Ascensie Symptomen

18-7-2011

Noot MD: Ascensie Symptomen noemt men in het Engels ook wel ‘ascensionitis’. Oftewel: ‘de ascensie-ziekte’. Oftewel: de overgang naar een hogere dimensie.

door Karen Bishop
[bewerkt door MD]

Bedenk jezelf dat, ook al versnelt ons evolutionair proces samen met de nieuwe hogere vibrationele energieën, wij allen deze veranderingen op onze eigen manier en onze eigen tijd ervaren, volgens wie we zijn en volgens onze eigen codering en ons eigen plan voor onze geboorte. Bovendien, over het algemeen gesproken staat ons ascensieproces in verband met hoe wij onze eigen individuele energie beheren en wat ons geloof en onze ervaringen zijn (m.a.w.

hoe wij bedraad zijn en hoe wij vibreren). Deze dingen kunnen veranderd worden en zullen ook automatisch veranderen wanneer wij ons zuiveren en meer licht binnen onszelf belichamen. Voor de hooggevoeligen, mediums en degenen die heel erg open staan voor de hogere rijken kan het ascensieproces wat uitdagend zijn.

Voor mijzelf verdwenen al mijn “rare” symptomen toen ik volledig in een hoger rijk “arriveerde” en het zal voor jullie ook zo zijn*. Deze symptomen blijken te gebeuren wanneer wij door de transitie gaan of wat ik vergelijk met de “tunnel”. Weet dat er een einde is en een ongelooflijk mooie, vredige en met liefde gevulde werkelijkheid die op je wacht. Moge jullie evolutie vreugdevol, vredig en gevuld met liefde en verwondering zijn!

* Noot MD: dit is discutabel. Niet iedereen gaat door een tunnel en komt in een mooi rijk terecht. Sommigen blijven voortdurend ziek. Sterker nog: dit wordt alleen maar erger naarmate de tijd vordert! 

(Waarschuwing: Natuurlijk kunnen niet al deze symptomen toegeschreven worden aan het ascensieproces. Volg alsjeblieft je eigen innerlijke leiding en raadpleeg professionele medische hulp indien nodig).

Symptomen:
• Het gevoel hebben alsof je in een hoge drukkoker/in intense energie zit en daardoor stress voelen. Denk eraan dat je je geleidelijk aanpast aan een hogere vibratie. Oude patronen, gewoonten en geloofssystemen worden ook naar de oppervlakte geduwd. Er is heel wat gaande in jezelf!

• Een gevoel van desoriëntatie; niet weten waar je bent; een verlies van gevoel van plaats. Je bent niet meer in 3D aangezien je verschoven bent of in het proces bent van verschuiving naar de hogere rijken.

• Ongewone pijnen en kwaaltjes over verschillende delen van je lichaam. Je zuivert en laat geblokkeerde energie los die in 3D vibreert terwijl je tegelijkertijd in een hogere dimensie vibreert.

• Wakker worden tussen 2 en 4 uur ‘s morgens. Wanneer je vordert, verandert dat naar wakker worden om 5 u ‘s morgens. Er is veel gaande tijdens je droomtoestand. Je kunt er niet voor lang blijven en hebt een onderbreking nodig. Dit is ook het “zuiveren en loslaten”-uurtje.

• Geheugenverlies. Moeite hebben met woorden vinden. Een grote hoeveelheid korte-termijn geheugenverlies en enkel vage herinneringen uit je verleden. Je bent in meer dan één dimensie tegelijk en gaat vooruit en achteruit, wat deel uitmaakt van de transitie (je ervaart een “onderbreking”). Je verleden is ook een deel van het Oude, en het Oude is voorgoed voorbij. In het Nu zijn is de weg van de Nieuwe Wereld!

• Dingen “zien” en “horen”. Je ervaart verschillende dimensies terwijl je transitioneert, alles volgens hoe gevoelig en op welke manier je ‘bedraad’/be-zenuwd bent.

• Verlies van identiteit. Je probeert toegang te krijgen tot de Oude jij maar die is er niet meer. Mogelijk weet je niet eens precies naar wie je in de spiegel kijkt! Je heb veel van je oude patronen gezuiverd en belichaamt nu veel meer licht en een meer eenvoudige, gezuiverde goddelijke jij. Alles is in orde… je bent OK.

