Deze nieuwe fase

Deze nieuwe fase

19-9-2012

Lieve mensen,
Dit is de laatste bijdrage van Marieke Das aan deze blog. Zoals eerder vermeld heeft Marieke een lijvig werk over de ascensie nagelaten, een werk dat nu volledig op de website is geplaatst. We hebben er acht maanden wekelijks van mogen genieten, ikzelf vooral omdat het zo diep in haar hart zat. Zij liep er totaal warm voor. Dat deelt niet iedereen met haar, maar vast staat wel dat er iets aan het veranderen is op de wereld. Wij mogen nu allemaal een stukje spiritueler worden en het was voor Marieke een genot en een voorrecht om daar zo diep mee bezig te zijn.
Jules

Energiegolven in het lichaam
Tijdens moleculaire transformatie zal er een verhoogde energiestroming merkbaar zijn in het lichaam. Vooral in het onderste deel van de ledematen, de aanhechtingen van de ruggengraat en bij de lumbalen in de lendestreek. Sommige mensen kunnen overmatig transpireren en migraineachtige hoofdpijnen ondervinden. Je kunt een verhoging van energie ervaren wanneer je met nieuwe gedachten speelt. Het is goed om hierop te letten. Tijdens dit transformatieproces zal het manifesteren van gedachten namelijk sterk vergroot worden en sneller verlopen dan ooit tevoren. Probeer daarom alleen positieve gedachten door te laten.

Bewegingsgewoonten
Naast een goede voeding en veel puur water is beweging uitermate belangrijk, zoals lopen, joggen, rennen, zwemmen, fietsen. Ook dansen is een goede beweging omdat vele energiepaden in het lichaam daardoor worden vrijgemaakt.

De ogen
Het witte deel van de ogen kan langzamerhand van kleur veranderen. Ietsjes donkerder waardoor soms een bruin of groene tint ontstaat en soms doorschoten met het bloedrood waardoor soms een zachtroze tint ontstaat. Dit komt door de toegenomen doorstroming van het bloed vlakbij de oppervlakte van het oog. In het begin kan door een verhoogde nierwerking (afvoeren van afvalstoffen) het zicht verminderen. Op den duur zal het zicht beter worden en zal ook het waarnemen van dimensies gepaard gaan met het openen van het derde oog.

Het hoofd
Wanneer je begint te veranderen komen er delen van het celweefsel los. In je hoofd, je schedel zijn vele structuren opgebouwd uit mineralen die nu door het transformatieproces worden afgestoten. Dit afgestoten materiaal komt uiteindelijk via de wervelkolom en de zenuwbanen in het celweefsel. Wanneer dit materiaal verwerkt wordt door het lichaam ontstaan verstoringen en oncomfortabele gevoelens in het hoofd, de ogen, de wervelkolom en het zenuwstelsel, zoals duizeligheid, hoofdpijnen en een druk in het hoofd (meestal van achter naar voren). De eerste plaats waar de mutatie begint is in het DNA van de hersenen. Dit veroorzaakt een mogelijk minder functioneren van sommige hersenfuncties. Het zicht wordt aangetast, hoofdpijnen komen op, het gehoor zal veranderen en de mogelijkheid om scherpzinnig te zijn wordt van tijd tot tijd aangetast. Het hoofd begint letterlijk voorzien te raken van materiaal dat kortsluiting kan veroorzaken. Wanneer je dergelijke symptomen ervaart ligt dit dus aan het losmaken en afvoeren van de overbodige materialen. Een gevolg hiervan is verandering in je humeur. Soms kan je in een opperste stemming zijn en beschikken over veel energie en plotseling kan dit omslaan in een depressie op het moment dat een stukje van je oude wereld als het ware wordt losgeweekt uit je lichaam. Ook kunnen er verstoringen van de oren en de sinus ontstaan als teken van celtransformatie. Dit zijn verstoringen (verkoudheid, neusloop, hoofdpijn) die door steeds meer mensen worden ervaren. Grote veranderingen in de sinus zijn noodzakelijk omdat die in belangrijke mate zorgen voor het creëren van balans in het lichaam. En omdat het lichaam door de transformatie van de cellen uit haar balans geraakt worden deze gebieden overgevoelig voor heel veel invloeden van buitenaf zoals biologische toevoegingen die niet van natuurlijke aard zijn. Dit kan ook reden zijn voor het gebruik van goede gezonde voeding en veel puur water.

Het gehoor
Ons muzikale gehoor zal vergroot worden. We zullen in staat zijn de huidige niet hoorbare tonen van Gods creatie in en om ons heen wel te kunnen horen. Door het kunnen horen van deze ‘nieuwe’ tonen zal ons vertrouwen in God veel groter worden. Het waarnemen van ringelende geluiden en verschillende soorten tonen in de oren kan duiden op berichten van entiteiten van andere dimensies. Duidelijke informatie van deze bronnen wordt je gepresenteerd op het moment dat je er op je spiritueel pad voldoende aan toe bent.

