Licht

1-8-2012

Wezens, wij dus, hebben altijd geleefd in compacte fysieke lichamen en krijgen nu de mogelijkheid te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht. Het resultaat van deze verandering kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn. Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn. Het endocriene stelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding. Je kunt plotseling een krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen. Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid.

We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen. Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe.

Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam. Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën. De veranderingen hebben onmiddellijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant’- manifestatie is van je etherische lichaam. Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande.

Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reeds bereikte niveau van ontwaken. Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele gehanteerd. Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze. Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd. En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen. Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheel door de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweegbrengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken. Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn.

Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet.

Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn. Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan, zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen. Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven. Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt. Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden. De nood om elkaar op de hoogte te brengen van deze veranderingen is dus groot en zeker gewenst.

Wat met velen van ons nu gebeurt heeft z’n oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn. Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen. Het fysieke lichaam probeert dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien. Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals in het vorige artikel uitgelegd. Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam. Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam, terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen. Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van ons fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren. De verruiming in bewustzijn tijdens deze moleculaire transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn.

De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er middenin staat en het ervaart. Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft naar meer rust en slaap. Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie-, omgangs- en activiteitensfeer, in de gedragingen dus!

<<   >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stichting Carien - carien.org