Deze nieuwe fase

Deze nieuwe fase

19-9-2012

Lieve mensen,
Dit is de laatste bijdrage van Marieke Das aan deze blog. Zoals eerder vermeld heeft Marieke een lijvig werk over de ascensie nagelaten, een werk dat nu volledig op de website is geplaatst. We hebben er acht maanden wekelijks van mogen genieten, ikzelf vooral omdat het zo diep in haar hart zat. Zij liep er totaal warm voor. Dat deelt niet iedereen met haar, maar vast staat wel dat er iets aan het veranderen is op de wereld. Wij mogen nu allemaal een stukje spiritueler worden en het was voor Marieke een genot en een voorrecht om daar zo diep mee bezig te zijn.
Jules

Energiegolven in het lichaam
Tijdens moleculaire transformatie zal er een verhoogde energiestroming merkbaar zijn in het lichaam. Vooral in het onderste deel van de ledematen, de aanhechtingen van de ruggengraat en bij de lumbalen in de lendestreek. Sommige mensen kunnen overmatig transpireren en migraineachtige hoofdpijnen ondervinden. Je kunt een verhoging van energie ervaren wanneer je met nieuwe gedachten speelt. Het is goed om hierop te letten. Tijdens dit transformatieproces zal het manifesteren van gedachten namelijk sterk vergroot worden en sneller verlopen dan ooit tevoren. Probeer daarom alleen positieve gedachten door te laten.

Bewegingsgewoonten
Naast een goede voeding en veel puur water is beweging uitermate belangrijk, zoals lopen, joggen, rennen, zwemmen, fietsen. Ook dansen is een goede beweging omdat vele energiepaden in het lichaam daardoor worden vrijgemaakt.

De ogen
Het witte deel van de ogen kan langzamerhand van kleur veranderen. Ietsjes donkerder waardoor soms een bruin of groene tint ontstaat en soms doorschoten met het bloedrood waardoor soms een zachtroze tint ontstaat. Dit komt door de toegenomen doorstroming van het bloed vlakbij de oppervlakte van het oog. In het begin kan door een verhoogde nierwerking (afvoeren van afvalstoffen) het zicht verminderen. Op den duur zal het zicht beter worden en zal ook het waarnemen van dimensies gepaard gaan met het openen van het derde oog.

Het hoofd
Wanneer je begint te veranderen komen er delen van het celweefsel los. In je hoofd, je schedel zijn vele structuren opgebouwd uit mineralen die nu door het transformatieproces worden afgestoten. Dit afgestoten materiaal komt uiteindelijk via de wervelkolom en de zenuwbanen in het celweefsel. Wanneer dit materiaal verwerkt wordt door het lichaam ontstaan verstoringen en oncomfortabele gevoelens in het hoofd, de ogen, de wervelkolom en het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, hoofdpijnen en een druk in het hoofd (meestal van achter naar voren). De eerste plaats waar de mutatie begint is in het DNA van de hersenen. Dit veroorzaakt een mogelijk minder functioneren van sommige hersenfuncties. Het zicht wordt aangetast, hoofdpijnen komen op, het gehoor zal veranderen en de mogelijkheid om scherpzinnig te zijn wordt van tijd tot tijd aangetast. Het hoofd begint letterlijk voorzien te raken van materiaal dat kortsluiting kan veroorzaken. Wanneer je dergelijke symptomen ervaart ligt dit dus aan het losmaken en afvoeren van de overbodige materialen. Een gevolg hiervan is verandering in je humeur. Soms kan je in een opperste stemming zijn en beschikken over veel energie en plotseling kan dit omslaan in een depressie op het moment dat een stukje van je oude wereld als het ware wordt losgeweekt uit je lichaam. Ook kunnen er verstoringen van de oren en de sinus ontstaan als teken van celtransformatie. Dit zijn verstoringen (verkoudheid, neusloop, hoofdpijn) die door steeds meer mensen worden ervaren. Grote veranderingen in de sinus zijn noodzakelijk omdat die in belangrijke mate zorgen voor het creëren van balans in het lichaam. En omdat het lichaam door de transformatie van de cellen uit haar balans geraakt worden deze gebieden overgevoelig voor heel veel invloeden van buitenaf zoals biologische toevoegingen die niet van natuurlijke aard zijn. Dit kan ook reden zijn voor het gebruik van goede gezonde voeding en veel puur water.