Het hart
Omdat ons hart gelijk wil lopen met de steeds verder veranderende hartslag van de aarde, kun je van tijd tot tijd hartkloppingen ervaren. En veranderingen in het weefsel van de hartspier zullen zich voordoen. Het zal lijken alsof het weefsel zich enigszins verbreidt ten gevolge van het afnemen van de dichtheid van hartspier. Deze verandering zal het hart toestaan langer te functioneren met een bereik tot 150 jaren. Het gebruikelijke patroon van de hartslag zal de komende jaren toenemen met zo’n 3 tot 4 slagen. Wel kan er vanwege de grote toename van licht- en liefdesenergieën een vernauwing om het hart ontstaan als gevolg van de beperkende reactie van de mensen op die energieën. In plaats van acceptatie zet men zich in vele gevallen af tegen deze nieuwe energieën die ons eigenlijk vragen om te veranderen. Meer hartaanvallen en ziektepatronen kunnen hierdoor ontstaan omdat emoties nog dieper worden weggestopt. Dit kunnen we voorkomen door ons bewust te zijn van de energieën die nu een rol spelen, en door het openzetten van de deuren naar onze emoties en diep weggestopte angsten. De energieën dwingen ons om te veranderen. Evolutie is immers veranderen. Wanneer wij dit natuurlijke proces tegenwerken ontstaat er een frictie tussen je eigen vasthoudende energieën van lagere frequenties en de energieën die zich nu aanmelden met steeds hogere frequenties. Door niet te willen ‘loslaten’ werk je dit proces tegen en maak je het fysieke lichaam ziek. En wanneer je dit tegenwerken lang genoeg volhoudt dan kan er definitieve afbraak ontstaan in of aan je lichaam.

Hete en koude temperatuurwisselingen
Vanwege de transformatie van de cellen zullen steeds vaker temperatuurwisselingen in het lichaam worden ervaren. Ook omdat de bloeddoorlaatbaarheid vergroot wordt en het bloed dichter tot de oppervlakte van onze huid kan doordringen zal de ervaring van warmer voelen ook toenemen.

Verandering in het geheugen
Steeds meer mensen kunnen zich afstemmen op de ongeziene krachten en golflengtes van het universum. Ze raken zo langzaam in staat om zich te transformeren tot een nieuw soort wezen. De inkomende pulsaties van energie beïnvloeden de cellen van onze mentale, emotionele en spirituele lichamen. Op den duur zal dit vlagen van herinneringen uit het verleden en van de toekomst en van andere realiteiten voortbrengen. Door de veranderingen in de menselijke mind door deze kosmische krachten zal ons innerlijk een steeds grotere rol gaan spelen. Onze capaciteiten zullen veel groter worden. Op weg daarnaar toe zal het kunnen gebeuren dat je bezig bent te praten of te schrijven en van het ene op het andere moment vergeten bent waar je het over wilde hebben. Je kunt denken aan iets wat pas gebeurd is en toch een ontzettende moeite ondervinden om de herinnering op te halen. Steeds vallen er onderdelen weg. Wanneer je, hoe verder je komt in je nieuwe wijze van ‘zijn’, probeert om je op conventionele wijze iets te herinneren dan zal dat steeds moeilijker verlopen. Ons kortetermijngeheugen wordt steeds minder belangrijk en het kosmisch geheugen dat van permanente aard is neemt het over.

Menstruele krampen
Vrouwen kunnen een verlichting van hun menstruatie ondervinden (minder kramp) vanwege een minder sterke bloedstroom. Sommige zwangere vrouwen kunnen een gemakkelijkere bevalling hebben die korter duurt en minder zwaar en pijnlijk is.