• Je “uit je lichaam” voelen. Je kunt je voelen alsof er ergens iemand praat maar je bent het niet zelf – je bent gedissocieerd dus. Ons lichaam is het laatst aan de beurt om de achterstand in te halen en is dus niet op dezelfde plaats als de rest van ons. Bovendien kan dit fenomeen [dissociatie] nu optreden aangezien het ons natuurlijke verdedigingsmechanisme om te overleven wanneer we onder acute stress, getraumatiseerd of buiten controle zijn. Je lichaam maakt heel wat mee en het kan zijn dat je daar niet bij wilt zijn. Mijn ascensiegids vertelde mij dat dit een manier was om de transitie te verlichten en dat ik het niet nodig had om voortdurend te ervaren wat mijn lichaam meemaakte.

• Periodes van diepe slaap. Je moet uitrusten van al het aanpassen en bent bezig te integreren, alsook op te bouwen voor de volgende fase.

• Verhoogde gevoeligheid voor je omgeving. Menigtes, lawaai, eten, TV, (andere) menselijke stemmen en verschillende andere stimuli zijn bijna niet te tolereren. Je bent snel overweldigd en overgestimuleerd. Je wordt afgestemd! Weet dat dit met de tijd voorbijgaat.

• Duizeligheid, evenwichtsverlies, rug en nekpijn, fluiten in de oren, “korrelige” ogen, wazig zicht (heel normaal), slapeloosheid, hartkloppingen met moeilijke ademhaling (ook heel normaal).

• Je de betekenis van iets niet kunnen herinneren. Toen ik mij in een intense periode van het transitieproces bevond en we ons in een flinke energiestoot naar de hogere rijken bevonden, keek ik naar een vuilnisbak en wist ineens niet meer waarvoor hij diende! Ik moest mijn geheugen van het “oude” binnengaan en ver terug reiken. Wat er gebeurde was dat ik op een hoger punt vibreerde waar alles de betekenis en identiteit bezit die wij eraan geven. In de hogere rijken is energie gewoon energie zonder etiket of betekenis. Alles is fris en nieuw.

• Moeite met herinneren wat je deed of met wie je sprak op een dag of soms maar een uur ervoor. In de hogere rijken is de realiteit heel erg in het moment. Als we iets niet vasthouden in ons bewustzijn houdt het eenvoudig op te bestaan. We hebben geen bindingen. Wij creëren onze eigen wereld rondom ons door onze geloofssystemen en gedachten, en waar wij niet aan “vasthouden” bestaat niet. Alles is fonkelnieuw en wij beginnen volledig van begin af aan, van moment naar moment. Wij kunnen tappen waaruit wij maar willen op elk moment en dat creëren en ervaren. Deze staat komt en gaat maar het is een oefening voor het leven in de hogere rijken. Het kan een beetje griezelig lijken wanneer het gebeurt.

• Je hebt geen zin om iets te doen. Je bent in een rustperiode, “heropstartend”. Je lichaam weet wat het nodig heeft. Bovendien, wanneer je de hogere rijken begint te bereiken, zijn “doen” en “dingen doen gebeuren” achterhaald, gezien de Nieuwe energieën het vrouwelijke (koesteren, ontvangen, creëren, zelfzorg en voeden) ondersteunen. Vraag het Universum om je te “brengen” wat je wilt terwijl je jezelf amuseert en plezier hebt!

• Een intolerantie voor lager vibrationele dingen (van 3D) in conversaties, houdingen, maatschappelijke structuren, geneeswijzen, etc. Ze laten je letterlijk “ziek” voelen van binnen. Je bent in een hogere vibratie en je energieën zijn niet langer overeenkomstig. Je wordt voorwaarts “geduwd” om te “zijn” en het Nieuwe te creëren.

• Verlies van behoefte naar voedsel. Je lichaam past zich aan aan een nieuwe, hogere staat van zijn. Ook wil een deel van jou niet meer in het Oude zijn.

• Een plots verdwijnen van vrienden, activiteiten, gewoontes, jobs, verblijfplaatsen. Je evolueert voorbij wat je was en deze mensen en omgevingen komen niet meer overeen met je vibratie. Het Nieuwe zal spoedig arriveren en zo-o-o-oveel beter voelen!