Het gehoor
Ons muzikale gehoor zal vergroot worden. We zullen in staat zijn de huidige niet hoorbare tonen van Gods creatie in en om ons heen wel te kunnen horen. Door het kunnen horen van deze ‘nieuwe’ tonen zal ons vertrouwen in God veel groter worden. Het waarnemen van ringelende geluiden en verschillende soorten tonen in de oren kan duiden op berichten van entiteiten van andere dimensies. Duidelijke informatie van deze bronnen wordt je gepresenteerd op het moment dat je er op je spiritueel pad voldoende aan toe bent.

Het hart
Omdat ons hart gelijk wil lopen met de steeds verder veranderende hartslag van de aarde, kun je van tijd tot tijd hartkloppingen ervaren. En veranderingen in het weefsel van de hartspier zullen zich voordoen. Het zal lijken alsof het weefsel zich enigszins verbreidt ten gevolge van het afnemen van de dichtheid van hartspier. Deze verandering zal het hart toestaan langer te functioneren met een bereik tot 150 jaren. Het gebruikelijke patroon van de hartslag zal de komende jaren toenemen met zo’n 3 tot 4 slagen. Wel kan er vanwege de grote toename van licht- en liefdesenergieën een vernauwing om het hart ontstaan als gevolg van de beperkende reactie van de mensen op die energieën. In plaats van acceptatie zet men zich in vele gevallen af tegen deze nieuwe energieën die ons eigenlijk vragen om te veranderen. Meer hartaanvallen en ziektepatronen kunnen hierdoor ontstaan omdat emoties nog dieper worden weggestopt. Dit kunnen we voorkomen door ons bewust te zijn van de energieën die nu een rol spelen, en door het openzetten van de deuren naar onze emoties en diep weggestopte angsten. De energieën dwingen ons om te veranderen. Evolutie is immers veranderen. Wanneer wij dit natuurlijke proces tegenwerken ontstaat er een frictie tussen je eigen vasthoudende energieën van lagere frequenties en de energieën die zich nu aanmelden met steeds hogere frequenties. Door niet te willen ‘loslaten’ werk je dit proces tegen en maak je het fysieke lichaam ziek. En wanneer je dit tegenwerken lang genoeg volhoudt dan kan er definitieve afbraak ontstaan in of aan je lichaam.

Hete en koude temperatuurwisselingen
Vanwege de transformatie van de cellen zullen steeds vaker temperatuurwisselingen in het lichaam worden ervaren. Ook omdat de bloeddoorlaatbaarheid vergroot wordt en het bloed dichter tot de oppervlakte van onze huid kan doordringen zal de ervaring van warmer voelen ook toenemen.

Verandering in het geheugen
Steeds meer mensen kunnen zich afstemmen op de ongeziene krachten en golflengtes van het universum. Ze raken zo langzaam in staat om zich te transformeren tot een nieuw soort wezen. De inkomende pulsaties van energie beïnvloeden de cellen van onze mentale, emotionele en spirituele lichamen. Op den duur zal dit vlagen van herinneringen uit het verleden en van de toekomst en van andere realiteiten voortbrengen. Door de veranderingen in de menselijke mind door deze kosmische krachten zal ons innerlijk een steeds grotere rol gaan spelen. Onze capaciteiten zullen veel groter worden. Op weg daarnaar toe zal het kunnen gebeuren dat je bezig bent te praten of te schrijven en van het ene op het andere moment vergeten bent waar je het over wilde hebben. Je kunt denken aan iets wat pas gebeurd is en toch een ontzettende moeite ondervinden om de herinnering op te halen. Steeds vallen er onderdelen weg. Wanneer je, hoe verder je komt in je nieuwe wijze van ‘zijn’, probeert om je op conventionele wijze iets te herinneren dan zal dat steeds moeilijker verlopen. Ons kortetermijngeheugen wordt steeds minder belangrijk en het kosmisch geheugen dat van permanente aard is neemt het over.