Uittredingen uit het lichaam
Mensen kunnen meer uittredingen ervaren naarmate de transformatie van de cellen verder gaat. Langzaam zal dit verschijnsel maatschappelijk breder geaccepteerd worden. Omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden, zal het ook vaker gebeuren. Weliswaar zullen degenen die er klaar voor zijn eerst door een aanpassingsperiode moeten gaan, maar steeds meer kunnen kontakten met deze hogere Rijken deel uitmaken van onze ervaringen. Ook onze slaap- en droompatronen zijn aan het veranderen. We verschuiven niet voor niets naar de realiteit van een hogere dimensie. Dit veroorzaakt een verwarring in ons tijdsbesef en het lichaam behoeft de slaap niet meer op dezelfde vaste tijden. Het slaappatroon kan totaal verstoord zijn. Soms kun je het met veel minder slaap doen en soms raak je maar niet uitgerust. Soms wil je lichaam overdag rusten en ‘s avonds de slaap niet kunnen vatten. Veel mensen worstelen met dit probleem omdat het invloed heeft op gedragingen en prestaties. Probeer zoveel mogelijk gehoor te geven aan de momenten waarop je lichaam om rust vraagt. Als het even uitkomt neem het ervan. Door de transformatie is het ook noodzakelijk om rustperioden in te bouwen en geen onnodige uitputtingsslagen te leveren. Wanneer de meest intensieve transformatie achter de rug is zal ons lichaam met veel minder slaap genoegen nemen en toch heel veel extra energie overhouden. Tijdens de transformatie moeten we echter de tijdelijk verzwakte cellen ondersteunen in hun veranderingsproces. Wat zal gebeuren is dat wij de vrijkomende tijd (door minder te slapen) niet zullen gebruiken voor een vergroting van onze drukke derde dimensie-bezigheden. We zullen deze tijd vooral besteden aan onze verlichting, ons hogere zelf. Dit omdat we naar de realiteit van de vierde dimensie aan het verschuiven zijn. En daar zal de ervaring van dag en nacht een totaal andere zijn. We worstelen momenteel met de krachten van het verlopen van de derde dimensie en de krachten bij het binnenkomen van de vierde dimensie. Een deel van jezelf zit namelijk al in de realiteit van de vierde dimensie en probeert daarnaar te leven terwijl een ander deel, voor velen het fysieke lichaam, nog heel hard moet werken om die stap eveneens te maken. Je dromen kunnen daarom soms zo overrompelend zijn. Je bewustzijn verschuift regelmatig tussen meerdere realiteiten en dat kan verwarring opleveren en extra vermoeidheid. Tijdens deze nieuwe fase is het van groot belang om de tijd die je doorbrengt achter de televisie en de radio te verminderen. Zo voorkom je dat een deel van jezelf niet los kan komen van deze realiteit. Ook het verminderen van het elektrische licht zal je op den duur als prettig ervaren. In onze wereld zal er een vermindering van materiële noodzaak ontstaan en een vermeerdering van de tijd die we besteden aan spirituele ontwikkeling.

(Een compilatie van informatie uit verschillende bronnen)
Bron: Unitynet.nl

 

<<   >>

Eten, drinken, leven

Eten, drinken, leven

12-9-2012

Er zijn enige goede voedingssupplementen in de handel die van puur natuurlijke aard zijn en kunnen helpen bij het creëren van balans in het uitgestrekte gebied van aminozuren in het lichaam. Spirulina en Green Magma zijn daar voorbeelden van. Ze behoren tot de groep van moleculaire voeding, oftewel voeding voor de cellen. Sommige mensen kunnen niet zo goed tegen het jodiumgehalte in Spirulina, dat trouwens goed is voor de schildklier in deze periode van veranderingen, maar hebben weer baat bij bijvoorbeeld de Green Magma.

Een goede combinatie hiermee is natuurlijke vitamine C, die het afvoeren van de afvalstoffen die nu in grote mate in ons lichaam ontstaan helpt ondersteunen. Een aanrader is Andante, een goede natuurlijke vitamine C die wordt onttrokken aan het oreganokruid en een natuurlijke hoge dosis bevat. En verder is een combinatie met een goed mineralencomplex zeer aan te bevelen.

Mineralen en vitaminen vormen de bouwstenen van het lichaam. In onze voeding moeten we steeds meer mineralen ontberen vanwege de uitputting van onze bodemstructuur. Er zijn diverse goede mineralencomplexen op natuurlijke basis te verkrijgen. En ook hiervoor geldt weer dat je zelf moet aanvoelen wanneer en wat het lichaam nodig heeft voor een goede ondersteuning. Feit is wel dat we nu verkeren in een fase (individueel verschillend) waarbij transformatie op celniveau een extra behoefte kan veroorzaken voor bepaalde voedingsstoffen zoals proteïnen, sommige vetten, vitaminen, mineralen en hormonen, wat vroeger niet het geval was. Laat je eigen wijsheid het overnemen en zeg niet te snel “dat zal ik wel niet nodig hebben” en volg ook niet klakkeloos het patroon van een ander. Onderzoek de symptomen die zich bij je aandienen en breng die in overeenstemming met de kennis die je intussen hebt opgedaan over dit proces van transformatie zodat je de juiste beslissing voor jezelf kunt nemen.

Een ander belangrijk onderdeel van onze voeding wordt ingenomen door onze drinkgewoonten. De hoeveelheid water die je drinkt is namelijk heel erg belangrijk voor je lichaam tijdens moleculaire transformatie. Het staat het electrum (dat is het licht dat je lichaam binnenkomt en in dichtheid aangepast wordt aan de massa van je lichaam) toe om door je lichaam te stromen. Hoe meer water je drinkt hoe gemakkelijker dit licht, ook prana genoemd, door je fysieke lichaam heen kan stromen, de organen verjongend.

