Onze cellen en het ascentieproces

25-7-2012

Wat voor de één noodzakelijk is kan voor de ander volledig overbodig zijn. Net zoals de staat waarin je lichaam verkeert niet dezelfde is als die van een ander. Eenieder is de som, het resultaat, van al zijn of haar eigen geleefde levens en opgedane ervaringen met inbegrip van de levenslessen die niet met succes zijn afgesloten. Dit eindresultaat bepaalt voor een groot deel wat je in dit leven meemaakt, nog zult meemaken en hoe het eruitziet of zal zien.

Gedurende de aardeveranderingen in deze eindtijd zullen de aarde en onze eigen fysieke lichamen veranderingen moeten ondergaan, om zo gereed te worden gemaakt voor een verschuiving van een huidige derde dimensie-realiteit naar die van een vierde, vijfde en misschien nog hogere dimensie. Op planetaire schaal vindt een uitgebreide verschuiving plaats in de verhouding tussen die vele verschillende energieën. Kolossale infusies van licht komen naar het fysieke aardniveau, die ervoor zorgen dat de ons omhullende sluiers van afgescheidenheid en ontkenning aan het verdwijnen zijn.

De veranderingen van de Aarde veroorzaken momenteel fysieke veranderingen in onze lichamen. De planeet is aan het muteren en hetzelfde geldt voor alle wezens die erop aanwezig zijn. Er treedt een verandering op tot in de celstructuur van onze lichamen. Een verandering in vorm, in verschijningswijze, een verandering die binnen in het lichaam plaatsvindt door een herschikking van de chemische en energetische elementen tot een geheel nieuwe combinatie. Deze fysieke transmutatie van het lichaam is van veelbetekenende aard, het is een verandering van de basis. Er treedt een fysieke verandering op in de relatie van chromosomen en een verandering in de biochemische processen waardoor ook de genetische code verandert.

Vandaag de dag komen er vele berichten naar de mensheid die spreken over transmutatie en transformatie van de cellen. Sommige mensen vragen zich het verschil af en voelen zich bij de term transmutatie minder prettig dan bij transformatie. Bij het begrip transmutatie (verandering in een andere soort) wordt al gauw gedacht aan een radicale verandering en dat boezemt angst in. Daarom wordt steeds vaker de term transformatie van de cellen gebruikt, daar staan de mensen in het algemeen meer voor open.

Maar hoe we de veranderingen die nu plaatshebben in onze lichamen ook zouden noemen, feit is dat de gecodeerde informatie in onze DNA-structuur nu wordt geactiveerd.
De meest beknopte en uitgebreide opslagplaats van informatie van je persoonlijke blauwdruk en van onze soort zit in het DNA van onze lichamen. En ons DNA zal zich ontwikkelen van twee strengen (helix) tot twaalf en zelfs tot veertien strengen. Deze strengen zijn gerelateerd aan en communiceren met onze energiecentra, onze chakra’s in en om het lichaam. De belangrijkste chakra’s die eveneens in aantal toenemen (van 7 naar 12) bevatten functies die onze lichamen zullen ‘omtoveren’ in complete universele zenders en ontvangers. In de cellen van het menselijk lichaam bevinden zich hele fijne ‘licht’-draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie, die informatie in zich dragen. Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optische vezel vormen ze in wezen de helix van je DNA (dat is de wenteltrapstructuur waarin het erfelijk materiaal, het DNA, opgeslagen ligt in de celkern).

Probeer je voor te stellen dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo’n optische kabel. Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cellen kleiner aan het worden is.
Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen. Je zou kunnen zeggen dat onze cellen als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt. De lichtdoorlaatbaarheid neemt toe. En licht is informatie. Dit is waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen. Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren.
-wordt vervolgd.

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The Carien Foundation - carien.org