Menstruele krampen
Vrouwen kunnen een verlichting van hun menstruatie ondervinden (minder kramp) vanwege een minder sterke bloedstroom. Sommige zwangere vrouwen kunnen een gemakkelijkere bevalling hebben die korter duurt en minder zwaar en pijnlijk is.

Uittredingen uit het lichaam
Mensen kunnen meer uittredingen ervaren naarmate de transformatie van de cellen verder gaat. Langzaam zal dit verschijnsel maatschappelijk breder geaccepteerd worden. Omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden, zal het ook vaker gebeuren. Weliswaar zullen degenen die er klaar voor zijn eerst door een aanpassingsperiode moeten gaan, maar steeds meer kunnen kontakten met deze hogere Rijken deel uitmaken van onze ervaringen. Ook onze slaap- en droompatronen zijn aan het veranderen. We verschuiven niet voor niets naar de realiteit van een hogere dimensie. Dit veroorzaakt een verwarring in ons tijdsbesef en het lichaam behoeft de slaap niet meer op dezelfde vaste tijden. Het slaappatroon kan totaal verstoord zijn. Soms kun je het met veel minder slaap doen en soms raak je maar niet uitgerust. Soms wil je lichaam overdag rusten en ‘s avonds de slaap niet kunnen vatten. Veel mensen worstelen met dit probleem omdat het invloed heeft op gedragingen en prestaties. Probeer zoveel mogelijk gehoor te geven aan de momenten waarop je lichaam om rust vraagt. Als het even uitkomt neem het ervan. Door de transformatie is het ook noodzakelijk om rustperioden in te bouwen en geen onnodige uitputtingsslagen te leveren. Wanneer de meest intensieve transformatie achter de rug is zal ons lichaam met veel minder slaap genoegen nemen en toch heel veel extra energie overhouden. Tijdens de transformatie moeten we echter de tijdelijk verzwakte cellen ondersteunen in hun veranderingsproces. Wat zal gebeuren is dat wij de vrijkomende tijd (door minder te slapen) niet zullen gebruiken voor een vergroting van onze drukke derde dimensie-bezigheden. We zullen deze tijd vooral besteden aan onze verlichting, ons hogere zelf. Dit omdat we naar de realiteit van de vierde dimensie aan het verschuiven zijn. En daar zal de ervaring van dag en nacht een totaal andere zijn. We worstelen momenteel met de krachten van het verlopen van de derde dimensie en de krachten bij het binnenkomen van de vierde dimensie. Een deel van jezelf zit namelijk al in de realiteit van de vierde dimensie en probeert daarnaar te leven terwijl een ander deel, voor velen het fysieke lichaam, nog heel hard moet werken om die stap eveneens te maken. Je dromen kunnen daarom soms zo overrompelend zijn. Je bewustzijn verschuift regelmatig tussen meerdere realiteiten en dat kan verwarring opleveren en extra vermoeidheid. Tijdens deze nieuwe fase is het van groot belang om de tijd die je doorbrengt achter de televisie en de radio te verminderen. Zo voorkom je dat een deel van jezelf niet los kan komen van deze realiteit. Ook het verminderen van het elektrische licht zal je op den duur als prettig ervaren. In onze wereld zal er een vermindering van materiële noodzaak ontstaan en een vermeerdering van de tijd die we besteden aan spirituele ontwikkeling.

(Een compilatie van informatie uit verschillende bronnen)
Bron: Unitynet.nl

 

<<   >>

Ons vertrouwen in de mensheid kan soms best een boost gebruiken.

Ons vertrouwen in de mensheid kan soms best een boost gebruiken.

If you never learn the language of gratitude, you will never be on speaking terms with happiness. – Als je geen dankbaarheid kunt voelen, kun je ook je geluk niet voelen.


Een vader en moeder nemen afscheid van hun stervende dochtertje. Als je je afvraagt waarom alle dokters en verzorgers buigen: over een uur zal het meisje haar lever en nieren afstaan aan twee kleine kinderen die anders ook zouden sterven.