Het is wijs als volwassene om tijdens dit transformatieproces tussen de 2 en de 3 liter zuiver water per dag te drinken. Dit extra water laat het licht sneller door je lichaam bewegen. Licht is in onze fysieke dichtheid aanwezig als elektrische energie, en door de waterhuishouding van het lichaam op peil te houden ontstaat er een snellere doorstroming van deze energie met als gevolg een extra verschoning van je lichaam, dus extra levenskracht.

Tijdens het mutatieproces dat wij nu ondergaan worden er constant complete kettingen van verwerkte substanties, zoals proteïnen, losgemaakt. Op celniveau worden complete systemen afgebroken en wederom opgebouwd met nieuwe structuurelementen die gehaald worden uit water, lucht en voeding, en die op hun beurt ook een elektromagnetische verandering ondergaan.

Wanneer wij niet voldoende puur water toevoegen aan dit proces zal het lichaam proberen om de waterbalans zelf in stand te houden en zal er dus minder afscheiding plaatsvinden.Wanneer wij dan niet zouden letten op onze voeding en het nuttigen van alcohol en drugs niet zouden beteugelen, is een beeld van de vervuiling die dan optreedt snel gemaakt. De druk op je lichaamsfuncties neemt toe, en je gemoed en je gezondheid gaan achteruit.

Het is vrij belangrijk om het lichaam te ondersteunen door het nuttigen van voldoende water. Niet alleen in z’n puurste vorm maar eveneens door het nuttigen van veel fruit en groenten. Dit veroorzaakt een grotere lichtaanwezigheid en een grotere lichtdoorlaatbaarheid in het lichaam en helpt bij de reorganisatie van het elektrische circuit in het lichaam. Het is eigenlijk erg simpel. Wat we ermee bereiken is het helpen opheffen van de dichtheid van onze hedendaagse wereld (waar het lichaam in z’n huidige vorm onderdeel van uitmaakt) om daardoor een beweging te maken naar de hogere staat van puurheid waardoor transformatie mogelijk wordt.

Ook maatschappelijk gezien heeft een verandering op eet- en leefgewoonten heel veel consequenties voor alle structuren die er bestaan. De transformatie gaat over alle vlakken en niveaus totdat alles wederom in perfecte harmonie met elkaar verkeert in de nieuwe situatie.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

Eet- en drinkgewoonten

Eet- en drinkgewoonten

Leonard Cohen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9-2012

Veel mensen ervaren al een gevoel om hun eetgewoonten te veranderen. Wat er gebeurt is een verschuiving van voeding met een grote dichtheid (zoals zware proteïnen en vlees, dat langer in het lichaam verblijft en daardoor een grotere dichtheid in het lichaam veroorzaakt) naar voeding van veel lichtere aard met een grotere verterings- en opnamegraad, zoals groenten en fruit.

Tijdens moleculaire transformatie zal onze voeding meer en meer gaan bestaan uit licht- en energietrillingen en steeds minder afkomstig zijn van fysieke bronnen. Het licht doordringt het Universum en oefent haar invloed uit op de veranderingen van onze lichaamscellen tijdens deze transformatie. Dit kan z’n invloed hebben op je eetgewoonten en veranderingen teweegbrengen in je eetlust. Het kan zelfs betekenen dat de samenstelling of de combinatie van je voedingsonderdelen compleet verandert zonder dat je er erg in hebt. Zwaar en vettig voedsel wordt niet voldoende snel en goed verteerd omdat de trillingen daarvan niet overeenkomen met de nieuwe trillingen die in het lichaam teweeg worden gebracht door de veranderingen in je cellen.

Je zal worden aangetrokken tot voedsel dat het beste in overeenstemming is met een lichtwezen in wording. Ook hier geldt natuurlijk weer dat je de impulsen vanuit je innerlijk moet volgen en niet moet vasthouden aan oude gewoonten die zo veilig en vertrouwd voelen en misschien nog die kick geven omdat ze vaak samengaan met activiteiten en samenkomst met anderen. Voor sommigen kan dit een karig dieet betekenen wat hen op den duur geweldig zal laten voelen en voor anderen kan het weer verschillend zijn.

Hoogstwaarschijnlijk zal je op den duur fysieke veranderingen in je lichaam bemerken die uiteindelijk leiden tot fysieke genezing van alles dat nog niet op orde is. Probeer zoveel mogelijk rauw, puur, onbehandeld en ongekookt voedsel te eten. Meestal is dat vers fruit en groenten als basis voor een ontgiftend dieet. Leer wel te luisteren naar je eigen lichaam en eet wat goed voor jezelf is. Tijdens deze periode zal er een versnelde wijziging zijn in de dingen die het lichaam nodig heeft. Je kunt vreemde behoeften hebben aan voedsel dat je normaal niet eet. Je kunt de ene dag een enorme eetlust hebben en de volgende dag nauwelijks honger. Het belangrijkste is om van dag tot dag in contact te staan met de behoeften van je lichaam door je te laten leiden naar die ondersteuning die het nodig heeft. Dat is alles wat je te doen staat, leren luisteren naar je eigen lichaam.

