Ascensie-feiten

22-2-2012

…Verder is het, voor zover ik nu weet na bestudering van diverse sites en informatiebronnen, zo dat:

– de aarde binnen twee tot drie eeuwen zal ascenderen en zich weer volledig zal herstellen. Er worden trouwens allerlei verschillende tijdframes gegeven. Ik kan nergens vinden of de mens er ook zo lang over doet. De ene site/deskundige zegt van wel en de andere zegt van niet. Wat dat aangaat: er rouleert ook heel veel onzin en misinformatie over het ascensieproces op internet. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb (integendeel!), maar ik probeer een beeld neer te zetten waarvan ik (na maandenlange studie van het ascensieproces) denk dat het weleens waar zou kunnen zijn. Daarbij vaar ik volledig op mijn intuitie, dus ik kan er volledig naast zitten!

– het lichaam van de mens, net zoals de rest in het heelal, van koolstof-based naar silicium-based zal gaan. En verder zijn er nog tal van wijzigingen die het lichaam van de mens zal ondergaan. “Dat alles vraagt om de juiste aanpassingen in ons auraveld en in ons bewustzijn. Of we het nu wel of niet willen, onze cellen, organen, chakra’s, energiemeridianen en de gehele aura worden momenteel onder druk gezet om meer ruimte voor het extra licht aan te maken. Deze lichamelijke en energetische veranderingen zijn al gaande zonder onze bewuste medewerking”. [citaat vanwww.spiritueleweg.com].

Over de lichamelijke veranderingen en vooral de symptomen die het ascensieproces met zich meebrengt (en waarvan ikzelf behoorlijk veel last heb) is best veel te vinden op internet. Zie de artikelen die ik wat dat betreft hierbij heb gedaan. Ik heb ze apart gehouden omdat dit document anders veel te lang wordt. (die voeg ik later toe, als ze aan de beurt zijn, -Jules.)

Overigens is de bewering dat niet alleen de aarde, maar ons hele zonnestelsel momenteel stevig in transformatie is, via talloze wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Het probleem met de reguliere science is echter dat wetenschappers langs elkaar heen werken, en dus het grote plaatje niet zien. Gelukkig zijn er mensen zoals David Wilcock, Greg Braden en Michael Tsarion die EN spiritueel EN wetenschappelijk voldoende onderlegd zijn om het complete beeld te schetsen.

 

In ieder geval zijn er enorme (meetbare) veranderingen gaande op alle planeten binnen ons zonnestelsel, op de zon, op de aarde, en zoals gezegd strekken die veranderingen zich uit tot het hele universum.

Het magnetische grid van de aarde is veranderd en verschoven. Vandaar dat er voorheen zoveel walvissen e.d. aanspoelden; die zwommen op hun achterhaalde innerlijke kompas dat nog was uitgelijnd op het voormalige magnetische grid. Maar gelukkig, het merendeel van de walvissen heeft zijn innerlijke kompas inmiddels opnieuw uitgelijnd, en het aantal strandingen is dan ook aanzienlijk gedaald. Het schijnt dat ook trekvogels af en toe de weg behoorlijk kwijt waren.

De (wilde) flora en fauna had in 2010 vanwege alle veranderingen een slecht jaar, berichtten mensen die zich daarmee bezighouden. Maar in slechts 1 jaar tijd heeft het hele planten- en dierenrijk zich aan de veranderingen van de aarde (=o.a. gewijzigd magnetisch grid, hoger trillingsniveau, hogere elektromagnetische straling van de zon) aangepast en dit jaar bloeit en groeit alles als nooit tevoren.

In 2011 is het de beurt aan ons, de mens (en alle huisdieren, want die lopen waarschijnlijk parallel met de mens) om zich opnieuw uit te lijnen met de veranderende aarde.

Dat heel veel mensen daar de grootste moeite mee hebben, blijkt wel uit het aantal figuren dat ‘flipt’, en ofwel zelfmoord pleegt of om zich heen gaan schieten, of allebei.

Door de ascensie (en dus een toegenomen activiteit in o.a. het kruinchakra en de pijnappelklier) horen steeds meer mensen stemmen of krijgen boodschappen door. Het aantal mediums en mensen die zich met paranormale zaken bezighouden is de afgelopen jaren verveelvoudigd! Dit is een typisch verschijnsel van deze ‘eindtijd’ en van meer belasting van, en activiteit in (met name) het kruinchakra. Zoals ik hiervoor al zei: niet iedereen kan daar even goed tegen. Types die toch al last hebben/hadden van labiliteit [zoals jongens als Tristan van der Vlist en Kim De Gelder], kunnen er gemakkelijk aan onderdoor gaan en het is dan maar de vraag wat ze gaan doen. Van der Vlist en De Gelder hadden last van stemmen/paranormale waarnemingen en ontvingen (kwaadaardige) boodschappen, zo is algemeen bekend. Ze waren psychotisch of minstens randpsychotisch. Het waren (te) gevoelige eenlingen, sociaal geïsoleerd en ze hadden te weinig backup van familie of vrienden.

Het horen van stemmen en het ontvangen van boodschappen is trouwens niet echt een psychiatrische ziekte*. Zelf zie ik het meer als een direct gevolg van de planetaire en humanitaire ascensie en het gaat er denk ik vooral om hoe je ermee omgaat.

 

* Twee goede boeken over dit fenomeen: ‘Stemmen horen accepteren’ van de schrijvers Romme en Escher en ‘Gek genoeg gewoon, een andere visie op stemmen horen en beelden zien’ van Titus Rivas en Tilly Gerritsma.

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Carien Foundation - carien.org