Eten, drinken, leven

Eten, drinken, leven

12-9-2012

Er zijn enige goede voedingssupplementen in de handel die van puur natuurlijke aard zijn en kunnen helpen bij het creëren van balans in het uitgestrekte gebied van aminozuren in het lichaam. Spirulina en Green Magma zijn daar voorbeelden van. Ze behoren tot de groep van moleculaire voeding, oftewel voeding voor de cellen. Sommige mensen kunnen niet zo goed tegen het jodiumgehalte in Spirulina, dat trouwens goed is voor de schildklier in deze periode van veranderingen, maar hebben weer baat bij bijvoorbeeld de Green Magma.

Een goede combinatie hiermee is natuurlijke vitamine C, die het afvoeren van de afvalstoffen die nu in grote mate in ons lichaam ontstaan helpt ondersteunen. Een aanrader is Andante, een goede natuurlijke vitamine C die wordt onttrokken aan het oreganokruid en een natuurlijke hoge dosis bevat. En verder is een combinatie met een goed mineralencomplex zeer aan te bevelen.

Mineralen en vitaminen vormen de bouwstenen van het lichaam. In onze voeding moeten we steeds meer mineralen ontberen vanwege de uitputting van onze bodemstructuur. Er zijn diverse goede mineralencomplexen op natuurlijke basis te verkrijgen. En ook hiervoor geldt weer dat je zelf moet aanvoelen wanneer en wat het lichaam nodig heeft voor een goede ondersteuning. Feit is wel dat we nu verkeren in een fase (individueel verschillend) waarbij transformatie op celniveau een extra behoefte kan veroorzaken voor bepaalde voedingsstoffen zoals proteïnen, sommige vetten, vitaminen, mineralen en hormonen, wat vroeger niet het geval was. Laat je eigen wijsheid het overnemen en zeg niet te snel “dat zal ik wel niet nodig hebben” en volg ook niet klakkeloos het patroon van een ander. Onderzoek de symptomen die zich bij je aandienen en breng die in overeenstemming met de kennis die je intussen hebt opgedaan over dit proces van transformatie zodat je de juiste beslissing voor jezelf kunt nemen.

Een ander belangrijk onderdeel van onze voeding wordt ingenomen door onze drinkgewoonten. De hoeveelheid water die je drinkt is namelijk heel erg belangrijk voor je lichaam tijdens moleculaire transformatie. Het staat het electrum (dat is het licht dat je lichaam binnenkomt en in dichtheid aangepast wordt aan de massa van je lichaam) toe om door je lichaam te stromen. Hoe meer water je drinkt hoe gemakkelijker dit licht, ook prana genoemd, door je fysieke lichaam heen kan stromen, de organen verjongend.

Het is wijs als volwassene om tijdens dit transformatieproces tussen de 2 en de 3 liter zuiver water per dag te drinken. Dit extra water laat het licht sneller door je lichaam bewegen. Licht is in onze fysieke dichtheid aanwezig als elektrische energie, en door de waterhuishouding van het lichaam op peil te houden ontstaat er een snellere doorstroming van deze energie met als gevolg een extra verschoning van je lichaam, dus extra levenskracht.

Tijdens het mutatieproces dat wij nu ondergaan worden er constant complete kettingen van verwerkte substanties, zoals proteïnen, losgemaakt. Op celniveau worden complete systemen afgebroken en wederom opgebouwd met nieuwe structuurelementen die gehaald worden uit water, lucht en voeding, en die op hun beurt ook een elektromagnetische verandering ondergaan.

Wanneer wij niet voldoende puur water toevoegen aan dit proces zal het lichaam proberen om de waterbalans zelf in stand te houden en zal er dus minder afscheiding plaatsvinden.Wanneer wij dan niet zouden letten op onze voeding en het nuttigen van alcohol en drugs niet zouden beteugelen, is een beeld van de vervuiling die dan optreedt snel gemaakt. De druk op je lichaamsfuncties neemt toe, en je gemoed en je gezondheid gaan achteruit.