Door de veranderingen kun je soms verstoringen in de spijsvertering ondervinden met kenmerken als maagpijn, overtollige gassen of opgeblazenheid die ontstaat door de toegenomen intensiteit van energieën in de derde chakra, de Plexus Solaris. Dit geldt ook voor de keelchakra waardoor de schildklier als haar fysieke tegenhanger enorm veel last ondervindt van de toegenomen elektromagnetische energieën.

De schildklier reguleert namelijk de stofwisselingsprocessen van het lichaam en zal in vele gevallen heel hard haar best moeten doen om deze toegenomen intensieve energieën aan te kunnen. Deze elementen kunnen een niet te verklaren verlies of toename van gewicht, traagheid en sloomheid tot gevolg hebben, ook veranderende slaappatronen en zoals eerder gezegd langdurige vermoeidheid en afgematheid zonder verklaarbare redenen. Veel fruit en groeten is van enorm belang voor je voeding. Je zult zelf bemerken dat veel vette voeding niet gedijt in je lichaam tijdens deze veranderingsfase. Veel mensen eten nog vlees omdat het op een of andere manier voor hen belangrijk is. Dat zal echter gaan veranderen omdat er door het lichaam steeds meer aandacht gevraagd wordt voor lichtere voeding. Wanneer niet aan de druk van binnenuit wordt toegegeven kan dat resulteren in langdurige toename van onbalans en zelfs in ziektepatronen. Dit geldt ook voor de zwaardere graansoorten.

Bron: Unitynet.nl
vervolg volgende week

<<   >>

Leonard Cohen: There’s a crack in everything, that’s how the light comes in.

“Anthem”

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government —
signs for all to see.

I can’t run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they’ve summoned, they’ve summoned up
a thundercloud
and they’re going to hear from me.

Ring the bells that still can ring …

You can add up the parts
but you won’t have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.
That’s how the light gets in.

-Leonard Cohen

<<   >>

Ascensie: veranderingen in het centrale zenuwstelsel

Ascensie: veranderingen in het centrale zenuwstelsel

29-8-2012

Er zijn vele nieuwe soorten ziektebeelden die zich bij de mensen voordoen ten gevolge van onbalans naarmate het zenuwstelsel veranderingen ondergaat. Steeds meer mensen ondervinden diepgaande gevoelens van frustratie en agressieve opgewondenheid, wat vele symptomen in het lichaam veroorzaakt, maar ook nerveuze verstoringen en temperatuurstijgingen. Het komt eruit als explosieve uitingen van boosheid en geweld. Er ontstaat een onbalans in het zenuwstelsel die de oorzaak kan zijn van vele verstoringen, vele soorten koorts en voor storingen in de hersengolven tengevolge van een verandering van onze manier van denken. De zogenaamde ‘herbedrading’ van onze lichaamssystemen om de lichtdoorlaatbaarheid te vergroten zorgt voor veel verstoringen en ziektebeelden. Het is alsof iemand een 120 watt lamp plaatst in een houder die bestemd is voor maximaal 40 watt. Of nog beter, alsof iemand 1000 volt spanning laat stromen door een lamp die bestemd is voor 220 volt zonder dat de bedrading in de lamp daarop is aangepast.

Maar bij ons vindt tegelijkertijd een aanpassing plaats van de bedrading om de hogere spanning aan te kunnen. De periode van aanpassing die via het zenuwstelsel verloopt, geeft echter de grootste problemen omdat wij op dit moment nog niet helemaal voldoen aan de nieuwe eisen en op onze tenen moeten lopen om die aan te kunnen. Indien wij onze dagelijkse wijze van leven (eten, drinken, gedragingen, denken, patronen, enz.) hierop niet aanpassen zodat de druk van de veranderingen beter kan worden geabsorbeerd, zal ons zenuwstelsel op den duur de steeds hogere energieën niet langer aankunnen. Het gevolg zien we steeds vaker in onze samenleving en in ons individuele (gezins-)leven. Aangeraden wordt om regelmatig in contact te zijn met de aarde (letterlijk de handen op de aarde houden, wandelingen in bossen te maken, enz.) en om meer contact te maken met water (strandwandeling, zwemmen, aquarium of de vissenkom in huis). Dit werkt harmoniserend op je eigen elektromagnetische veld.

De herstructurering van het DNA betekent dat wij niet langer zullen bestaan uit meerdere lichamen (fysieke en subtiele) en meerdere chakra’s. Er zal geen sprake meer zijn van een bewustzijn met meerdere lagen of niveaus. Alles, je totale systeem, zal gebaseerd zijn op het vormen van één geheel. Tijdens deze veranderingen van de cellen zullen er perioden zijn van onsamenhangende gevoelens en onbalans, alsof het lichaam helemaal los is komen te staan van alles. Dit kan heel erg frustrerend zijn op mentaal en emotioneel niveau: je kunt je minder inzetbaar voelen, vooral wanneer je nog bezig bent de oude gewoonten te transformeren, nog vóórdat daar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Perioden waarbij je gevoelsmatig vis noch vlees bent.