• Er zijn bepaalde dingen die je gewend was, maar die je absoluut niet meer kunt doen. Wanneer je probeert deze gewoonlijke routine en activiteiten te doen, voelt het echt afschuwelijk. Hetzelfde als het punt hierboven.

• Dagen van extreme moeheid. Je lichaam verliest dichtheid en gaat door een intense herstructurering.

• De behoeft om dikwijls te eten wat lijkt op lage bloedsuiker-aanvallen. Gewichtstoename (vooral in het buikgebied). Snakken naar proteïne. Je hebt een enorme hoeveelheid brandstof nodig voor dit ascensieproces. Gewichtstoename met een onmogelijkheid het te verliezen wat je ook doet, is de meest typische ervaring [noot MD: gewichtsverlies komt echter ook voor]. Vertrouw erop dat je lichaam weet wat het doet.

• Emotionele ups en downs ervaren; huilen. Onze emoties zijn onze uitlaatklep voor loslaten en wij laten heel wat los.

• Naar Huis willen gaat, alsof alles GEDAAN is en je hier niet meer thuishoort. We keren terug naar De Bron. Alles IS gedaan. (Maar velen van ons blijven hier om de Nieuwe Wereld te ervaren en creëren). Ook zijn onze oude plannen om te komen afgewerkt.

• Het gevoel hebben krankzinnig te worden of een of andere mentale ziekte te ontwikkelen. Je ervaart snel verschillende dimensies en opent erg. Veel is nu voor je beschikbaar. Je bent er alleen niet aan gewend. Je bewustzijn is verhoogd en je barrières zijn weg. Dit zal voorbijgaan en je zult je uiteindelijk heel erg Thuis voelen, zoals nooit tevoren, gezien Thuis nu hier is.

• Gevoelens van angst en paniek en hysterie. Je ego verliest veel van zichzelf en is bang. Het kan voelen alsof alles eindigt (en meestal is het zo!). Je systeem is ook overbeladen. Er gebeuren dingen met je die je niet kunt begrijpen. Je verliest ook gedragspatronen van een lagere vibratie die je ontwikkelt hebt voor overleving in 3D. Dit kan je kwetsbaar en machteloos doen voelen. Deze patronen en gedragingen die je verliest zijn niet nodig in de hogere rijken. Dit zal voorbijgaan en je zult uiteindelijk zoveel meer liefde, veiligheid en eenheid voelen. Wacht maar af!

• Depressie. Het kan zijn dat de uiterlijke wereld niet overeenkomt met de Nieuwe, hoger vibrationele jij. Het voelt niet zo goed aan ‘daarbuiten’. Je verliest ook lagere, duistere energieën en je “doorziet” hen. Hou vol!

• Zeer levendige en soms gewelddadige dromen. Je laat vele, vele levens van lagere vibrationele energie los. Veel mensen vertellen dat zij daarnaast mooie dromen ervaren. Je droomstaat zal uiteindelijk verbeteren en je zult er weer van genieten. Sommigen ervaren dit loslaten terwijl ze wakker zijn. Mijn moeder zei tegen mij dat ze geloofde dat ik nachtmerries gedurende de dag had!

• Zweten in de nacht en opvliegers. Je lichaam “verwarmt” terwijl het restanten verbrandt.

• Je plannen veranderen ergens middenin en gaan in een volledig andere richting. Je ziel brengt je energie in evenwicht. Het voelt meestal FANTASTISCH in deze nieuwe richting aangezien je ziel meer weet dan jij! Het breekt je “spoor” van keuzes en vibratie.

• Je hebt een situatie gecreëerd die op je ergste nachtmerrie lijkt met vele “ergste nachtmerrie”-aspecten eraan. Je ziel begeleidt je naar het “uitstrekken” naar aspecten van jezelf waar je tekort kwam, of naar het “afzwakken” van aspecten waar je teveel van had. Je energie brengt zich gewoon in evenwicht. Je weg naar vrede vinden via deze situatie is de test die je opgezet hebt voor jezelf. Dit is JOUW reis, en jouw ziel zou het niet gepland hebben als je er niet klaar voor was. Jij bent degene die jouw weg naar buiten vindt en je zult hem vinden. Terugkijkend zul je dankbaar zijn voor de ervaring en een andere persoon zijn.

– Vertaling: Ulla Mertens –

bewerking: MD

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stichting Carien - carien.org