Het is vrij belangrijk om het lichaam te ondersteunen door het nuttigen van voldoende water. Niet alleen in z’n puurste vorm maar eveneens door het nuttigen van veel fruit en groenten. Dit veroorzaakt een grotere lichtaanwezigheid en een grotere lichtdoorlaatbaarheid in het lichaam en helpt bij de reorganisatie van het elektrische circuit in het lichaam. Het is eigenlijk erg simpel. Wat we ermee bereiken is het helpen opheffen van de dichtheid van onze hedendaagse wereld (waar het lichaam in z’n huidige vorm onderdeel van uitmaakt) om daardoor een beweging te maken naar de hogere staat van puurheid waardoor transformatie mogelijk wordt.

Ook maatschappelijk gezien heeft een verandering op eet- en leefgewoonten heel veel consequenties voor alle structuren die er bestaan. De transformatie gaat over alle vlakken en niveaus totdat alles wederom in perfecte harmonie met elkaar verkeert in de nieuwe situatie.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

Eet- en drinkgewoonten

Eet- en drinkgewoonten

Leonard Cohen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9-2012

Veel mensen ervaren al een gevoel om hun eetgewoonten te veranderen. Wat er gebeurt is een verschuiving van voeding met een grote dichtheid (zoals zware proteïnen en vlees, dat langer in het lichaam verblijft en daardoor een grotere dichtheid in het lichaam veroorzaakt) naar voeding van veel lichtere aard met een grotere verterings- en opnamegraad, zoals groenten en fruit.

Tijdens moleculaire transformatie zal onze voeding meer en meer gaan bestaan uit licht- en energietrillingen en steeds minder afkomstig zijn van fysieke bronnen. Het licht doordringt het Universum en oefent haar invloed uit op de veranderingen van onze lichaamscellen tijdens deze transformatie. Dit kan z’n invloed hebben op je eetgewoonten en veranderingen teweegbrengen in je eetlust. Het kan zelfs betekenen dat de samenstelling of de combinatie van je voedingsonderdelen compleet verandert zonder dat je er erg in hebt. Zwaar en vettig voedsel wordt niet voldoende snel en goed verteerd omdat de trillingen daarvan niet overeenkomen met de nieuwe trillingen die in het lichaam teweeg worden gebracht door de veranderingen in je cellen.

Je zal worden aangetrokken tot voedsel dat het beste in overeenstemming is met een lichtwezen in wording. Ook hier geldt natuurlijk weer dat je de impulsen vanuit je innerlijk moet volgen en niet moet vasthouden aan oude gewoonten die zo veilig en vertrouwd voelen en misschien nog die kick geven omdat ze vaak samengaan met activiteiten en samenkomst met anderen. Voor sommigen kan dit een karig dieet betekenen wat hen op den duur geweldig zal laten voelen en voor anderen kan het weer verschillend zijn.

Hoogstwaarschijnlijk zal je op den duur fysieke veranderingen in je lichaam bemerken die uiteindelijk leiden tot fysieke genezing van alles dat nog niet op orde is. Probeer zoveel mogelijk rauw, puur, onbehandeld en ongekookt voedsel te eten. Meestal is dat vers fruit en groenten als basis voor een ontgiftend dieet. Leer wel te luisteren naar je eigen lichaam en eet wat goed voor jezelf is. Tijdens deze periode zal er een versnelde wijziging zijn in de dingen die het lichaam nodig heeft. Je kunt vreemde behoeften hebben aan voedsel dat je normaal niet eet. Je kunt de ene dag een enorme eetlust hebben en de volgende dag nauwelijks honger. Het belangrijkste is om van dag tot dag in contact te staan met de behoeften van je lichaam door je te laten leiden naar die ondersteuning die het nodig heeft. Dat is alles wat je te doen staat, leren luisteren naar je eigen lichaam.

Door de veranderingen kun je soms verstoringen in de spijsvertering ondervinden met kenmerken als maagpijn, overtollige gassen of opgeblazenheid die ontstaat door de toegenomen intensiteit van energieën in de derde chakra, de Plexus Solaris. Dit geldt ook voor de keelchakra waardoor de schildklier als haar fysieke tegenhanger enorm veel last ondervindt van de toegenomen elektromagnetische energieën.