Tijdens zulke perioden gaat het gevoel van zelfvertrouwen meestal naar een veel lager niveau. De gevolgen kunnen divers zijn wanneer je niet weet wat er gaande is. Probeer vol te houden en niet te vluchten in de illusie van alcohol, drugs en andere opwekkende middelen die tevens afbraak en nog meer onbalans veroorzaken. Wanneer je dit gebrek aan vertrouwen ervaart, weet dan dat het niet ligt aan tekortkomingen van jezelf als mens maar aan een gigantisch transformatieproces dat ons allen aan het gebeuren is. Geen enkele reden dus om je niet verloren te mogen voelen of om je emoties niet gewoon de vrije loop te mogen laten binnen de grenzen van het toelaatbare, hetgeen wil zeggen dat je je emoties mag beleven zonder anderen kwaad te berokkenen of schade toe te brengen.

Zwakke momenten durven uiten betekent eigenlijk ‘je niet storen’ aan opgelegde maatschappelijke verwachtingen. En vergeet niet dat het gewone mensen zijn die de maatschappelijke patronen hebben gecreëerd. Die mensen hebben eveneens te kampen met een veranderingsproces waar ze doorheen moeten. Wanneer je ‘zwak’ durft te zijn en niet vlucht voor wat er gaande is, word je in feite sterker.

Het is geen eeuwigdurend proces. Iedere keer maak je weer een sprongetje naar een iets hoger niveau van bewustzijn, waarop je weer meer aankan. De draagkracht van je vleugels wordt steeds groter. En het besef, de kennis van wat het leven inhoudt, neemt daardoor ook steeds meer toe. Je krijgt belangstelling voor andere dingen, steeds meer gericht op echte waarden. Je krachten die worden gevoed door die echte waarden nemen daardoor steeds meer toe. En zo komen we langzaam maar zeker op de niveaus waarbij de krachten die alleen door de grote meesters worden beheerst ook voor ons bereikbaar worden.

Wij zijn dus meesters in wording en kunnen de gaven die daarbij horen alleen dan dragen wanneer we zelf evenwichtig zijn en de elementen van het dagelijks leven hebben leren beheersen. Dan zal de trilling die het lichaam heeft bereikt tijdens deze transformatie in evenwicht zijn met de lichtfrequentie die door ons heen stroomt en zullen er niet langer hindernissen bestaan in onze fysieke, mentale en emotionele lichamen. Mooier nog: dan zullen al deze lichamen één zijn geworden. Een lichtlichaam, geïntegreerd met het fysieke lichaam.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

…en verder met het ascensieproces

…en verder met het ascensieproces

22-8-2012

Verandering van de huidskleur
Tijdens de moleculaire transformatie van het lichaam zal er een herpigmentatie optreden. Diverse ongebruikelijke merktekens kunnen zich op het lichaam tonen, zoals rondingen in rood en wit, zowel op de lichamen van jongere als van oudere mensen. Dit is een tijdelijke herpigmentatie die het lichaam in staat stelt om haar ware doelen te bereiken.

De huid is een orgaan dat functioneert als een brug tussen zware materie met een grote dichtheid en materie met een mindere dichtheid, de aura van het lichaam. In de komende periode zullen zelfs de blankste mensen in hele lichte mate een proces van ‘bruin worden’ ondergaan. Dit heeft te maken met het extra verrijken met zuurstof van de membranen van de bloedcellen. Zo worden die gestimuleerd om in grotere aantallen en met grotere snelheid door de haarvaten te reizen, dichter naar de oppervlakte van onze huid.

Verandering in lichaamsvorm
Wij zijn bezig een cyclus in onze spirituele groei af te ronden die ons in staat heeft gesteld vele dingen heel diep te onderzoeken. Ons lichaam begint intussen ook van vorm te veranderen als resultaat van het afronden van deze cyclus.

Terwijl wij terugkomen in onze oorspronkelijke tijdruimte-eenheid (de realiteit van onze oorspronkelijke dimensionale staat) zullen we als wezens terugkeren naar wat we vroeger zijn geweest. Voor sommige mensen lijkt het alsof hun hoofd zich probeert te vergroten. Velen zullen hoofdpijnen hebben gedurende deze tijd, wat geassocieerd kan worden met de druk die deze veranderingen uitoefenen. Het voelt net alsof iemand probeert je hoofd te forceren naar een grotere vorm.

