedijen, wat zal ervoor nodig zijn?

Thrive betekent zoiets als groeien, openbloeien of tieren, voorspoedig gedijen of positief ontwikkelen. En daar is een film over gemaakt, over het groeien van de mens op nagenoeg ieder vlak. Wetenschappelijk, maar ook spiritueel.

De prent duurt iets meer dan twee uur, en eigenlijk moet u hem gewoon een keertje gezien hebben. Het betreft een vlotte documentaire met erg veel gasten, en qua grenswetenschap is het smullen. Het merendeel van de typisch grenswetenschappelijke theorieën komt er in langs: graancirkels, aliens, sacrale geometrie, de zoektocht naar het basispatroon van het universum, het ‘systeem’ en de omwenteling van de maatschappij, verboden onderzoeken naar eindeloze energie, onder de pet gehouden gezondheidsmethodes en veel meer…

Spiritualiteit en gezondheid (2)

Spiritualiteit en gezondheid (2)

27-6-2012

Drink minstens 3 à 4 liter puur water per dag

Veel transmutatiesymptomen zijn simpel te wijten aan het feit dat het fysieke lichaam te weinig gehydrateerd is, dat wil zeggen dat er te weinig vocht in het lichaam circuleert om de afvalstoffen mee te binden.

Water is een supergeleider om alles wat niet in je lichaam thuishoort uit je systeem te verwijderen. De hersencellen bevatten 70 % water, de spieren 75 %, de botten bevatten 50 % water, en je bloed bevat zelfs 90 % water.

Watertekort
Bij een watertekort van ongeveer 10% van je lichaamsgewicht wordt je balans reeds verstoord. Een eerste gevolg is de vermindering van de hoeveelheid bloed, het bloed wordt daardoor te dik. Dik bloed stroomt slechter en daardoor worden de lichaamscellen slechter voorzien van zuurstof en voedsel.

Velen stellen dat het voldoende is als je dagelijks 1,5 tot 2 liter water drinkt, en inderdaad is dit beter dan niets. Maar het lichaam in deze overgangstijd heeft meer nodig, en dit geldt voornamelijk voor lichtwerkers die hun ‘Ik Ben Aanwezigheid’* verder willen laten indalen in hun fysieke structuur.

Drie à vier liter – verdeeld over een hele dag – is eigenlijk het minimum dat je nodig hebt voor een goede hydratatie van de celstructuur.

Noot MD: zie voor uitleg van de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ de volgende site: http://www.summitlighthouse.nl/index.php?id=102

Dorstreflexen
Het is ook een verkeerde veronderstelling te denken dat je pas water hoeft te drinken als je dorst krijgt. Dorst is juist het eerste signaal van uitdroging. De dorstreflex wordt opgewekt door het hormoon angiotensine. Dit zorgt ervoor dat je minder speeksel in je mond krijgt en je mond droog gaat aanvoelen.

Als je gedronken hebt, dan zorgt een ander hormoon dat gemaakt wordt door de bijnieren ervoor dat je lichaam water vasthoudt. Alcohol neutraliseert dit hormoon. Een gevolg hiervan is dat je door het drinken van alcohol niet meer een signaal krijgt dat je genoeg gedronken hebt en dus dorst blijft houden.

Als je melk, thee, frisdrank, koffie e.d. drinkt, dan beschouwt je lichaam dit als voedsel, waardoor het niet snel in je bloed wordt opgenomen. Drink je echter puur water, dan zorgt dit al na 10 minuten voor een toename van je bloedvolume.

Dranken zoals koffie, gewone thee, cola, chocolademelk, diverse sportdrankjes, enz. bevatten methylxantine en bevorderen juist de wateruitscheiding van het lichaam. Ook chocola, diverse pijnstillers, guarana en alcohol onttrekken water aan het lichaam.

De kwaliteit van water
Er is veel verschil in kwaliteit van water. Leidingwater heeft – omwille van vele toevoegingen en verontreinigingen – een gemuteerde atoomstructuur en is eigenlijk vrij ongeschikt om het lichaam werkelijk te hydrateren.

Vanouds wordt het meeste leidingwater ontsmet door de toevoeging van chloor, maar hier zijn belangrijke nadelen aan verbonden. Niet alleen smaakt het water slecht, maar bovendien wordt het in feite onzuiverder. Er worden immers geen verontreinigingen (bacteriën) uitgehaald, er wordt juist iets aan toegevoegd, nl. chloor. De gedode bacteriën blijven in het water aanwezig, waardoor ze alsnog ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij gevoelige personen.

Fluoridering
Dan hebben we nog niet gesproken over de fluoridering van het leidingwater. Kies dus best voor bronwater dat door de aarde zelf is gefilterd en dus ook meer aarde-energie bevat. Goed bronwater is overal verkrijgbaar.