De schildklier reguleert namelijk de stofwisselingsprocessen van het lichaam en zal in vele gevallen heel hard haar best moeten doen om deze toegenomen intensieve energieën aan te kunnen. Deze elementen kunnen een niet te verklaren verlies of toename van gewicht, traagheid en sloomheid tot gevolg hebben, ook veranderende slaappatronen en zoals eerder gezegd langdurige vermoeidheid en afgematheid zonder verklaarbare redenen. Veel fruit en groeten is van enorm belang voor je voeding. Je zult zelf bemerken dat veel vette voeding niet gedijt in je lichaam tijdens deze veranderingsfase. Veel mensen eten nog vlees omdat het op een of andere manier voor hen belangrijk is. Dat zal echter gaan veranderen omdat er door het lichaam steeds meer aandacht gevraagd wordt voor lichtere voeding. Wanneer niet aan de druk van binnenuit wordt toegegeven kan dat resulteren in langdurige toename van onbalans en zelfs in ziektepatronen. Dit geldt ook voor de zwaardere graansoorten.

Bron: Unitynet.nl
vervolg volgende week

<<   >>

Leonard Cohen: There’s a crack in everything, that’s how the light comes in.

“Anthem”

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government —
signs for all to see.

I can’t run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they’ve summoned, they’ve summoned up
a thundercloud
and they’re going to hear from me.

Ring the bells that still can ring …

You can add up the parts
but you won’t have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.

-Leonard Cohen

<<   >>

Tips voor uw eigen eetbare Hof van Eden

Tips voor uw eigen eetbare Hof van Eden

De economische situatie in Nederland is er niet veel beter op geworden de laatste tijd. We hebben minder vertrouwen in de toekomst, de hoop op een goede oudedagsvoorziening wordt de grond in geboord en concreet: ons eten wordt duurder. Niet gek dus dat veel mensen het heft in eigen handen nemen en de moestuintjes als paddenstoelen uit de grond schieten. Maranke Spoor van Permacultuur School Nederland geeft tips voor een duurzame tuin.

Sinds Geoff Lawton met zijn Permaculture Research Institute een wereldwijd netwerk van gecertificeerde studenten opleidde, is de manier van tuinieren op veel plekken drastisch veranderd. Met zijn ecologische aanpak van permacultuur kon Lawton van dorre woestijnen groene oases maken en leerde hij mensen overal ter wereld zelf hun voedsel te verbouwen op een duurzame manier. Iets waaraan steeds meer behoefte is, gezien de voedselprijzen en de toenemende schaarste.

‘Permacultuur is een ontwerpsysteem waarmee je natuurlijk ecosystemen nabouwt met een functie voor de mens.’
-Maranke Spoor, Permacultuur School Nederland

Maranke Spoor aan het werk

Ook in Nederland is deze methode doorgedrongen. ‘De Permacultuur School Nederland bestaat al negen jaar,’ zegt docent Maranke Spoor trots. ‘Dankzij de crisis hebben we weer volle wind in de zeilen.’ Spoor, die een juridische achtergrond heeft, is op het platteland geboren en heeft van haar passie haar beroep gemaakt. In verschillende landen heeft ze certificaten gehaald op het gebied van permacultuur. Wij vroegen haar om tips voor een duurzame en eetbare tuin.

Tip 1: Gooi de boel open. Geen steen meer in de tuin. Er groeit natuurlijk niets in de tuin als hij helemaal bedekt is met tegels, grind of gras. Om te beginnen kunt u aan de randen van uw tuin wat tegels en gras verwijderen om ruimte te maken voor de planten die u wilt gebruiken. Zo kunt u experimenteren met een klein stuk, om het eventueel later uit te breiden.

Tip 2: Plant fruitbomen, struiken en tuinkruiden. Gebruik zoveel mogelijk eetbare vaste planten, kruiden en groenten. Het voordeel hiervan is dat ze heel laag in onderhoud zijn. In tegenstelling tot een normale moestuin. Aan vaste planten bent u dus weinig tijd kwijt. Voorbeelden van vaste planten zijn de kerspruim, bieslook, artisjokken, asperges, maggiplant (lavas) en munt. Deze laatste groeit enorm snel, voorkom dus overwoekering.

