Ascensie wanneer?

5-2-2012

Het precieze moment van ascensie is het moment dat de aarde exact is uitgelijnd met het Galactische Centrum (GC). Het GC kun je ook wel zien als ‘God’ (in de meest brede zin des woords), De Bron, Infinite Source of Creation, de Schepper, Het Licht, Onvoorwaardelijke Liefde, De Onnoembare, of al die andere namen die ervoor zijn bedacht.

Over het exacte moment van uitlijning bestaat enige discussie – die mij overigens niet zo interesseert, ik beschouw dat als bijzaak – maar de meeste mensen gaan uit van 21 december 2012.

In ieder geval moeten we elke verandering van het seizoen in de gaten houden. Op of rond die datum gebeurt er iedere keer weer iets bijzonders in het kader van de energie en de aarde.

“Er is een belangrijk punt dat volgens Calleman onze volledige aandacht vereist, namelijk het begin van de zg. ‘zesde nacht van de Negende golf’. Aan het begin van de zesde nacht, op 23 september 2011, vond een convergentie plaats van energieverschuivingen in de Mayakalender en bewoog de komeet Elenin tussen de Aarde en de Zon.

Alhoewel er veel wordt gespeculeerd over komeet Elenin is alleen met zekerheid te zeggen dat het hemellichaam de Aarde passeert gedurende de eindtijden van de Mayakalender. De Negende golf, ook wel de Universele Onderwereld genoemd, geeft het menselijk leven een kosmische context zoals nooit tevoren.

Mensen staan op het punt galactische wezens te worden, een bewustzijnsverandering die ervoor zorgt dat er meer interesse is in het buitenaardse”. Dit citaat is afkomstig van het artikel “Voorbereiding op de Kosmische Convergentie” van Calleman. Zie voor de Nederlandstalige versie de site:voorbereiding-op-de-kosmische-convergentie. Of ga anders naar www.calleman.comvoor de Engelstalige tekst.

Terug naar de ascensie.

Onderstaande punten vond ik ergens op internet:

Er zijn 3 belangrijke aspecten met betrekking tot de ascensie en de veranderingen in 2012:

– er is een energie- en dus ook tijdsversnelling die nu op onze planeet plaatsvindt

– er is een verhoging van het trillingsniveau van de aarde en van het menselijke bewustzijn

– er is een reconnectie, een herstellingsproces dat de energetische verbinding van de mensheid op aarde met het gehele Universum opnieuw tot stand zal brengen. Het ik-denken gaat plaatsmaken voor het wij-denken. De bijbehorende boodschappen die steeds terugkomen, zijn: “You are not alone”. En: “We are all one”.

De Maya’s, 2012 en ascensie

Iedereen heeft het maar steeds over de voorspellingen van de Maya’s in deze kwestie. Okee, het is inderdaad heel spectaculair dat ze als ‘einddatum’ 21 december 2012 hebben voorspeld, maar natuurlijk hebben ze geen patent op deze voorspelling. Er zijn tig volkeren en andere, veel oudere beschavingen op de wereld (geweest) die in deze periode een grote omslag hebben voorzien. Overigens is 21 december 2012 helemaal geen einddatum. De Maya’s zeiden alleen dat hun kalender dan ophield en dat er daarna een ‘Golden Age’ zou beginnen.

Het jammere van die Maya-voorspelling is dat de media met hun onheilstijdingen zich erop hebben gestort, en aldus begon er een misplaatst beeld te ontstaan van het feit dat de aarde rond deze tijd zou vergaan. Maar niets is minder waar!

Sommige mensen beweren dat na 21-12-12 het begrip ‘tijd’ verdwijnt of een wijziging ondergaat. Dat zou kunnen. Alles is mogelijk. Alles behalve een catastrofe waarbij de mensheid en eventueel de aarde vernietigd wordt. Dat gaat NIET gebeuren. Het schijnt dat we die garantie van het universum, of, zo je wilt, De Bron/God, hebben gekregen. Sommigen zeggen dat dat pas is gebeurd in het jaar 2007!

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Carien Foundation - carien.org