Als men echter geen zin heeft om te sleuren met water van de supermarkt, kan men gebruik maken van een waterfilter om de kwaliteit en de zuiverheid van leidingwater te verbeteren. Kies dan best voor een waterfilter-systeem dat in staat is vrijwel alle opgeloste stoffen, zware metalen, chloor- en fluorverbindingen en bacterieresten te kunnen verwijderen. (koolstoffilters hebben slechts een beperkte reinigende werking, osmose- of destillatiefilters zijn hierin doeltreffender).

Positieve aandacht
Verder kan men de energiewaarde van het (gefilterde) water nog verhogen door positieve aandacht en waardering te schenken. Dit werd reeds eerder besproken. Het voordeel van het water te “zegenen” is dat je lichaamscellen zich nog meer zullen openen voor haar reinigende werking.

<<   >>

De mannen hebben iets te vertellen

De mannen hebben iets te vertellen

Een manifest van (schuld)bewuste mannen

Wat bezielt de mannen van “A Manifesto for Conscious Men”?

Met als achtergrond een new-age achtige soundtrack spreken mannen telkens enkele woorden van het manifest uit. Zij spreken langzaam en kijken indringend in de camera, als was hun boodschap speciaal voor jou bestemd. Als het op de inhoud aankomt, staat een schuldbekentenis centraal. Die betreft niets minder dan de hele geschiedenis van onderdrukking, verkrachting, misbruik en mishandeling van vrouwen door ‘onbewuste’ mannen. Uitsluiting van politiek of religieus ambt wordt genoemd. Gezichtsbedekkende kleding en genitale verminking komen aan bod, maar ook heksenverbranding en prostitutie.

“On behalf of my gender, I apologize to you for our unconscious actions when we were angry, scared and in the grip of destructive forces in our psyche,” zegt Gay Hendricks, een van de initiatiefnemers van de actie.

Vervolgens wordt ‘woman’ of ‘the feminine’ geëerd om haar diepe band met de aarde. Om haar diepgaand vermogen tot voelen, om de schoonheid en integriteit van haar lichaam. Om haar vermogen tot het vredig oplossen van conflicten. Om haar bereidheid te luisteren naar haar lichaam en om haar gevoel voor rechtvaardigheid met compassie.

In een algehele stemming van vergeving en verzoening besluit het manifest met de uitspraak: “Together, we can make miracles.”

Spiritualiteit en gezondheid (1)

Spiritualiteit en gezondheid (1)

20-6-2012

[Verder met Lisette Boesmans:]

Je ziet, zowel geest als lichaam ondergaan een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen “innestelen” en je je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen.

We willen je nu graag een aantal zeer nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je fysieke voertuig op een effectieve wijze voor te bereiden op de volgende kwantum-sprong in bewustzijn. Ze worden je vrijblijvend aangeboden :

Kies voor Levenskrachtige Voeding
Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Gedurende de laatste 100 jaren is de kwaliteit van de voedselbronnen er drastisch op achteruit gegaan. De kwaliteit van het voedsel is een weerspiegeling van de kwaliteit van de relatie die de mens heeft met het Leven zelf. Op wereldschaal is er nog steeds een algehele tendens van verwaarlozing van de kwaliteit van leven. Men kiest veelal voor ondermijnende voedingsgewoonten, een oppervlakkige en/of jachtige levensstijl en betaalt daar meestal dan ook een prijs voor : velen zijn moe, lichamelijk (en geestelijk) uitgeput , leven met overgewicht en hebben in de loop der tijden zoveel afvalstoffen en energetische celbelasting opgestapeld dat hun lichaam schreeuwt om reiniging, vernieuwing en transformatie op alle niveaus van hun wezen.