Veranderingen in lichaamsvorm zullen heel langzaam over langere tijd gebeuren. De huidige veranderingen vinden plaats binnenin het lichaam in de infrastructuur van de bloedcellen, het centrale zenuwstelsel en het beenmerg. En in de hersenen in de wijze waarop die hun informatie ontvangen en zenden van en naar het Al. Dit zijn de veranderingen die nu plaatsvinden. Bij velen veroorzaakt dit verwarring omdat zij voelen dat er iets gaande is terwijl zij het niet in de spiegel kunnen zien. Zij kijken in de spiegel en zien dat ze nog steeds heel erg gelijken op de persoon die ze 5 tot 10 jaren geleden al waren. Ze zien niet dat er nu minder rimpels zijn of dat ze nu veel gezonder zijn dan toen. Dat veroorzaakt verwarring omdat ze, terwijl ze weten dat ze heel hard werken aan hun bewustzijn en hun innerlijke weg, er toch maar weinig verandert aan de buitenkant van hun lichaam. Toch zal dit wel degelijk gebeuren, echter pas nadat er voldoende tijd overheen is gegaan. We zijn nu in de fase van veranderingen aan onze binnenkant, waar het fundament moet worden gelegd dat daarna ook zal zorgen voor de verandering naar buiten toe.

In de toekomst zul je een grotere uitstraling bemerken aan het lichaam, als expressie van haar lichtwezen. Er zullen vele mensen zijn die zich smaller en langer zullen voelen. Dit hoeft geen echte verandering van het lichaam te zijn, maar een gevoel van verheffing boven het fysieke, een gevoel van ‘hoger lopen’ of van lichter zijn met dit lichaam. Het kan direct ervaren worden als verandering van gewicht, in meer of mindere mate, als resultaat van het innerlijke transformatieproces. Het lichaam weet zichzelf weer in balans te brengen, want het proces dat nu gaande is, is van vrij natuurlijke aard en is immers gecodeerd in de lichaamscellen.

Wat wij mensen nu leren is om dit natuurlijke proces te ondersteunen op een goede wijze zonder dat een balans afgedwongen hoeft te worden door reacties van ons lichaam, bijvoorbeeld door ziekte. Wat we nu leren is wat we moeten eten, hoe verbonden te zijn met de aarde en naar welke richtingen onze lichamen ons leiden. Hoe meer je je hier bewust van bent, hoe beter je dit proces is kan ondersteunen om verder te gaan op de natuurlijke weg die past bij jouw eigen codering op celniveau.
Bron: Unitynet.nl

<<   >>

Transformatie

Transformatie

15-8-2012

Het weefsel van je lichaam bestaat uit cellen. De cellen bestaan uit moleculen en dat gaat zo door tot we op het subatomaire niveau uitkomen. Op dat niveau zijn de blauwdrukken of de sjablonen voor de bouw van het lichaam aanwezig. De mogelijkheden van datgene wat we eventueel in ons leven zouden kunnen gaan doen zijn gecodeerd op subatomair niveau. En op dat niveau van ons bestaan worden nu de veranderingen in frequentie en lichtdoorlaatbaarheid aangebracht.

Het gebeurt terwijl de aardeveranderingen bezig zijn, waarbij de as van de aarde steeds verder aan het verschuiven is. Bij een verschuiving van de as van de Aarde zullen namelijk onze huidige leefpatronen en de wijze waarop onze cellen tot nu gestructureerd waren niet langer garanties bieden voor een voortbestaan op de huidige manier. En daarom moeten we veranderen.

Op fysiek niveau zullen deze veranderingen een herschikking inhouden van materie, terwijl op spiritueel gebied deze veranderingen gerelateerd zijn aan een groei in planetair bewustzijn. Wanneer deze veranderingen zich voordoen veranderen ook de verschillende levensvormen op de planeet.

De precieze structuur van iedere cel in ons lichaam is aan het veranderen. De veranderingen in de cellen van ons lichaam ontstaan ten gevolge van een infusie van nieuwe elektromagnetische impulsen. De structuur van energieoverdracht en energiewisselingen in de cellen wordt langzaam herzien tijdens deze mutaties. Dit kan de periodieke lichamelijke uitputtingen tot gevolg hebben, aangezien je lichaam door een fase van radicale hermodellering gaat.

Wanneer je deze veranderingen opmerkt, probeer dan te relaxen en laat je meevoeren met de veranderingen. Dat komt de processen in het lichaam ten goede. Lees, relax, stem je af, mediteer, voed je goed en wacht tot de veranderingen minder worden en stoppen.

Ga in zulke perioden conflicten uit de weg. Die vergen alleen maar extra energie. Laat wel emoties die zich aandienen de vrije hand, dat wil zeggen stop ze niet weg maar beleef ze en durf een positieve houding ten opzichte van het probleem aan te nemen.

