De ‘zweverige’ Versie

15-2-2012

Hieronder heb ik een tekst van ene Anne Helena (een astroloog/spiritueel healer) geplakt die het verhaal vanuit een iets andere invalshoek vertelt. De zweverige, wat plechtige taal moet je haar maar niet euvel duiden 😉

(Hier en daar heb ik wat veranderingen aangebracht en ik heb de tekst ingekort).

Anne Helena:

“Planeet Aarde zal in 2012 niet vergaan, daarvoor is haar positie in het heelal veel te belangrijk. Het is zelfs haar stralende toekomst dat ze weer in haar oude, glorievolle staat zal worden hersteld. Ook de mensheid zal niet teloor gaan.

Wat zal gaan gebeuren is dat de mensheid zich haar ware aard zal gaan herinneren, haar zuivere, goddelijke oorsprong. Dat zij haar heilige verbinding met moeder Aarde in ere zal gaan herstellen en weer verantwoordelijkheid zal gaan dragen voor dit kostbare moederlichaam, omdat zij het juk van de zogenaamde zondeval, het juk van het dragen van de doodzonde, dat ons eeuwenlang op de schouders is gelegd door diverse religies, met verve van zich af zal werpen.

Als universele reizigers met een enorme levenservaring, opgedaan in talloze levensvormen in diverse universa, hebben wij lang geleden de moed gehad om op de planeet Aarde te incarneren om al het nieuwe, jonge leven op deze planeet te gaan bezielen met ons licht en onze liefde/wijsheid.

Wij hebben de moed gehad de diepste dichtheid der dichtheden in te gaan en ondergedompeld te raken in een wereld van polariteit en dualiteiten, waarin we met het geschenk van de vrije wil en met het behoud van een Originele Bron (of Goddelijke Vonk) in ons hart onze weg terug zouden leren vinden naar het eenheidsbewustzijn van de oorspronkelijke Bron van Schepping, en daarmee het meesterschap verwervend over de werelden van dualiteit.

Ergens op de rondgang van deze weg zijn we gevangen geraakt en is er een belangrijk deel van ons geheugen aan de Oorspronkelijke Bron door versluiering verloren gegaan. Aldus ontstond er het gevoel van afgescheidenheid, van elkaar en van God/de Originele Bron (of hoe je deze kracht of dit bewustzijn ook maar wil noemen). Maar nu, heel specifiek op dit moment in de lineaire tijd, krijgen we hulp, alle hulp die we maar willen en kunnen toelaten vanuit de Oorspronkelijk Bron, teneinde deze sluiers op te lossen en ons geheugen weer te doen ontwaken.

Gelegenheid en hulp worden ons volop aangereikt, maar wij zullen deze zelf moeten herkennen, erkennen, vragen, aannemen en werkzaam doen worden, en daartoe worden ons volop technieken aangereikt door de ons begeleidende lichtgidsen, engelen en aartsengelen*.

*Noot MD: Niet alleen lichtgidsen, engelen en aartsengelen schieten ons hierbij te hulp. Ook andere beschavingen uit het heelal helpen ons hierbij. Daartoe zijn ze in groten getale naar ons toegekomen. Het stikt momenteel in de buurt van de aarde dus van de ruimteschepen! Niet zo gek dus dat het aantal UFO-sightings is geĂ«xplodeerd, en sinds kort is het helemaal niet meer bij te houden! Persoonlijk ga ik ervan uit dat wij op aarde al tijden contact hebben (gehad) met ET’s/Aliens/Buitenaardsen, en dat deze kennis jarenlang opzettelijk verborgen is gehouden door onze leiders. Deze kennis komt de laatste tijd, net als een heleboel andere verzwegen zaken, steeds meer aan het licht. Dit wordt echter nog steeds grotendeels genegeerd door de media, zelfs al komen ook steeds meer ex- of oud-militairen met hun verhaal over contact met aliens/ET’s naar buiten. Maar dat is weer een geheel ander verhaal (zie een stukje verderop in dit document).

[Hieronder weer verder met Anne Helena]

Het geheim weer meester te worden over jezelf, weer vrij te komen uit de gevangenis die de wereld van de materie inmiddels geworden is, ligt in het vermogen weer contact te kunnen maken met je eigen Hogere Zelf of Goddelijke Vonk en vanuit deze verbinding weer als volledig ontwaakt bewustzijn te gaan leven en creëren.

Leven vanuit Zelfmeesterschap betekent buiten jezelf geen religies, wetten en machten meer nodig te hebben. Dat houdt in: een leven van ontwikkelend bewustzijn en dienovereenkomstige vermogens, waardoor een leven van vreugde, liefde/wijsheid, verantwoordelijkheid voor elkaar vanuit eenheidsgevoel, balans, harmonie, vrijheid, perfecte vormgeving, gezondheid en creatie mogelijk wordt”.

Aldus Anne Helena. Kortom: Hallelujah!

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Carien Foundation - carien.org