Spiritueel ontwakende zielen beginnen zich bewust te worden van de manier waarop de hedendaagse mens zichzelf voorbijloopt en zijn weer op zoek naar dat prachtige Wezen dat ze altijd geweest zijn.
Het proces van zelfheling kent vele facetten. Doordat de Liefde voor het eigen wezen begint te groeien, heeft men ook meer aandacht voor de kwaliteit van al die ‘dingen’ die men al of niet nog binnenlaat in lichaam en geest. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en je eigen energiebeheer betekent automatisch dat je selectief bent met betrekking tot de dingen die je tot je neemt, of het nu voeding, gedachten, emoties of indrukken zijn. Uit liefde voor jezelf begin je jezelf levenskwaliteit te gunnen op ALLE vlakken en kies je niet enkel voor kwalitatieve overtuigingen of ideeën, maar ook voor kwalitatief voedsel dat je zowel lichamelijk als geestelijk ondersteunt in je proces. Moeder Aarde is blij met je aanwezigheid en wil je graag verder helpen in het loslaten van alle oude stukken, afvalstoffen, energetische blokkades, celbelasting, enz., opdat je de pracht van je eigen Wezen eindelijk weer ‘handen en voeten’ kan geven.
Daarom is het ook zo dat hoe dichter het voedsel dat je tot je neemt bij de puurheid van Moeder Aarde staat, hoe meer het nog de hoge aarde-energie bevat die je nodig hebt om jezelf uit te zuiveren. Biologisch-organische groenten en fruit zijn aan veel minder verontreinigingen (herbiciden, pesticiden, zware metalen, …) blootgesteld geweest en zijn grotere dragers van de pure aarde-energie. Vandaar dat ze je veel meer kunnen ondersteunen in je transformatie. Dat wil niet zeggen dat ander voedsel per definitie slecht of ongezond is. Het gaat hier niet om goed of slecht, spiritueel “fout” of “juist”, maar simpelweg om de keuze van het voedsel dat het grootste voordeel oplevert voor de wederopbouw van de Universele Godmens.
Welk voedsel je ook tot je neemt, weet dat je altijd de energetische waarde ervan kan verhogen door middel van je zegening of liefdevolle aandacht , maar niets gaat boven die voeding die de pure levenskracht van de Aarde in zich draagt. Je zal steeds het verschil kunnen proeven.

Bijzonder waardevol zijn kiemen of scheuten. Naast de hoge energetische waarde hebben kiemen een geweldig vermogen om vrije radicalen in je lichaam onschadelijk maken. Vrije radicalen zijn stoffen die in het lichaam worden aangemaakt en de celweefsels beschadigen en het verouderingsproces versnellen. Er is geen voedingsmiddel dat zo vers gegeten kan worden als kiemen. Tot op het moment van eten blijft de kiem groeien en de kwaliteit van de inhoudsstoffen inclusief de levenskracht blijft optimaal. Jonge, verse scheuten uit eetbare zaden, granen en peulvruchten vormen een ongekende rijkdom aan voedingsstoffen, die totaal anders is dan de zaden waarvan ze afkomstig zijn. Iedereen kan deze kiemen in enkele dagen tot een week zelf kweken zo men wil. Ook zijn ze in tal van verswinkels verkrijgbaar.

Indien je ervoor kiest om nog vlees te eten, kies dan vlees van dieren die met respect zijn grootgebracht en die zonder kunstmatige hormonen of groeibevorderaars zijn behandeld. Het meeste vlees dat in de winkels te koop is, komt uit de agro-industrie. De dieren hebben daar een kort en ellendig leven. Ze blijven hun hele leven binnen, in donkere stallen, met velen op elkaar gepakt. Het spreekt voor zichzelf dat de energiefrequentie van het vlees van deze dieren die geen waardig leven hebben gekend, beduidend lager ligt. Bovendien worden ze met zoveel chemicaliën behandeld dat dit nog eens een extra belasting vormt voor je lichaam dat nu al overuren moet maken om je systeem min of meer gezuiverd te krijgen. De meeste dieren die met waardigheid worden behandeld, zijn afkomstig van particulieren. Weet dat de dierenwereld zichzelf steeds in Liefde aan de mens geeft. Vooraleer je het vlees tot je neemt, neem even een moment van stilte om de ziel van het dier te bedanken. Hiermee transmuteer je ook de eventuele angsttrillingen en andere onreinheden die nog in het vlees aanwezig waren.

<<   >>

Iemand

Iemand

IEMAND…
Heeft iemand je weleens verteld dat je helemaal goed genoeg bent?
Dat je mooi genoeg, lief genoeg, wijs genoeg, sterk en slim genoeg bent?
Heeft iemand gezien hoe jij je best doet te roeien met de riemen die je hebt, om te gaan met alles wat het leven je biedt en dat je met alles wat je nu weet en kunt het best mogelijke doet?
Heeft iemand je al eens gezegd dat je wel even pauze mag nemen?
Fluistert iemand je steun en bemoediging toe, zoals:

Goed zo!
Toe maar!
Je mag nee zeggen!
Moet je doen!
Kom op!
Je kan het!
Volhouden!
Je moet niks!
Laat maar los!
‘T is goed!
Je durft ‘t wel!
Wat je ook doet!
Ik sta achter je!

Strijkt er iemand heel zacht langs je wangen als je slaapt en blijft diegene een tijdje glimlachend van bewondering en trots bij je bed naar je kijken?

Zingt iemand slaapliedjes wanneer je niet kunt slapen en kust iemand je wakker als je akelig droomt?
Is er iemand die blij is als je thuiskomt en die je uitzwaait en succes wenst als je weggaat?
Is er iemand die ‘t gefluister van je dromen hoort en je aanmoedigt ze achterna te gaan en je bemoedigt wanneer je onderweg obstakels tegen komt?
Is er iemand om je geluk mee te vieren, onbedaarlijk mee te lachen en ook
het zwartste gat van je depressie mee tegemoet te treden?