We bouwen nieuwe informatie in de cellen van ons lichaam en bij velen is het de vraag of het herprogrammeren van ons DNA door onszelf wordt gedaan of dat het een onoverkomelijk natuurlijk proces is. Je zou kunnen zeggen dat het van beide een beetje is. Het zit als volgt in elkaar: Voorafgaande aan de tijd van de geboorte van de mensheid zijn de cellen gecodeerd voor deze tijdsperiode in de geschiedenis van de mensheid. Velen ondervinden in deze periode dat ze naar een bepaalde plaats of tot een bepaalde persoon worden aangetrokken. Ze ondervinden dat op een bepaalde plaats of in de aanwezigheid van een specifiek persoon zijn een soort ‘trigger’ doet ontstaan in het geheugen. Er ontstaat een herkenning of een ontwaken. Dus op deze wijze gebeurt het automatisch.

We volgen de impulsen die zich aandienen, de natuurlijke beweging van het leven die ook ons lichaam leidt. Zo wordt nieuwe informatie op gang gebracht en onder onze aandacht gebracht. Dit gebeurt op vele verschillende niveaus in ons lichaam. En hoe meer wij in overeenstemming zijn met de wijsheid die is opgeslagen in ons lichaam, hoe beter wij ons op een natuurlijke en bewuste wijze kunnen voortbewegen naar de verschillende situaties die de ‘triggers’ zijn voor het activeren van de transformatie in ons DNA. Dus ja, wij hebben er zelf deel aan.

Achterover zitten en afwachten of overgaan op de automatische piloot biedt geen soelaas. Misschien in bepaalde mate wel, maar zeker is dat hoe meer je bewust in overeenstemming (in balans) bent met de veranderingen, hoe meer je bent als de kapitein van het schip dat bezig is aan een woeste reis, in staat om het rustige vaarwater te kiezen. Je wordt dan zelf de dirigent en mede-schepper van je nieuwe zelf. Een transformatie kun je dus bewust en mededirigerend ondergaan of je kunt op- en neergeslingerd worden in de golven, zonder te beseffen waar je heen gaat.

In biochemische termen is dit wat er gaande is in het lichaam vrij overdonderend. Er vindt een fundamentele renovatie plaats in je huis terwijl je erin verblijft. Laat mij een vergelijking geven met het dagelijkse leven. Je laat je huis renoveren. De werklui vernieuwen het dak, halen de oude vloer weg, verbreken de verbinding met het riool, verbreken de toevoer van elektriciteit en verleggen de bedrading daarvan in het gehele huis. En dit gebeurt allemaal terwijl je probeert om in het huis verder te leven. Op dezelfde manier vindt dit ook plaats in je lichaam en kunnen er momenten optreden van hevige desoriëntatie en ongemak.

Ons DNA draagt oude kennis in zich over onze bestaanskant die diep geworteld is in ons eigen individuele bestaan. Het DNA draagt de eigenschappen in zich van goddelijkheid, van de individuele ‘Ik’ en van het AL.
Kun je je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je je volledig bewust bent van jezelf als individu en tegelijkertijd ook van het feit dat je tevens het AL bent? Dat is wat we nu aan het realiseren zijn via de transformatie van ons DNA, of je het nu geloven wilt of niet. De potentie van ons DNA is in staat om een proces van reformatie in te gaan om deze veranderingen mogelijk te maken en dat proces voltrekt zich nu.

Een universele wet vereist dat een fysieke verschijningsvorm als expressie van goddelijk leven niet door buitenstaanders veranderd mag worden. Het DNA van een lichaam op aarde kan daarom alleen veranderd worden door de degene die het lichaam bewoont. Dit is zo’n belangrijk gegeven en de basis van veel waar wij het al over hebben gehad, dat de volgende vraag gesteld kan worden: Hoe kun je je eigen DNA dan veranderen? Het antwoord is simpel. Om je DNA en de structuur daarvan te kunnen veranderen is het nodig om je emoties en je denkwijze te veranderen. Door dat te doen, veranderen de chemische processen in je hersenen en de biochemische samenstelling van je lichaam. Je wordt ontvankelijk voor de transformerende energieën die ons omringen, de stroming komt op gang in je lichaam en je begint aan je eigen transformatieproces. (Bij de kinderen van nu is de mutatie reeds bij de geboorte tot op bepaalde hoogte een feit.) Wanneer deze veranderingen optreden kun je ook duizeligheid, hoofdpijnen en soms verkoudheden, een gevoel van rondtollen en verlies van emotionele balans ervaren.

Tijdens dit proces van moleculaire transformatie produceert je lichaam een constante stroom van afgedankte proteïnen en structuren. Een letterlijk proces van afbreken en wederopbouw van je lichaam. Je bent een genetische ingenieur voor de mens van de nieuwe wereld. Als je ermee kunt instemmen en veranderen wilt, dien je de herstructurering en de wederopbouw van je eigen DNA aan te pakken. Je leeft in je lichamelijk huis en zal het veranderen terwijl je erin woont.

Bron: Unitynet.nl

<<   >>

The Carien Foundation - carien.org