‘In de gangbare landbouw levert 10 calorieën energie input, 1 calorie aan voedsel op je bord op. Door middel van permacultuurontwerpen kan deze verhouding worden omgedraaid.’
-Maranke Spoor, Permacultuur School Nederland

Kinderen maken kennis met permacultuur

 

 

Tip 3: Laat de bodem van je tuin zoveel mogelijk bedekt. Maak de aarde niet onnodig kaal. Dat is voor de bodem heel slecht. U kunt hem bedekken met bijvoorbeeld kruidtijm of loopkamille. Klaver als bodembedekker werkt ook goed, dat kunt u maaien en levert veel biomassa op die als voedingstof dient voor de bodem. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is gras geen duurzame bodembedekker. Het gebruikt vrij veel water en mest.

Tip 4: Gooi groente-en tuinafval terug in de tuin om een levende vruchtbare bodem te cultiveren. Pas op voor gekookt afval, want daar komt ongedierte op af. Alles wat niet gekookt is geschikt. Hierdoor creëert u een laag mulch die een vruchtbare bodem bevordert. Op deze manier voedt u op een duurzame manier de bodem, in de industriële landbouw voeden ze direct de plant, waardoor er meer externe voedingstoffen voor nodig zijn. Lees hier meer over mulching.

De bouw van een groentetoren

 

Tip 5: Nodig dieren uit. Hoe meer biodiversiteit in uw tuin, hoe beter. Vogels lokt u een bessenstruikje. Vlinders en bijen met een vlinderstruik. Zelfs een mol in een grote tuin is nuttig, u hoeft dan niet te ploegen, de mol houdt de bodem luchtig. Met een door planten bedekte bodem nodigt u wormen uit, zij bemesten de aarde en zorgen voor een losse bodem. Als u kruiden en groentes laat bloeien, krijgt u veel insecten in uw tuin. Heeft u last van luis in de planten? Nodig de jagende insectensoorten, onze lieve-heersbeestjes, uit door een weelderige tuin. Maak de tuin NIET winterklaar, hiermee sloopt u de overwinteringplaatsen van de nuttige insecten. Als u dat al doet, dan pas in april, als de insecten al weer rondkruipen. Kortom: maak uw tuin minder netjes.

‘Het netheidssyndroom is ongezond’
-Maranke Spoor, Permacultuur School Nederland

Tip 6: Doe plantenkennis op. Carl Linnaeus (1707-1778), de bedenker van de botanische naamgeving, zei: ‘Als je van iets niet meer weet hoe het heet, dan verlies je je kennis erover’. Leer over de verschillende planten in uw omgeving. Over hun namen, wat ze nodig hebben om te gedijen en welke relaties ze met andere planten hebben. Sommige organismen groeien beter door middel van bepaalde samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld is de relatie tussen schimmels en planten.
In de bodem leven veel schimmels, die vergroeien met de wortels van planten. Die communiceren met elkaar. Het wordt ook wel het ‘Wood Wide Web‘ genoemd. Een schimmel heeft geen groen blad en is dus niet in staat tot fotosynthese. Maar hij bevordert de plantengroei door vocht uit de diepte te halen en voedingsstoffen te verplaatsen naar de wortels. Zo wisselen planten en schimmels voedingsstoffen uit.

‘Permacultuur zoekt naar win-win-situaties in haar ontwerpen.’
-Maranke Spoor, Permacultuur School Nederland

Tip 7: Diversiteit is de kern. Als u duurzaamheid wil, dan is biodiversiteit hét sleutelwoord. Biodiversiteit geeft veerkracht. Gezonde ecosystemen kunnen een klap hebben. Als er bijvoorbeeld een ziekte is die één gewas of plant aanvalt, is niet alles weg en bent u klaar met spitten. Maar met diversiteit heb je altijd een oogst en/of inkomen. Economische systemen sturen nu op aan grote monoculturen door schaalvergroting en bepaalde subsidies. Als de landbouwsubsidies zou worden afgeschaft zouden we beter af zijn als mensheid. Landbouwsubsidies zijn perverse prikkels die leiden tot grote monoculturen, tot boterbergen en melkplassen. Maar ik zie gelukkig al verandering komen in het huidige systeem.

‘De beste manier om de natuur te beschermen is door haar met rust te laten!’
-Midas Dekkers 

The Carien Foundation - carien.org