Zegt iemand dat ieder gevoel dat je ervaart er mag zijn en dat alles ook weer voorbij gaat?
Dat ‘t na iedere winter altijd ook weer lente wordt?
Houdt er iemand van iedere centimeter van je lijf?
Van ieder romig vetrolletje en ieder mager plekje?
Van alles wat heel en stuk en gezond en ziek is?

Is er iemand die vindt dat je mag luieren, soezen, hangen, lanterfanteren, lummelen, rotzooien, flierefluiten en rommelen, zonder dat het iets moet worden?

Is er iemand die je toejuicht en zegt dat je:
vals mag zingen,
gekker dan gek mag dansen,
rare kleren mag dragen,
glitters op mag als ‘t jou uitkomt,
je eigen stijl en smaak mag volgen,
niet mee hoeft in het gareel,
mag gillen en keihard mag lachen,
af en toe mag spijbelen,
bonbons mag smikkelen,
luidruchtig, kleurrijk en ongewoon mag zijn?

Is er iemand die zeker weet dat jouw intuïtie altijd het beste met je voorheeft en dat dat ‘t kompas is waarop je wel vaart?
Is er iemand die blij is dat je bestaat en je nooit zou willen missen, omdat er niemand is zoals jij?
Weet iemand dat je altijd ‘t beste doet dat je (op dat moment) kunt doen en is er iemand, die dat goed genoeg vindt, ook al kan het morgen misschien beter?
Is er iemand bij wie je tegelijk thuis bent en op avontuur?
Iemand op wie je kunt bouwen zonder gevangen te zijn?
Is er iemand die teder fluistert dat je net zo perfect bent als een musje, een sneeuwvlok, een regendruppel in de lente, een kusje van een kind?

Is er iemand die echt van je houdt?

Ik wens nu dat jij zelf diegene bent
ik wens je de ontdekking: je was het zelf op wie je wachtte……..

Uit: Schrijvend tot jezelf komen, Saskia de Bruin

Love hurts II

Love hurts II

Om de pijn van de liefde te ervaren hoeven er niet speciaal grote drama’s te gebeuren, zoals het overlijden van een dierbare. Liefde kan zich gemakkelijk op een pijnlijke manier aan je opdringen.

Dat wordt duidelijk als bijvoorbeeld een kind van de trap valt dat het uitschreeuwt van de pijn, of dat met een bloedende knie thuiskomt. Op zo’n moment wordt ons hart een beetje verscheurd. Of als een dierbare vriend of vriendin in tranen uitbarst bij je. Ook dan kun je de pijn van de liefde direct voelen. Pijn die door merg en been kan gaan. En “O” wat kan liefde zeer doen als je partner roept dat je een trut of een lul bent, en dat het maar beter is dat de relatie verbroken wordt.

Als je iemand liefhebt, kom je met de pijn van de liefde in aanraking, of je dat nou wil of niet. Desondanks laten de meesten van ons zich er gelukkig niet door weerhouden om liefde aan te gaan, lief te hebben, verliefd te worden en zich te verbinden met een ander. Velen nemen met liefde het risico van wat liefde met ons kan doen en denken gelukkig zelden na over wat die liefde voor pijn kan veroorzaken.

Er zijn echter ook veel mensen die hun hart gesloten hebben nadat er iets gebeurde wat zo’n grote impact had dat ze, bewust of onbewust, besloten om deze pijn verder voor altijd uit de weg te gaan. Maar als we kiezen voor een leven zonder liefde, leven we een leven zonder verbinding. We zullen ons nergens echt verbonden mee gaan voelen, juist omdat we die verbinding uit de weg gaan. Een grotere eenzaamheid bestaat niet, en maakt dat de kwaliteit van het leven drastisch wordt verminderd omdat we leven in angst voor de verbinding.

Het is het meer dan waard om ons open te stellen voor de liefde, dat is zelfs onontbeerlijk voor ons mensen, we zijn ervoor gemaakt. Sterker nog: het mooiste dat er op aarde voor ons bestaat is verbinding voelen en ervaren! Want juist in verbinding met de ander leren we zoveel boeiende, soms irritante, confronterende en prachtige dingen over onszelf. Elk mens op aarde is een leerstukje voor ons, speciaal daarvoor op aarde. En via anderen kunnen we leren direct in verbinding te komen met onszelf.
Want als we écht contact gaan leren maken met onszelf dan wordt liefde de heersende kracht op aarde.

Carien Huijerjans

The Carien Foundation - carien.org